Megújították fogadalmukat a pécsi pálosok

Pécs
Remete Szent Pál január 15-i liturgikus ünnepnapja a Magyar Pálos Rend legnagyobb ünnepe, mely alkalomból a pécsi rendház közösségének tagjai ünnepi szentmisén újították meg szerzetesi fogadalmukat a rend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában álló Urunk Színeváltozása, köznapi nevén a Lyceum templomban. A liturgiát celebrálta Felföldi László pécsi megyéspüspök, koncelebrált Bíró László nyugalmazott tábori püspök, Puskás Róbert Antal OSPPE pálos tartományfőnök és a pécsi rendházban szolgáló pálos atyák.

 

A Magyar Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású, ma is működő férfi szerzetesrend. Alapítója a 13. században élt Boldog Özséb, aki 1250 után elkezdte a Magyarországon szétszórtan élő remetéket szerzetesi közösséggé szervezni. A Pilisben mintegy húsz éven át irányította, kormányozta rendjét, melyet Remete Szent Pál sivatagi atya oltalmába ajánlott, akit a szerzetesi életformát elindító első remeteként tisztelünk.

A szentmise első részében Győrfi Béla Szabolcs OSPPE köszöntötte a megjelenteket, köztük a püspököket, a pálos tartományfőnököt, valamint Péterffy Attila polgármestert és Zag Gábor alpolgármestert. A Lyceum templom igazgatója elmondta, őszinte és szeretetteli kapcsolatra törekeszenek Pécs városával és szeretnék felajánlani szolgálatukat az ott élőknek, akik maguk is tanúi, résztvevői, de legfőképpen céljai a rend több mint 280 éves pécsi történelmének.

„A megajándékozottság örömében vagyunk mi, a pálos rend, a pécsi pálosok és a Lyceum templom közössége, egyben szeretnék ajándékot adni a megajándékozóinknak, testvéreinknek és magának Jézus Krisztusnak. Mi, pálosok, ajándék szeretnénk lenni számotokra” – fogalmazott Győrfi Béla Szabolcs.

Szentbeszédében Felföldi László megyéspüspök Remete Szent Pál életének imádságos csendjét és magányát az emberi élet alapjának nevezte. A főpásztor kiemelte, emberi életünk legnagyobb problémája, hogy hiányzik az életünkből ez a fajta csend. Nem a tehetetlenség csendje, hanem a várakozásé, amikor a felszínről elkezdünk menni a mélyre, elkezdünk figyelni a lényegre, az imádságra, Istenre: Uram, mit akarsz nekem mondani? Így tettek a remeték, a szerzetesek, a papok is és minden keresztény embernek életének ez a lényege: meghallani és megérteni az Istent és elmondani, hogy mi van a szívünkben - fogalmazott a püspök.

Amikor egy pap vagy egy szerzetes radikálisan kilép személyes életéből, a Szentlélek sugallatára teszi és lép be a rendbe. Ez egy olyan meghatározó élmény, mely elkísér minket halálunkig. Isten igáját a vállunkra véve elindulunk a szeretet útján, mely mindig az isten- és emberszeretet útja. Ezen kell haladnunk mindnyájunknak, örvendezve. Ez az öröm kicsúszott Egyházunkból, liturgiánkból, papi hivatásunkból, kapcsolatainkból. Vissza kell találnunk a közösség, a liturgia, a kapcsolat örömébe. Állhatatos szívvel ki kell tartanunk, mert csak ez teremhet gyümölcsöt – figyelmeztetett a főpásztor.

Remete Szent Pál gazdagsága ma is él köztünk. Egy szerzetesrend követi életének példáját. Alapítója az egykori esztergomi kanonok, Özséb, összegyűjtötte a remetéket, hogy Krisztus iskolájában és a közösség erejében együtt fáklyaként világítsanak. Ma is erre van szükségünk – emelte ki Felföldi László. Egyedül csak parányi mécsesek vagyunk mindnyájan, de a rendházban a közösségnek ereje és gazdagsága van – fordult a pálos atyákhoz a főpásztor, majd kifejezte örömét a rend pécsi jelenlétéért és azért, hogy a közösség nyitott rendházába minden istenkereső ember szabadon beléphet. Végül Isten szerető, erősítő kegyelmét kérte a rend tagjaira, hogy örömmel és derűvel tudjanak jelen lenni Isten felé a hívek szolgálatában.

Felföldi László szentbeszéde utána pécsi rendházban szolgáló pálos atyák megújították korábban tett szerzetesi fogadalmát, majd Remete Szent Pál ereklyékének jelenlétében a gyermekekre kérte az Isten áldását a főpásztor, hogy Isten akaratát keresve a szívükben, megtalálják életük jó gyümölcsöt termő hivatását, amellyel a jelenben élve, krisztusi keresztény életükkel a jövőt tudják építeni és szolgálni. Az ünnep szentségimádással zárult a Lyceum templomban.

Napjainkban a pálosok pécsi Lyceum temploma a helyszíne, és a Magyar Pálos Rend a házigazdája a hagyományosan szeptember 1-jén megrendezésre kerülő város napi ünnepséget megnyitó szentmisének. 2016-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése „Pro Communitate” díjat adományozott a Pálos Rend Tartományfőnöksége részére közösségteremtő, lelkipásztori, tanítói, humanitárius és jószolgálati munkájuk elismeréséül.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye (pecsiegyhazmegye.hu)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41