Tartományfőnökök találkozója Manilában

Február 5. és 9. között rendezték meg a piarista rend elöljáróinak találkozóját Manilában. A tanácskozás mottója: „Mezítláb közeledjünk: minden hely szent föld”. A találkozót első alkalommal rendezték az Ázsia-Csendes-óceáni tartományban, a Fülöp-szigeteken, ahol idén ünneplik a piarista jelenlét 30. évfordulóját. A találkozó témáiról és az ott szerzett tapasztalatokról, élményekről kérdezte a piarista média Zsódi Viktor tartományfőnök atyát.

 

Kik vettek részt az Ázsia-Csendes-óceáni provinciában tartott találkozón?

A piarista rend elöljáróinak tanácskozásán elsősorban tartományfőnökök vagy a hagyományos megnevezés szerint provinciálisok vesznek részt. Ehhez a csoporthoz csatlakoznak még azok a rendi vezetők is, akik nem teljesen önálló rendi egységeket vezetnek, hanem un. vice-provinciákat vagy a generális atya által kinevezett delegátusok egy-egy helyszínen. Természetesen az összejövetelt a rendfőnök, Pedro Aguado generális atya vezeti és jelen vannak még az asszisztensei és a generálisi kúria munkatársai is. Így kb. 30 fő vett részt a Fülöp-szigeteki Manilában megtartott összejövetelen.

Milyen témákat emelne ki a tanácskozásról?

A tanácskozás egyik legérdekesebb része az volt, amikor a rendkívül nehéz helyzetben lévő területeken működő piarista szolgálatokról hallhattunk beszámolókat. Ezek közé tartozik Nicaragua, ahol labilisnak mutatkozik a politikai helyzet, katolikus papokat nem engednek beutazni az országba. Hallhattunk a Mozambikban dolgozó piaristákról, akiknek a plébániáját már több keresztényellenes fenyegetés és támadás is érte, és tájékozódhattunk az ukrajnai két piarista jelenlétről is, ahol a rendtársak hősies kitartással segítik a nélkülöző lakosságot lelkipásztori szolgálatukkal és adományok szétosztásával. Ezek a megrendítő példák megújuló erővel tölthetnek el minden piarista szerzetes, akik viszonylagos jólétben és békében végezhetik munkájukat.

Különösen is szép és megható része volt az elöljárói konferenciának, amikor a helyi piarista rendtartomány mutatkozott be. Hallhattunk a munkájukról és a terveikről, de talán a legnagyobb reményt annak a vietnámi piarista növendéknek a tanúságtétele adta, aki a terveiről beszélt, arról, hogy a közeljövőben hogyan lehet Vietnámban iskolákat alapítani, több rendházat létrehozni, Kalazanci Szent József karizmájával a vietnámi embereket szolgálni. Azt hiszem, egyöntetű véleményünk volt, hogy minden támogatást és imádságot megérdemel ezen tervek segítése.

Érdemes kiemelni a rendi sokféleség szépségét és gazdagító erejét, amely jól megmutatkozott ezen a héten. A csütörtöki szentmisének az afrikai elöljárók voltak a felelősei. Az ő liturgikus figyelmük, zenei igényességük nagyon szép példa volt mindannyiunknak. Nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért.

Milyen gondolatokat hoz haza a találkozóról?

Az elhangzott előadások közül számomra kiemelkedett James Gascon jezsuita atya beszéde, aki részletesen mutatta a be rendje és provinciája munkáját a kiskorúak védelmében, valamint Javier Alonso piarista atya előadása, aki piarista szolgálat jelenlegi kihívásait és az előrelépés lehetőségeit részletezte. Örömmel hallgattam Angel Ayala piarista szavait is, aki a „szentség” kultúrájáról beszélt és akit a nyáron is hallhatunk majd, hiszen ő fogja vezetni a magyar rendtartomány lelkigyakorlatát.

A tanácskozáson alkalmaztuk az „imádságos megkülönböztetés” módszerét, amit az őszi püspöki szinódustól kölcsönzött a piarista rend és szorgalmazzuk minél szélesebb körben történő használatát. Ezen imádságos döntéshozatali módszer nagy hangsúlyt fektet a meghallgatásra, elsősorban Szentlélek sugallataira történő odafigyelésre az imádságban és a testvérek szavaiban.

A találkozó végén a 75 éves ázsiai rendtartomány nagy ünnepén vehettünk részt. Három piarista rendtag tett örökfogadalmat, és több szerzetes diakónus- és papszentelésére került sor.

 

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41