A remény jele

Budapest
A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazások nagy ellenállást, sőt undort váltanak ki az emberek többségéből. Miközben az esetek feltárása, az áldozatok megértése és gyógyulásuk segítése – érthető módon – egyre nagyobb hangsúlyt kap, a bántalmazókkal szemben elsősorban az elutasítás a jellemző. Az interneten megtalálható, korábbi tetteikről beszámoló elkövetőkkel készült beszélgetéseket jó érzésű emberek nehezen fogadják, leggyakrabban azt fogalmazzák meg, nem szeretnének találkozni velük.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, együttműködésben a római Pápai Gergely Egyetemmel, 2024 februárjában képzést indított az emberi méltóság tiszteletének előmozdítására, különösen tekintettel a gyermekek védelmére. A 120 órás felnőttképzés az antropológiai alapoktól kezdve a téma számos területével foglalkozik, így a bántalmazások dinamikájával, az áldozattá válás formáival és jeleivel, a kockázati tényezőkkel, az áldozatok terápiás lehetőségeivel, a prevenció területével, jogi kérdésekkel, a téma egyházi vonatkozásaival.

A képzés harmadik alkalmának témája az elkövetői működés megértése, az elkövetők terápiás lehetőségeinek megismerése volt. Ez a terület csak kezdetlegesen kutatott, az elkövetők kezelésére pedig erősen korlátozott lehetőségek érhetők el. A Sapientia Főiskola, együttműködésben az Emberi Méltóság Stratégia munkatársaival ezért tartotta fontosnak, hogy a nemzetközi szinten elérhető egyik legátgondoltabb program vezetőit meghívja Budapestre, előadásukat pedig a képzés résztvevői körén túl is elérhetővé tegye. 2024. március 23-án, a stockholmi Karolinska Intézet Pszichiátriai Kutatási Központjának munkatársai, Christoffer Rahm pszichiáter, kutató, a program vezetője és Malin Joleby pszichológus voltak előadóink. A tanulmányi nap témája az elkövetői működés megértése, annak pszichológiai háttere, a pszichológiai és gyógyszeres terápia lehetőségei, valamint a kognitív torzulás jelenségének bemutatása volt. Ezek megismerése nem csupán a már megtörtént esetek kezelése szempontjából fontos, hanem elsősorban a kockázati tényezők felismerése és a potenciális elkövetők preventív kezelése miatt, így a bántalmazások megelőzésének érdekében is.


A meghívott kutatók munkájának eredményeként jött létre a Prevent It program, amely anonim módon, online formában kínál kognitív viselkedésterápiát azon személyeknek, akik a kiskorúak iránti szexuális vágyat felfedezve magukban szaksegítséghez akarnak jutni. A kutatócsoport emellett medicinális kezeléssel is kísérletezik a Karolinska Intézet oktatókórházában, reményt keltő eredményekkel. Munkájukban a gyermekek iránti szexuális késztetés biológiai és pszichológiai hátterének kutatása, a terápiás lehetőségek kidolgozása, az aktív terápiás gyakorlat és azok eredményeinek vizsgálata egyszerre jelenik meg. Munkatársaik programokat dolgoztak ki börtönben lévő érintett személyek újbóli elkövetés esélyét csökkentő kezelésére, és a hajlammal rendelkező, még nem elkövető kliensek terápiájára. Anonim kezelési programjukat, a hatóságokkal együttműködve elsősorban a dark weben hirdetik Svédországon kívül is. Tapasztalataik szerint segítségükre nagy szükség van: a problémával élő emberek meghatározó része szeretne támogatást kapni a megszabaduláshoz, az elkövetők közül pedig sokan úgy nyilatkoznak, hogy ha lett volna olyan program, amely segítette volna őket eltéríteni a késztetés kiélésétől, azt igénybe vették volna. A tanulmányi nap a hallgatóság számára a remény sugarát jelentette, megmutatva, hogy a gyermekek iránti szexuális érdeklődést mutató hajlam megjelenése – amely a felmérések szerint a társadalom 1-3,8 százalékát érinti – nem egy minden esetben kezelhetetlen, és az attól szabadulni vágyó személy számára van lehetőség szaksegítség elérésére.

A terület iránti érdeklődést, az elérhető ismeretanyag utáni szomjúságot jól mutatta, hogy a tanulmányi napra több, mint 160 fő jelentkezett az élet legkülönbözőbb területeiről, beleértve a pszichológiai, segítői, pedagógiai, szociális, igazságügyi, büntetésvégrehajtási, gyermekvédelmi, valamint a legkülönbözőbb felsőoktatási területeket.

A látogatás során felmerült a svéd kutatócsoport és az Emberi Méltóság Stratégia további együttműködésének lehetősége, a következő lépések megtervezése, beleértve az itthon is elérhető terápia kialakításának programját.

Szerző: Dobszay Benedek OFM

 

Forrás és fotó: emberimeltosag.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41