A magyar logó üzenete

Kapcsolódó cikk

Magyarországon ezzel a logóval találkozunk. Milyen üzenetet rejt?

A gyertya megjeleníti az isteni világosság szolgálatára egészen odaadott életet. Reményt nyújtva égni. A lángja fényt sugároz, világosságot hoz, és sötétben támpontot ad, hogy merre vezet az út.

A gyertyák hármas száma jelképezi, hogy közösségben élünk, együtt keressük és szolgáljuk a legszebb és legszentebb közösséget, a Szentháromságot – egymás mellett, támaszkodva egymásra, mindenki a maga rendjében, környezetében, de mégis nyitottan a többiekre. Ezen kívül utal még a szerzetesi hármas fogadalomra: a tisztaságra, szegénységre, engedelmességre.

A gyertya észrevétlenül rámutat az őt körülvevő levegőre, mert a tűz nem tud levegő nélkül égni. Éppígy a szerzetes sem tud Isten éltető ereje nélkül létezni.

A rendezvényeken látható molinó még a vatikáni logót és egy képet tartalmaz, évszámokkal. A képen egy kis zöld hajtás látható, ami ezt a gondolatot fogalmazza meg: a vastag fatörzset kivágták, de új hajtás nőtt belőle. Még ha törékeny és kicsi is, folyamatosan növekszik.

Az évszámok a magyar történelem és a szerzetesrendek; ezen belül pedig emberi sorsok összefonódását jelentik:

1950 – törvényt hoznak a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásáról. A több mint száz rendből csak három férfi és egy női rend folytathatja a működését; az intézményeket államosítják, a szerzeteseket szétszórják, működésüket megtiltják.
1989 – a rendszerváltás éve magával hozza a rendek magyarországi újraalakulásának lehetőségét. Számos rend újrakezdi működését.
2014 – a szerzetesek évében lehetőséget kapunk arra, hogy hálával tekintsünk a múltra, szenvedéllyel éljük meg a jelent, és reménységgel öleljük át a jövőt .

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41