„A szerzetes jel és fény a világnak”

Mátraverebély-Szentkút
Február 4-én nemzeti kegyhelyünkön gyűltek össze a Váci Egyházmegyében működő szerzetesrendek képviselői, hogy a megszentelt élet napját együtt ünnepeljék meg. A ciszterci, ferences, pálos, premontrei, piarista, szalvatoriánus és kapucinus rend tagjai tanításon és szentmisén vettek részt, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be.

 

Február 2. nem csupán Gyertyaszentelő Boldogasszony és Urunk bemutatásának ünnepe, 1997-ben ugyanis II. János Pál pápa a megszentelt élet napjává nyilvánította ezt a napot. Marton Zsolt püspök szentbeszédében mindhárom ünnepről megemlékezett. „Képzeljük magunkat Jeruzsálembe 40 nappal karácsony után. József és Mária, lévén buzgó vallásos zsidó emberek, az ószövetségi előírásnak megfelelően bemutatják gyermeküket a templomban. Ez a gyermek azonban rendkívüli, amit Isten úgy mutat meg, hogy két szent öreget küld oda, Simeont és Annát. Mindketten a Lélek által megérintett emberek, akik felismerik, hogy ki is ez a gyermek, és aztán nyilvánossá is teszik.” A püspök a találkozás ünnepét helyezte középpontba. „Két szent öreg, aki találkozik a Megváltóval, és ez a találkozás beteljesíti az életüket; egyikük, Simeon készül a másik világba, a másikuk, Anna még megkapja azt a küldetést, hogy erről beszéljen és ujjongjon. Nekünk is találkozás ez a mai ünnep. Isten emberei találkoznak az ő Mesterükkel, az életük értelmével, és találkoznak egymással is, szerzetes a szerzetessel, szerzetesnő a szerzetesnővel.”

A szentbeszédben Gyertyaszentelő Boldogasszony történetének eredetét is elmesélte, kiemelve, hogy a gyertya ősi szimbólum Egyházunkban, mert az elégő viasz és a változatlan láng Krisztus emberségét és istenségét fejezi ki egyszerre. Végül a szerzetesek hivatásáról beszélt. „Mi a szerzetes hivatása? Tulajdonképpen ugyanaz, mint a világi Krisztus hívőé, de speciális módon, papként fölszentelve vagy testvérként; életté váltani az Evangéliumot és hirdetni egy karizma, egy ajándék mentén. A szerzetes, aki közösségben él, vagy esetleg monasztikus módon, jel és fény a világnak. És szükség van a világnak erre a jelre és fényre. Szükség van rátok, kedves atyák, kedves testvérek, kedves nővérek, akár tanítotok, akár beteget ápoltok, akár lelkipásztorkodtok. Minden szolgálattal, amit az Egyházért tesztek, szükség van rátok. És szükség van a világi Krisztus hívő testvéreinkre, hiszen mi így együtt egészítjük ki egymást.”

Az ünnepi szentmise során a szerzetesek megújították fogadalmukat. A délelőtt Csóka János márianosztrai pálos szerzetes tanításával folytatódott, majd közös reflexióval, ebéddel zárult.

Forrás és fotó: vaciegyhazmegye.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41