A női szerzetes-elöljárók tavaszi ülése

Budapest
2023. március 14-én tartotta a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) tavaszi plenáris ülését Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

 

Kezdésként együtt imádkozta a zsolozsmát a hatvan résztvevő, majd a nuncius úr köszöntőjének felolvasása után bemutatkozott a szerzetesi iroda új vezetője és titkára Knáb Judit CJ és Horváth Sarolta személyében.

Ezután Deák Hedvig domonkos nővér online beszámolója kezdődött a szinodális folyamat kontinentális szakaszáról.

Németh Emma MRK elnök beszámolója után Puskás Balázs közoktatási szakjogász mutatta be az Emberi Méltóság Stratégia megbízásából elkészült szalézi kutatás főbb pontjait.  (Több információ itt olvasható: https://szaleziak.hu)

Később Kele Mária is beszélt a rendfőnöknőknek az EM Stratégia képzéseiről, amelyekre folyamatosan lehet jelentkezni.

Délben a szerzetesnők szentmisén vettek részt a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-Templomban, melyet Martos Levente Balázs püspök celebrált. 

Prédikációjában Martos Balázs arról beszélt, hogy emberi kapcsolataink hálózatában definiáljuk magunkat. Kik vagyunk ehhez és ehhez a személyhez képest? Sokat mozognak gondolatainkban ezek a meghatározások. Ma is a találkozások napja van, melynek érezzük belső sodrását. Újraértelmezi kapcsolatainkat egy ilyen nap is.

Kérjük Istent, hogy definiálja újra kapcsolatainkat! Az evangélium arra mutat rá, hogy ez a megbocsátásaink által is megtörténik. Hozzuk ide életünk kenyerét az oltárra! Kérjük Jézust, hogy változtassa át, és engedje, hogy kapcsolataink az éltető Isten jelévé legyenek!

Az ebédszünet utáni délutáni programon Németh Emma beszámolt a kis létszámú rendekkel kapcsolatos római találkozóról, a szerzetesi temetők gondozásáról, majd kitért a pápalátogatás részleteire, ezen belül arra, hogyan tudnak a szerzetesek ebbe bekapcsolódni, végül egyéb aktuális információk következtek. 

 

Írta és fotózta: MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41