A szociális testvérek jubileumán

Budapest
Szentmisét ünnepelt a Szociális Testvérek Társasága január 20-án a Budapest-Újpalotai Urunk Színváltozása és Boldog Salkaházi Sára templomban. Alapításuk centenáriumáért adtak hálát, lezárták az emlékező és jövőbe tekintő jubileumi évet. „Ha igent mondunk az Istennek, lesz következő 100 évünk” – ezzel a bizonyossággal adtak hálát.

 

Nagy sokaság gyűlt össze, megtelt a Boldog Salkaházi Sára ereklyéjét őrző templom. A magyarországi testvérekkel ünnepeltek a társaság nemzetközi közösségeinek képviselői. A kaliforniai ágat képviselte Maribeth Larkin SSS központi elöljáró. Nagy számban érkeztek testvérek Erdélyből, Szlovákiából.

A templom falain elhelyezett fényképes összeállítások a jubileumi év eseményeit dokumentálják. Elkalauzolnak számos helyszínre – Budapest, Kolozsvár, Buffalo, Csíkszereda, Nagyvárad, Balatonboglár, Szegvár – vezetnek végig a programgazdag éven.

Kővári Magdolna SSS általános elöljáró köszöntötte az egybegyűlteket: A Szentatya áldásával kezdhettük egy éve az alapításunkat ünneplő centenárium jubileumi évét, ma hálaadással a szívünkben zárjuk azt itt, a társaság védőszentje, Boldog Salkaházi Sára templomában. Megújítjuk küldetésünket: Itt vagyunk Uram, minket küldj!

A latin nyelven bemutatott szentmisében imák, énekek, könyörgések szólaltak fel a társaság országainak több nyelvén – angolul, szlovákul, spanyolul. A szentmise főcelebránsa és szónoka Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa volt. Koncelebrált többek között Fehér Zoltán, a Boldog Salkaházi Sára templom plébánosa, Lambert Zoltán protonotárius, kanonok, érseki tanácsos, Andrásfalvy János SDB szalézi tartományfőnök, Berhidai Piusz OFM ferences tartományfőnök, Fehérváry Jákó OSB, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és több paptestvér.

A szentbeszéd középpontjában a társaság két meghatározó alakja, Slachta Margit és Boldog Salkaházi Sára állt. Slachta Margit, a társaság alapítója az egyház szociális küldetését tette a közösség életének mozgatórugójává: arra kötelezték és kötelezik magukat ma is lelkileg és szakmailag felkészülve a nővérek, hogy válaszoljanak társadalmilag, gazdaságilag és politikailag tehetetlenek szükségleteire, és küzdjenek a sebeket okozó körülmények megváltoztatásán. Ebben a szolgálatban a keresztény hit az iránytű. Margit testvér vallotta, ha az ember nem vállal kockázatot, ügye vesztésre van ítélve. Az Isten országáért – az Egyházért, a közösségért, és az emberekért – való kockázatvállalásra biztatta a testvéreket a szónok. Jónás történetéből kiindulva a nuncius azt fogalmazta meg, mindazokat, akik a niniveiek példáját követve bűnbánatot tartanak, Isten megvédi és megújítja.

Boldog Salkaházi Sára életének a remény volt a mozgatórugója. A remény hajtotta, amikor 1944-ben felismerve a magyarokra leselkedő veszélyt, életfelajánlást tett, amire meg is kapta az engedélyt feletteseitől. December 27-én teljesedett be felajánlása: a nyilasok elhurcolták, és az egyike volt azon áldozatoknak, akiket a Duna partján agyonlőttek. A szónok XVI. Benedek szavait idézve fejtette ki tanítását a reményről. Keresztény reménységgel rendelkezni azt jelenti, tudunk a rosszról, és mégis bizalommal nézünk szembe a jövővel. Ez a remény a jót keresi az emberekben, ajtókat nyit, felfedezi, mit lehet tenni, nem táplál illúziókat, de nem enged a cinizmusnak sem. Megelégszik a szerény nyereséggel, felismerve, hogy a leghosszabb út is egy lépéssel kezdődik, jó vesztes, mert isteni bizonysággal rendelkezik a végső győzelemről. A remény a hitben alapozódik meg, hogy Isten teremtette az embereket, és ő áll mögöttük szeretetével.

