Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2016. április 15. 11:00
Pannonhalma

Pannonhalmán bemutatták a Szent Márton-életrajz első teljes magyar nyelvű kiadását

A „Martinus pauper et dives – Szent Márton öröksége” címmel rendezett konferencia második napján mutatták be Pannonhalmán Sulpicius Severus teljes Szent Márton-életrajzának friss kiadását, és nyitották meg az Ernst-kódex kiállítását.

A Szent Márton-év keretében megvalósuló könyvbemutatóval egy időben kiállították a Főapátsági Könyvtárban az egyébként az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Ernst-kódexet is, mely valószínűleg a pannonhalmi másolóműhelyben készült a 12. században.

A kódex tartalmazza Szent István kis és nagy legendájának legkorábbi másolatát, valamint Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzát. A kódex történetét Ásványi Ilona, az apátsági könyvtár igazgatóhelyettese és Boka László, a Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója mutatta be a klasszicista teremkönyvtárban, ahol a kora középkori Ernst-kódexszel párhuzamosan a most megjelent fakszimile kiadást is a közönség figyelmébe ajánlották.

Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzának legkorábbi ismert magyarországi verziója a bencés főapátság könyvtárában találkozott az életrajz legfrissebb magyar fordításával. A most megjelent kötetben Szent Márton élete mellett Sulpicius Severus három levele olvasható, valamint a Dialógusok Szent Márton csodáiról – az utóbbit Dejcsics Konrád OSB, a főapátság kulturális igazgatója fordította – aki doktori disszertációját is a szerzeteséletrajzok narratológiai elemzéséből írta –, és Déri Balázs, a Latin Tanszék vezetője lektorálta.

Dejcsics Konrád kiemelte, Márton megosztó személyiség volt, s ennek révén akik vele, életével és tevékenységével foglalkoztak, maguk is megosztókká váltak – Sulpicius Severust és Szent Mártont szintén példaként tekintő barátait is számos kritika érte kortársaik részéről.

Sulpicius Severus három könyvben, három eltérő műfajban írt a tours-i püspökről, akinek személye feszültséget, meghasonlást okozott; elvitatták a szerző munkájának valóságtartalmát – aki viszont kemény kritikával illette kora előkelőségeit.

A kortársak nem értették meg Sulpicius Severus megtérését, ezért bizonyos értelemben a három mű a megtérést kívánja alátámasztani érvekkel, a csodák valódiságát kívánja bizonyítani. A Dialógusokban azonban már nem csupán Mártonról óhajtott információkkal szolgálni a szerző: megjelent a szórakoztatásra való igény is művében, például az egyiptomi történetekben. Ha egy arisztokrata szerzetessé válik, a szerzetesség révén kíván szórakoztatni is – fogalmazott az előadó.

Dejcsics Konrád áttekintette az előző évtizedek legjelentősebb magyar fordításait a szerzeteséletrajzok terén, kiemelve Adamik Tamás és Madas Edit szerepét. Hangsúlyozta, az elődök munkáiban megjelenő fordítási alapelvekhez tartja magát a most megjelent kötet is. Sulpicius Severus művei mellett a történeti-társadalmi kontextust, a továbbélés szempontjait tárgyalja a kötet, melyben jegyzetanyag segíti a megértést. Az elidegenedés és visszatalálás feszültsége napjainkban is jelen van, ezért ma is érvényes üzenetet kínálnak Sulpicius Severus írásai, bátorítva az elköteleződésre Krisztus mellett. A szerző azonosul Mártonnal és Krisztussal is; erről ír Nolai Paulinus a Sulpicius Severushoz intézett levelében, mellyel a most megjelent, Sulpicius Severus: Szent Márton című kötet kezdődik:

„Nem adatott volna meg neked, hogy szólhass Mártonról, ha szíved meg nem tisztítod, és így méltóvá nem teszed ajkadat e szent dicséretekre. Olyan ember vagy tehát, akit az Úr megáldott, minthogy e nagy főpap és messze fénylő hitvalló történetét méltó stílusban és illő lelkesedéssel számba vetted. De boldog lehet ő is, hogy hitéhez és életéhez méltó történetírót érdemelt ki magának, ő, aki érdemei révén az isteni dicsőségbe, a te írásaid révén pedig az emberi emlékezetbe nyer bebocsátást mindörökre. Szavaid az a gyapjúruha, amelyek az Úr Jézust szívesen látott palástként beborítják, amelyek az ő tagjait fényes díszként körülölelik, és tehetséged virágaival felékesítik. Öltöztessen téged is a Bárány saját gyapjának ruhájába a visszafizetés napján, amidőn azt, ami benned halandó, beborítja saját halhatatlanságával.”

A kötetet, illetve a fordítók és más munkatársak munkáját ezután Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár méltatta, majd a bazilikában Várszegi Asztrik főapát szavaival zárult a kétnapos konferencia. Várszegi Asztrik egyfajta zarándokútként írta le a két napot, melynek során Szent Márton napjainkig érő tiszteletének útját járták be a résztvevők. Idézte II. János Pál pápa szavait, melyek szerint a szent, akinek az oltalma alatt élnek Pannonhalmán, karizmatikus személyiség volt. „Újabb és újabb nemzedékek kérdezik a mustármagot, melyből ez a terebélyes fa kinőtt: Hogyan tudunk Jézus tanítványai lenni, és annak megmaradni?”

Fotó: Lambert Attila

Forrás: Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41