Részvétnyilvánítás

Budapest
Az MRK (Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája) elnökének sorait közöljük, melyet a Nunciatúra által nyitott részvétnyilvánító könyv számára írt.

 

Excellenciás és Főtisztelendő Nuncius Úr!

Szomorú szívvel értesültem XVI. Benedek pápa 2022. december 31-én bekövetkezett haláláról.

Az ő személye, a bíborosként és pápaként adott tanításai és útmutatásai rendkívül sokat jelentettek mindannyiunk számára.

Tanításával, emberségével, nem csupán hitünk igazságait segített teljesebben megismerni és a gyakorlatban alkalmazni, nemcsak korunk bonyolult eszmeáramlatai közötti eligazodáshoz adott könnyen érthető szempontokat, hanem személyes hitével és istenszeretetével táplálta a mi hitünket és istenszeretetünket, visszaadta eredeti méltóságunkat is.

Egy, az emberi méltóság fogalmát is megkérdőjelező korban, Ő olyan titokként tekintett az emberre, akit Isten önmagáért akart, és akinek méltóságát az Úrnak az emberen nyugvó szerető tekintete biztosítja.

Biztos vagyok abban, hogy a 2022-es évet és földi életét is bevégezve XVI. Benedek pápa már színről-színre is megláthatta az Úrnak azt a szerető tekintetét, amely végigkísérte életét és szolgálatát.

Kérem szerető Istenünket, adja meg számára a szentek el nem múló boldogságát, az immár hazaérkezett XVI. Benedek pápát pedig arra kérem, segítse odaátról a földön tovább zarándokló Egyházat.

 

Dr. Németh Emma SSS sk.

a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárója,

a Magyarországi Rendfőnöknői Konferencia elnöke

 

 

Fotó: AP

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41