Sára testvér tanúbizonysága az állandó reményről visszhangzik Egyházunkban, és példája reményre inspirálja a közösség tagjait ma is. A nuncius arra biztatta a testvéreket, vizsgálják meg, mik a prioritásaik a következő 100 évre. Ezek megkülönböztetésében eligazítást nyújt új mottójuk: „Menjetek, íme, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé – csak a szeretet fegyverével.” Jézus erre a küldetésre felkészítette tanítványait, útmutatást adott nekik, s a testvéreknek is azt a bizonyságot közvetíti, bár meg nem értéssel, akár üldöztetéssel kell szembenézniük küldetésük során, de Krisztust követve, neki engedelmeskedve nem kell félniük. Ebben a bizonyosságban, Jézus védelmében és békéjében élhetnek és szolgálhatnak a testvérek a Föld kilenc országában: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Kubában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Tajvanon és a Fülöp-szigeteken. „Várjuk, hogy veletek és általatok újra felfedezzük a szeretet fegyverét. Isten kegyelmének csodálatos erejével tesz képessé benneteket erre a küldetésre” – fogalmazott a nuncius.

Kővári Magdolna SSS és Maribeth Larkin SSS a szentmise végén hálájukat fogalmazták meg, és kifejezték elkötelezettségüket, hogy nem valaminek a végét látják maguk előtt, hanem a folytatást: Belépünk a következő 100 évbe. Margit testvér 100 évvel ezelőtt tűzzel, de nincstelenül indult el a szolgálat útján a testvérekkel. A Szentlélek tüze olyan dinamizmust adott nekik, hogy hat év alatt öt országban meg tudtak jelenni. Ma jobbak a körülmények, de megvan-e a tűz, ami az alapítókat vitte? Átadjuk-e magunkat a Szentlélek irányításának? Ha igent mondunk, lesz következő 100 évünk – fogalmazott Magdolna testvér. Elmondta, karizmájuk ma ugyanúgy aktuális, mint egykor, ebben erősítette meg őket a jubileumi év. Feladatuk ma is, hogy a szeretet kultúráját építsék és a társadalmi párbeszéd jegyében előmozdítsák az egyetemes testvériséget. Ezért a testvérek kilépnek otthonaikból, kilépnek a templomokból. „Dolgunk van, sok a munka. A jubileum még inkább egyesített minket, a három ág együtt ünnepelt, és együtt megyünk tovább” – mondta Magdolna testvér.

Maribeth Larkin a Los Angeles-ben élő közösség üzenetét tolmácsolta: Karizmánk, hogy a szenvedő világban szolgálunk, a cél, ahogy Ferenc pápa lelkünkre kötötte, hogy mindenkinek legyen helye szeretetünkben. Ehhez nekünk kell szerető közösségnek lenni, és átölelni különbözőségeinket, testvérekké válni, így szolgálhatunk a világban. Együtt tudunk előre menni, és képviselni az igazságosságot, ami karizmánk lényege, és együtt vállaljuk a kockázatot – fogalmazott.

Németh Emma SSS, a társaság kerületi elöljárója, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke az előretekintés jegyében elmondta, a társaság mindig úttörésre vállalkozott, figyeli a társadalom aktuális helyzetét, és megpróbál erre a Szentlélek hangját meghallva válaszolni. Jellemző ránk, hogy beindítunk dolgokat, örülünk, ha mások ebbe bekapcsolódnak. Egy ilyen új kezdeményezés, amit most indított el a magyar kerület, hogy fokozottan részt kívánnak venni a vidéki életben. Néhány testvér dolgozik az Alföldön és Szombathelyen, de leginkább Budapesten vagyunk jelen. Több testvérben is motoszkál az indulás a vidék felé. Újra és újra fel kell szítanunk magunkban a Szentlélek tüzét, hogy átsugározzon rajtunk. „Ha rá tudunk nyílni Isten csodáira, öröm és lelkesedés tud ebből születni.”

Emma testvér elmondta, jelenleg 74 testvér él a magyar kerület közösségeiben. Jelen vannak az élet minden területén, egészségügy oktatás-nevelés, szociális terület, művészet, teológia, családterápia, pszichológia, gyermekvédelem, de van közgazdász, jogász is a közösségben. Három novícia van képzésben, ideiglenes fogadalmat tett kilenc testvér. A társaságnak három ága van a világban, és kilenc országban vannak jelen.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila
Forrás: magyarkurir

 

Az eseményről Farmati Anna SSS is írt beszámolót, melyet itt olvashatnak: romkat.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41