A magyar logó üzenete

Kapcsolódó cikk

Magyarországon ezzel a logóval találkozunk. Milyen üzenetet rejt?

A gyertya megjeleníti az isteni világosság szolgálatára egészen odaadott életet. Reményt nyújtva égni. A lángja fényt sugároz, világosságot hoz, és sötétben támpontot ad, hogy merre vezet az út.

A gyertyák hármas száma jelképezi, hogy közösségben élünk, együtt keressük és szolgáljuk a legszebb és legszentebb közösséget, a Szentháromságot – egymás mellett, támaszkodva egymásra, mindenki a maga rendjében, környezetében, de mégis nyitottan a többiekre. Ezen kívül utal még a szerzetesi hármas fogadalomra: a tisztaságra, szegénységre, engedelmességre.

A gyertya észrevétlenül rámutat az őt körülvevő levegőre, mert a tűz nem tud levegő nélkül égni. Éppígy a szerzetes sem tud Isten éltető ereje nélkül létezni.

A rendezvényeken látható molinó még a vatikáni logót és egy képet tartalmaz, évszámokkal. A képen egy kis zöld hajtás látható, ami ezt a gondolatot fogalmazza meg: a vastag fatörzset kivágták, de új hajtás nőtt belőle. Még ha törékeny és kicsi is, folyamatosan növekszik.

Az évszámok a magyar történelem és a szerzetesrendek; ezen belül pedig emberi sorsok összefonódását jelentik:

1950 – törvényt hoznak a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásáról. A több mint száz rendből csak három férfi és egy női rend folytathatja a működését; az intézményeket államosítják, a szerzeteseket szétszórják, működésüket megtiltják.
1989 – a rendszerváltás éve magával hozza a rendek magyarországi újraalakulásának lehetőségét. Számos rend újrakezdi működését.
2014 – a szerzetesek évében lehetőséget kapunk arra, hogy hálával tekintsünk a múltra, szenvedéllyel éljük meg a jelent, és reménységgel öleljük át a jövőt .

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41