Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2019. április 11. 10:00
Budapest

Szerzetesi Pedagógiai Innovációk Konferencia 2019

A Férfi Szerzetes-Elöljárók Konferenciája (FSzK) és a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) elnökségei által életre hívott köznevelési koordinációs csoport 2018 szeptembere után másodízben szervezi meg az iskolafenntartó szerzetesrendek találkozóját. 

Meggyőződésünk szerint a szerzetesi fenntartású iskolák azok, amelyek mai nevelési-oktatási rendszerünkben a megújulás élharcosai lehetnének, hiszen az iskoláztatás történetében mindig igyekeztek élen járni a korszerű tudás elterjesztésében. A konferencián ezért szeretnénk felmérni, hogyan állunk az újítások, a sajátos módszerek alkalmazása terén a mi iskoláinkban. Emellett nagyon fontos, hogy a korábbi műhelykonferencián bemutatott és ma már véglegesített, és a szerzetesi elöljárók konferenciája által ajánlott etikai kódex intézményi bevezetésének módjáról beszélgessünk.

Az iskolafenntartó szerzetesrendek képviselői újabb találkozásának

időpontja: 2019. április 11., csütörtök 10 órától 15 óráig.
helyszíne: Budapest, Sapientia Hittudományi Főiskola.

Erre az alkalomra várjuk az elöljárókat, a rendek oktatásért-nevelésért felelős munkatársait és az innovációban érdekelt kollégákat. Közösségenként 3-4 fő részvételére van lehetőség.

A mostani találkozó központi fogalma a pedagógiai innováció lesz, célja pedig, hogy számba vegyük a szerzetesi fenntartású nevelési-oktatási intézmények innovatív kezdeményezéseit, és néhányat mélyebben is megismerjünk ezek közül. A szerzetesi iskolák mindig igyekeztek élen járni a korszerű tudás elterjesztésében, s reményeink és tudomásunk szerint így van ez ma is. A pedagógiai innovációk gazdagságának felmérése tehát a következő alkalom legfontosabb célja.

Szeretnénk sort keríteni még a műhelykonferencián arra is, hogy beszámoljunk az immár elfogadott etikai kódex intézményi bevezetésének lehetséges módozatairól, valamint arra, hogy az elmúlt alkalommal felvetett témákról beszélgessünk.

A konferencia honlapja a következő: https://szpik.kozneveles.szerzetesek.hu
-Kérjük, hogy – ha még nem tette meg, – a konferencia honlapján legyen szíves regisztrálni az eseményre április 2. (kedd) 16.00 óráig.

-Arra kérjük, gondolják át, milyen innovációk jöttek létre intézményeikben, és közülük melyeket mutatnák be a szerzetesi iskolák közösségének. Az innovációk egységes összefoglalásának céljára készítettünk egy sablont, amely a honlapon érhető el a regisztrált tagok számára. Azt kérjük, hogy minden fenntartó legalább egy és legfeljebb az intézményeivel azonos számú innovációt mutasson be, legkésőbb április 2. (kedd) 16.00 óráig.

-Kérjük, hogy tanulmányozza a feltöltött innovációkat, és osszon szét 10 pontot közöttük aszerint, melyik milyen mértékben érdekli Önt, és hallgatná meg azokat szívesen a konferencián. Választását „elektronikus szavazás” útján teheti meg április 2. (kedd) 16.00 óra és április 4. (csütörtök) 20.00 óra között. Április 5-én, pénteken levélben értesítjük a közösséget az eredményekről és a konferencia végleges programjáról.

-Kérjük, hogy az Önök által fenntartott intézményi körből invitáljon 2-3 olyan pedagógust („innovátort”) is, akit úgy ismer, hogy a pedagógiai megújulás ösztönzője lehet.
Kérjük, hogy kérdéseikkel és felvetéseikkel forduljanak munkatársunkhoz a titkarsag@szerzetesek.hu email-címen.

Regisztráció a konferenciára itt: https://szpik.kozneveles.szerzetesek.hu/user/register

Fotó: play.google.com

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41