Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2016. augusztus 9. 14:00
Pannonhalma

Örökfogadalom Pannonhalmán

Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén örökfogadalommal kötelezte el magát véglegesen Jurinka Szilveszter bencés testvér a Pannonhalmi Főapátság szerzetesközösségében. Szilveszter testvér teológiát és ápolástant tanul, öt éve él Szent Márton hegyén.

Az örökfogadalom liturgiáját Várszegi Asztrik főapát vezette. Az ünnepen jelen voltak a hazai bencés közösségek képviselői, a főmonostor szerzetesei, bencés nővérek, oblátusok, premontrei, ciszterci, pálos és ferences testvérek, budai és szabadszállási vendégek, valamint zarándokok.

Várszegi Asztrik főapát homíliájában az apostolokat és a szerzeteseket átalakító erőről beszélt: „Jézus imádság közben elváltozott színében. Isten iránti odaadó élete, imádsága úgy alakítja át emberségét, hogy azon átragyog az Isten szépsége, jósága, ereje – azaz dicsősége. Isten szeretete úgy alakítja át a lelket, hogy meghal, ami önös; és növekszik az öröm, a szeretet és a szolgálat. Ez történt az apostolokkal, ez az apostolok másával, Márton szerzetes püspökkel, és erre kap meghívást a szerzetes is.” Az örökfogadalmat tevőhöz fordulva így fogalmazott: „Szilveszter testvér, Istennek adott életed, imádságod úgy alakítsa át emberségedet, hogy azon átragyogjon az Isten szépsége, jósága, ereje – azaz dicsősége – Isten és mindannyiunk javára.”

A monasztikus örökfogadalom a szentségkiszolgáltatás – különösen is az egyházi rend szentsége – liturgiáját követi. A jelölt kiválasztása után az elöljáró kérdéseire megvallja elkötelezettségét a szerzetesélet mellett. Ezután a mindenszentek litániájában kérik Isten minden szentje – kivált a nagy szerzetesek – közbenjárását, miközben a fogadalmat tevő arcra borul az oltár előtt. Együtt imádkozik a litániában az egész egyház: a megdicsőültek serege és az élet zarándokútján járók.

A szentségkiszolgáltatáshoz hagyományosan hozzá tartozó jel a fogadalom esetében az, hogy a szerzetes felolvassa fogadalmi iratát, amelyben szerzetesi életalakítást, engedelmességet és állhatatosságot fogad, majd elöljárójával együtt aláírja az oltáron. A szimbolikus tettet kísérő imádság a „szerzetesszentelés”, egy énekelt imádság, amelyben az elöljáró Isten áldását kéri a szerzetesre: „A vigasztaló Szentlélek sugallatával számtalan fiadat hívtad már magadhoz, hogy mindenüket elhagyva Krisztust kövessék, a szeretet édes bilincseivel tehozzád láncolják magukat, és testvéri lélekkel szolgálják minden embertársukat. Nézz kegyes szemmel szolgádra, akit isteni gondviseléseddel magadhoz hívtál, és áraszd rá a szentség lelkét. Hogy mindazt, amit kegyelmedből örömmel ígért, segítségedet élvezve, hűségesen valóra váltsa.”

A fogadalmat tevő kitárt karral énekli a Szent Benedek által előírt zsoltárverset: „Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram.” (Zsolt 119,56) Végül megkapja a kukullát, a bő kórusruhát, amelyet a monasztikus szerzetesek a zsolozsmázáskor viselnek.

Az örökfogadalmat tett Szilveszter testvér Budapesten folytatja szerzetesi szolgálatát a Szent Benedek Tanulmányi Házban.

Forrás: Magyar Kurír/Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Horváth Tamás

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41