Ugrás a tartalomra
beharangozó Rendi
2016. december 15. 18:00
Budapest

Meghívó hálaadó ünnepi szentmisére

 

Szeretettel hívjuk és várjuk 2016. december 15-én a sashalmi Krisztus Király Templomba (Budapest XVI. Sasvár u. 23.)

a Boldog Drinai Vértanúk Mártírhalálának 75. Évfordulóján tartandó Hálaadó Ünnepi Szentmisére

Program: 18 órától Szentségimádás, 18:30 órakor Szentmise

Főcelebráns: Ft. Mohos Gábor,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára

Kérjük a főtisztelendő Atyákat, hogy albát és stólát hozzanak magukkal.

„Az igazak lelke Isten kezében van, a halál kínja nem érinti őket.”

(Bölcs. 3,1)

A Boldog Drinai Vértanúk

Az Isteni Szeretet Leányai 1911-ben Pale-ban, nem messze Szarajevótól megalapították a Mária Otthont. Eredetileg beteg és megfáradt nővéreknek, tanítónőknek épült, hamarosan azonban a szükséget szenvedők menedékháza lett. 1941-ben, a háború évében a palei kolostorban élt M. Jula Ivanišević nővér (horvát, 48 éves) házfőnöknő; M. Berchmana Leidenix nővér (osztrák, 76 éves); M. Krizina Bojanc nővér (szlovén, 56 éves); M. Antonija Fabjan nővér (szlovén, 34 éves) és M. Bernadeta Banja nővér (magyar származású horvát, 29 éves). Ápolták a betegeket, segítettek a szegényeken, hitre és nemzetiségre való tekintet nélkül.

1941. december 11-én szerb csetnikek kirabolták, majd felgyújtották a kolostort. Mind az öt szerzetesnőt elfogták és magukkal hurcolták. Ezzel megkezdődött a nővérek négy napos keresztútja: hidegben és hóban, megfelelő ruházat nélkül hajtották őket a hegyek között. Az út fáradalmaitól legyengült 76 éves Berchmana nővér nem bírt Goražde-ig gyalogolni. Későbbi forrásból tudjuk, hogy őt december 23-án társaitól elszakítva ölték meg. A többieket tovább vitték Goražde-ba, ahol a laktanyába zárták őket. December 15-én éjjel részeg katonák megtámadták a nővéreket, akik emberi méltóságuk és tisztasági fogadalmuk megőrzése miatt végső védekezésül kiugrottak a második emeleti ablakból. A sebesült, de még élő nővéreket a kaszárnya udvarán támadóik halálra késelték. Ruháikat szétosztották, testüket a Drina folyó partján hagyták. Másnap a sírásó egy bottal belökte őket a folyóba. Drinai vértanúknak kezdték őket nevezni és a mártírhalálukról szóló hír gyorsan elterjedt.

A kanonizációhoz szükséges egyházmegyei eljárást 1999-ben, Szarajevóban megindították és három év múltán eredményesen lezárták. A teljes dokumentációt ezután Rómába, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjába vitték. 2011. szeptember 24-én Szarajevóban került sor boldoggá avatásukra.

Boldog Bernadeta nővér

Az öt Drinai Vértanú egyike, Terezija Banja, a későbbi Bernadeta nővér 1912. június 17-én született a horvátországi Veliki Grđevacban. Apja Josip Banja (Bánya József), 1871-ben Magyarországon látta meg a napvilágot. Felesége halála után fiatal özvegyként fiával Kaposvárról Horvátországba települt. Itt vette feleségül később Kovács Terézt (Tereza Kovač), aki szintén magyar származású volt. Bernadeta nővér a Banja házaspár tizenkettedik gyermeke. A környékbeliek mélyen hívő családnak ismerték őket. Ha elismerően akartak szólni valaki vallásosságáról, akkor azt mondták: olyan buzgó, mint Banja. A szülők a ferences harmadrendhez tartoztak, jelentős szerepet vállaltak a szertartásokon, leginkább temetéseken. Mivel a plébános nem tudott magyarul, Josip Banja imádkozott magyar nyelven a hívő közösséggel, beszédeket, buzdításokat is mondott. A család naponta adott hálát a ház egyik sarkában berendezett kis házi oltáruk előtt. Szomszédok, falubeliek is csatlakoztak hozzájuk közös imádságra. A házban két nyelven beszéltek és imádkoztak: magyarul és horvátul. Bernadeta nővér már nagyon fiatalon hívást érzett az Istennek szentelt életre. Telve volt vággyal, hogy Jézust szerzetesi állapotban kövesse az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjában, amely Koprivnicában tevékenykedett. A szülők ajándéknak tekintették döntését, de várnia kellett, míg idősebb lett. 1929 decemberében apja Szarajevóba kísérte, ahol megkezdhette a jelöltidőt. A testvéreitől és rokonaitól való búcsúzáskor ezt mondta: „Inkább meghalnék, minthogy ne teljesítsem hivatásomat.” Később, fiatal szerzetesnőként Pale-ban, a kolostor konyháján dolgozott. Derűs, áldozatkész fiatal nővérnek ismerték. Sok nővérre, felnőttre, gyermekre, szegényre főzött, akik Pale-ba jöttek megerősödni, fölépülni. Sokan megjegyezték: az Istenért, a szegényekért és a Társulatért dolgozik, úgy, ahogy az alapító anya, Lechner Franciska megálmodta. Bernadeta nővér önátadása 29. évében beteljesedett, amikor is nővértársaival vértanúhalált halt. Életét egészen odaadta Jézusért és fogadalmaiért.

Forrás: www.isteniszeretetleanyai.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41