Második találkozó mentálhigiénés munkatársaknak

2022. szep. 22. (csütörtök) 10:00
Budapest
A szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai találkozót tartottak a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájában szeptember 22-én.

 

Az egész ország területéről érkeztek a résztvevők. Nagyrészt bentlakásos idős otthonokból, szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekből, de voltak nappali ellátásból érkező munkatársak is. Az alkalomra Máriapócsról és Győrújbarátiból is jöttek a nagy távolság ellenére, jelezve, hogy nagy szükség van a szakemberek találkozására és egymás megerősítésére. A résztvevők elmondták, hogy mennyire várták és örültek, hogy részt vehetnek a találkozón.

A délelőtt folyamán a résztvevők megismerkedtek a reflektív team szupervíziós módszerrel. Sólyom Bea - aki  a Ferences Kilátó vezetője - volt ebben segítségünkre. Beával azt beszéltük meg, hogy nem előadást tart, hanem műhelymunka formájában azonnal kipróbáljuk, és a gyakorlatban ismerjük meg a módszert. Már a csoporton belüli ismerkedés is játékos formában történt, ezzel is gazdagítva a résztvevők ötlettárát, hiszen ezeket az intézményi munkájuk során tudják hasznosítani.

A módszer rövid ismertetése után, a csoport egyik önként vállalkozó tagja 10 perces interjút készített az esethozóval, akit szintén spontán választottunk ki. A beszélgetés célja, hogy az interjút készítő csoporttag segítségével az esethozó minél pontosabban megfogalmazhassa a munkája során felmerült problémáját, minél mélyebben kibontakozzanak az elakadásai, és hogy ez benne milyen nehézséget okozott. Ezt pedig egy jó kérdésben fogalmazza meg a csoport számára. A kettőjük között zajló beszélgetést a csoport többi tagja metapozícióban (elfordulva, mintha ott sem lennének) hallgatta.

Következő lépésben a visszajelző csoport tagjai az érzéseik mentén reflektáltak a hallottakra, miközben az esethozó-interjúkészítő páros metapozícióban, tehát ugyancsak elfordulva hallgatja a szakmai megbeszélést. A visszajelző csoport nem megoldásokat mond a problémára, hanem saját érzéseit mondja el a kérdéssel kapcsolatban. Erősen előjött a gyakorlatban, hogy mennyire együttérzünk az esethozóval, és hogy milyen sok a hasonló szituáció munkánk során.

Ezután az esethozó-interjúkészítő páros pár percben reflektál a hallottakra. Visszajelzést adtak, hogy volt-e olyan mondat, ami segít nekik továbblépni. Persze magát a mondatot nem árulták el.

Az ebéd előtti zárókörben többen elmondták, hogy mennyire jó volt közösen átélni a nehéz szituációkat, és a közösség megértése és értő meghallgatása mennyire oldotta a feszültséget. Sokan egyedül vagy kettesben dolgoznak egy intézményben, nincs mód a szupervízióra, de többen gondolkodnak a többi kolléga bevonásával egy csoport felállításán. Nagyon fontosnak tartjuk egymás segítését az intézményeinken belül.

A szerzetes iroda jóvoltából együtt ebédelt a társaság, minden percet kihasználva a beszélgetésre és az ismerkedésre.

Ebéd után az intézményekben folyó munkáról kérdeztem a résztvevőket. Hogy idős ellátottaink számára mennyire nehéz a COVID járvány után a háború miatt kialakuló energiaválság következményeit megérteni. Milyen sok feladatunk van, hogy a változásokat megmagyarázzuk és a sok feszültséget és félelmet oldjuk, miközben sok kérdésre magunk sem tudjuk a választ. Megnőtt az igény a személyes beszélgetésekre, és amikor ez már akadályba ütközik a demencia előrehaladtával, akkor a nonverbális kommunikáció segítségével, és az összes érzékszerv bevonásával az emlékek felidézésére.

Végül megbeszéltük, hogy a közös munkát folytatjuk. Fél év múlva tavasszal ismét találkozunk, és addig a levelezőlistán keresztül segítjük egymás munkáját. Nagyon sok a fáradt munkatárs, nagy a kiégés veszélye, szükséges egymás megerősítése és a csapatépítés. A mentálhigiénés munkatársaknak nem csak az ellátottak felé van feladata, hanem a munkatársak felé is. A sok nehézségben az összetartást kell erősíteni, a széthúzást és feszültséget oldani.

A tartalmas nap után feltöltődve indult mindenki haza, hiszen sokan még hosszú út előtt álltak, de senki nem bánta, hogy rászánta az időt. A segítő hivatásban, szakmában, nagyon fontos a személyes töltődés és a magunkra figyelés. Ezt is tanulni kell.

 

Írta és fényképezte: Formanek Tamás/MSZKI

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41