Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai
2020. szeptember 17. 17:00
Budapest

Szerzetesek az Eucharisztiáról – kettős könyvbemutató

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szeptember 17-én mutatták be Gérecz Imre OSB Tevékeny jelenlét című (Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány) és Koronkai Zoltán SJ Eucharisztia, a barátság szentsége (Jezsuita Kiadó) című kötetét.

A könyvbemutató előtt, ahhoz kapcsolódva Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök celebrált szentmisét a budapesti Piarista kápolnában.

Az aznapi szentírási szakaszokat magyarázva homíliájában kifejtette, az Eucharisztia titka lényegében nem más, mint „az élő Jézus Krisztus valóságos jelenléte köztünk”, s ez a titok a mi életünk forrása, táplálója, megújítója is egyben. Az az élet pedig, amelyet a misztérium hordoz, ajándék a számunkra, kegyelem, s azért kapjuk, hogy elkezdjük mi is ajándékozni magunkat mások számára: szeretettelivé, megbocsátó emberré kell válnunk. Az Oltáriszentség Jézus szívének a titka. A megbocsátás, az irgalom, a bűnökből való gyógyulás egyedül Jézus által lehetséges, valahogy ezt érzi meg az evangéliumi bűnös nő is, aki az Úr lábaihoz borul (Lk 7,36–50) – mondta Mohos Gábor. A homília végén az esztergom-budapesti segédpüspök hangsúlyozta: Jézus szerető jelenlétének tanúivá kell válnunk, ez a keresztények hivatása, erre indít az Eucharisztia, tehát meg kell nyitnunk a szívünket mindarra, amit az Úr akar adni nekünk. Majd hozzátette, ebből az indíttatásból született Gérecz Imre OSB és Koronkai Zoltán SJ Eucharisztiáról szóló könyve is.

A szentmise után a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében mutatták be az említett könyveket a szerzők jelenlétében. A könyvbemutatón többek közt jelen volt Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök is.

Fehérváry Jákó OSB, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora bevezetőjében arról beszélt, hogy már XII. Piusz 1956-ban a liturgikus hét keretében Assisiben azt mondta, a liturgikus mozgalom „a Szentlélek átvonulása” az Egyházon. Ez a mozgalom a II. vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű dokumentuma által ért el az Egyház szívébe, a liturgiát közel hozva a hívő néphez – mondta a Sapientia rektora.

Mohos Gábor segédpüspök a könyvbemutatón emlékeztetett, hogy éppen ezekben a napokban zajlana a NEK, amit a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak, de a szervezők arra készülnek, hogy jövőre megtartják a világrendezvényt.

Ezt követően a Sapientia dísztermében Versegi Beáta-Mária CB moderálásával beszélgetés kezdődött a szerzőkkel könyveik témájának kibontásáról, az Eucharisztiával kapcsolatos személyes inspirációikról. Versegi Beáta-Mária CB elöljáróban megjegyezte, hogy a két kötetet (Gérecz Imre OSB Tevékeny jelenlét című és Koronkai Zoltán SJ Eucharisztia, a barátság szentsége című munkáját) elolvasva, egybelátva a könyvbemutató címéhez (Szerzetesek az Eucharisztiáról) legszívesebben „a tevékeny barát” alcímet adná. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szerzők baráti gesztusként a YouTube-on, illetve a Facebook-on egymás könyveit méltatták. 

A szerzetesnő többek közt arról is beszélt, hogy a két könyv összképe egyfajta „eucharisztikus harmóniát” teremt az olvasóban.

A szerzők tudásuk legjavát adják, mélyen merítenek az Egyház hagyományából, de a magvas, súlyos gondolatok tárháza mégsem homályosítja el a mondanivaló lényegét; a szerzők teret hagynak arra, hogy az olvasó találkozhasson a misztériummal, s „a titok a maga szunnyadó, mégis termékeny jelenlétével megmutathassa magát”. Mindez azért lehetséges, mert a szerzetes szerzők maguk is e titok által megsebzett, megnyílt emberek – tette hozzá Versegi Beáta. A művek mondanivalója egyetemes, ugyanakkor a témakifejtés módján érződik a bencés, illetve a jezsuita lelkiség „zamata”. Koronkai Zoltán SJ az Eucharisztia, a barátság szentsége című munkájában kérdésfeltevések által igyekszik megnyitni a befogadó lelkét, szellemét. Gérecz Imre OSB Tevékeny jelenlét című könyve a végtelenre nyit ablakot, s a kitágult térben békésen, szelíden, biztos kézzel vezeti a zarándok olvasót. Egyikük a hétköznapi, kérdéseket feltevő énünket, másikuk a végtelenre vágyakozó énünket szólítja meg, ugyanakkor ebben a többdimenziós koordinátarendszerben Jézus az origó – összegezte a szerzetesnő, aki az Élet-forrás címmel megjelent könyvében leírtakra hivatkozva megjegyezte: hálát ad azért, hogy a most megjelent kötetek szerzői „alázatos hangszerekké” váltak Isten kezében, ezért rajtuk keresztül megszólalhat a szentség sokszínűségét egybefoglaló „eucharisztikus szimfónia”.

A szerzők a könyveik írása közben megtapasztalt inspiráló pillanatokról, életükről, papi hivatásukról is beszéltek az Eucharisztiával való találkozás jegyében. Koronkai Zoltán SJ az Eucharisztia közösségi dimenziójára (adott esetben politikai vonatkozásaira) helyezte a hangsúlyt. Gérecz Imre OSB elmondta: könyve arra vállalkozik, hogy kibontsa azokat a hitformulákat, amelyeket leegyszerűsítve használunk: többek közt felhívta a figyelmet a „Krisztust imádjuk az Oltáriszentségben” formula Jézus jelenlétét tárgyiasító jellegére. A szerzetes a könyvének kisközösségi használatát, feldolgozását, továbbgondolását is ajánlotta. Gérecz Imre OSB az Eucharisztiával kapcsolatban ökumenikus szempontokat is megemlített: mint mondta, „az egység szentségében Jézus egy asztalhoz hív”.

A keresztények közös kincséről beszélt zárszavában Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója is, külön köszönetet mondva Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspöknek a könyvbemutatón való részvételéért.

Gérecz Imre OSB Tevékeny jelenlét című könyve (Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány) és Koronkai Zoltán SJ Eucharisztia, a barátság szentsége (Jezsuita Kiadó) című könyve valamint Versegi Beáta ÉLET-Forrás – Az eucharisztikus élet lelkisége és gyakorlata című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás és fotó: magyarkurir.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41