Megválasztották a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája vezetőit

2015. már. 10. (kedd) 10:00
Érd

A Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája (FSZK) idén március 10–11-én tartotta tavaszi plenáris ülését az érdi ciszterci nővérek Regina Mundi Apátságában.

Az első nap délelőtt Ulrik M. Monika SSND nővér, a Szerzeteselöljárók Irodájának vezetője mutatta be az iroda tevékenységét, valamint ismertette, hogyan alakulnak a megszentelt élet éve két nagy eseményének előkészületei.

„Április 25-én az egész magyar szerzetesség nagy ünnepére készülünk: Mátraverebély-Szentkútra gyűlnek össze a megszentelt életet élők, hogy közösen ünnepeljék szerzetesi hivatásuk ajándékát. Nagy öröm, hogy az előzetes visszajelzések alapján mintegy hatszáz szerzetes vesz részt ezen az ünnepi alkalmon, amelynek kiemelt vendége és prédikátora lesz José Rodríguez Carballo, a vatikáni szerzetesi kongregáció érsek titkára. Szeptember 19-én pedig Budapest belvárosában, a Március 15. téren és a Ferenciek terén kerül sor a Szerzetesek Tere rendezvényre: ez a szerzetesrendek bemutatkozó alkalma lesz – a spiritualitás és a sokféle szolgálat területén egyaránt” – mondta el Ulrik M. Monika.

Délután Lukács János jezsuita novíciusmagiszter tartott előadást a szerzetesi életút alakulásáról, a kezdeti képzés feladatairól. Előadását kérdések és tapasztalatok megosztása követte.

Végül sor került az FSZK ötfős állandó bizottsága tagjainak megválasztására, majd a konferencia statútuma szerint az állandó bizottság megválasztotta a konferencia elnökét és tisztségviselőit. A konferencia a következő három évre újraválasztotta az elnöki tisztségre Labancz Zsolt SchP piarista tartományfőnököt. Az állandó bizottság tagjai: Dobszay Benedek OFM ferences, Ábrahám Béla SDB szalézi, illetve Vörös András OCD karmelita tartományfőnök és Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői premontrei kormányzó perjel. Az állandó bizottság általános titkárnak Forrai Tamás SJ jezsuita tartományfőnököt választotta meg.

A szerzetes-elöljárók összejövetelét megtisztelte részvételével Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius is. Ő volt az esti szentmise főcelebránsa; szentbeszédében az isteni irgalom, a megtérés és a szerzetesélet kapcsolatáról beszélt. A közös vacsorát követően pedig nyílt, testvéri hangulatú beszélgetésre került sor.

Másnap, március 11-én délelőtt folytatódott a közös gondolkodás a szerzetesi együttműködés lehetőségeiről, majd két témáról hallgattak előadást az elöljárók: először Bángi-Magyar Attila ismertette a szerzetesi együttműködés keretében alapított Servitor Pro Multis Kft. ötéves munkáját, terveiket, majd Várnai Jakab OFM rektor és Szatmári Györgyi rektorhelyettes tartottak beszámolót a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola helyzetéről, képzési kínálatáról. Az elöljárók összejövetelük végén elfogadták az előző év zárszámadását és a folyó év költségvetését.

Forrás: Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41