Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2018. február 17. 14:00
Tihany

Új elöljáró a Tihanyi Bencés Apátság élén

A Tihanyi Bencés Apátság közleményét olvashatják az alábbiakban.

Korzenszky Richárd perjel – a tihanyi bencés közösség további kibontakozásának reményét és jövőjét szem előtt tartva – 2018. február 4-én lemondott perjeli szolgálatáról, hogy a tihanyi szerzetesközösség vezetését átadja a következő nemzedékek képviselőjének.

Várszegi Asztrik, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja elfogadta lemondását és a Magyar Bencés Kongregáció nevében megköszönte Richárd perjel atyának mindazt a szolgálatot, melyet hitből fakadó fáradhatatlan munkálkodással és hozzáértéssel Tihany felvirágoztatása érdekében tett.

A prézes apát február 17-ére hívta össze a Tihanyi Bencés Apátság konventkáptalanját, amely Mihályi Jeromos atyát választotta a közösség új konventuális perjelévé (lat. prior). Várszegi Asztrik a megválasztott perjelt megerősítette hivatalában, Isten áldását kérte rá és az egész tihanyi közösségre. A monostor közösségét tíz fő alkotja: kilenc örökfogadalmas és egy novícius. A legfiatalabb testvér 28, a legidősebb 86 esztendős.

Az új elöljáró első ünnepélyes szentmiséjét – rendtársaival együtt – március 29-én, nagycsütörtökön 19.30 órai kezdettel mutatja be a tihanyi apátsági templomban. Nagycsütörtök estéje az utolsó vacsora emlékezete és az apostolok közösségének ünnepe, amelyben az új prior – a szolgálat és az alázat jeleként – a hagyományokhoz hűen megmossa szerzetestestvérei és a tihanyi hívők képviselőinek lábát.

Mihályi Norbert Jeromos húsvétot követően áll a sajtó képviselőinek rendelkezésére.

A tihanyi bencés közösség továbbra is kéri és hálásan köszöni a hívek imádságát és támogatását.

Kapcsolat és további információk: tba.titkarsag@gmail.com

Tihanyi Bencés Apátság

Tihany, 2018. február 17.

 

Mihályi Norbert Jeromos 1986. november 29-én született Bakonyszentlászlón. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 2005-ben. 2006-ban – egy másik győri bencés diáktársával együtt – lépett be a tihanyi bencés közösségbe.

Teológiai tanulmányait a noviciátusban Pannonhalmán, majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Szerzetesi örökfogadalmat 2011. augusztus 13-án tett. Áldozópappá 2013. június 28-án, Szent Péter és Pál apostolok ünnepének vigíliáján szentelte Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát Tihanyban.

2012-től a Tihanyi Bencés Iskola lelkészeként, 2013-tól Balatonszőlős lelkipásztoraként, majd 2015-től a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának gazdasági helyetteseként szolgálta a közösség és a helyiek életét. Az utóbbi években a monostor és a lelkipásztori ellátása alá tartozó települések templomainak megújítását vezette. Balatonszőlősön egy erősen zsugorodó katolikus közösségből egy fiatalos, családias, hitében növekedni vágyó egyházközséget formált.

* * *

Korzenszky Miklós Richárd, a tihanyi apátság leköszönő elöljárója 1941-ben született Csornán. Szülei – Korzenszky László főállatorvos és Vass Erzsébet – Kapuváron köztiszteletben álló, hithű katolikusok voltak, akik négy gyermeküket példás szeretettel nevelték a hitre, vallásosságra, a magyarságért való tenni akarásra és a polgári értékrendre.

Korzenszky Richárd kapuvári iskolázása után Pannonhalmán folytatta tanulmányait. 1955 és 1959 között, a magyar egyház történetének talán legnehezebb szakaszában tanult Magyarország legrégibb iskolájában, amikor az ateizmust hivatalos ideológiaként hirdető rendszer a legdurvább, erőszakos eszközökkel is gátolni akarta a még megmaradt egyházi intézmények működését. E korban az egyházi iskolába való jelentkezés is hitvallásnak számított, és többféle hátrányos megkülönböztetésre számíthatott, aki ezt megtette. Richárd atya 1959-ben kérte felvételét a Pannonhalmi Szent Benedek-rendbe. 1964-ben szentelték áldozópappá. Magyar-orosz szakos tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg.

1968-tól a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, majd 1973-tól a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, mellette a pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskolán tanított. 1973-tól 1979-ig Szennay András főapát titkára, 1979 és 1989 között a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója volt, majd a rendszerváltás idején főmonostori perjel lett.

Az 1990-es évek elején sok jó szándékú ember érezte azt, hogy erkölcsi kötelessége, hogy a négy évtizedes diktatúra után segítse felépíteni az új Magyarországot. Így került 1991-ben Korzenszky Richárd az akkori Művelődési és Közoktatási Minisztériumba mint a Magyar Katolikus Egyház megbízottja és miniszteri biztos. Rátermettségének, bölcsességének és céltudatosságának köszönhetően kulcsszerepe volt az 1948-ban szétrombolt egyházi oktatási rendszer újraélesztésében. 1992-ben a Katolikus Iskolák Főhatósága ügyvezető elnökének is kinevezték.

1994-ben rendi elöljárójától Korzenszky Richárd új feladatot kapott, méghozzá Magyarország egyik legismertebb szent helyén, Tihanyban. A tihanyi bencés monostort 1055-ben alapította I. András királyunk, akinek síremlékét ma is őrzi az apátság altemploma. A Balaton legszebb pontján épült monostor évszázadokon keresztül teljesítette hivatását, de a kommunista diktatúra 1950-ben ezt is felszámolta, és évtizedeken át csupán múzeumként működhetett. Erre a helyre került Richárd atya azzal a feladattal, hogy élessze újjá a monostort és a szerzetesi életet, és újítsa meg az ottani egyházközség működését.

Korzenszky Richárd irányításával teljesen megújult a Tihanyi Bencés Apátság és környezete. Élő, fiatalos, buzgó szerzetesközösséget formált a semmiből. A Tihanyi Bencés Apátságot a megélt hit, a nyitottság, a családiasság, a befogadás, az értékek és a kultúra iránti hűség otthonává és a találkozások helyévé tette. Szívesen látogatnak Richárd atyához és a tihanyi apátságba keleti keresztény egyházi elöljárók és hívők is.

Országos érdeklődés övezi az 1997 óta havi rendszerességgel megtartott „Tetőtéri estéket”, a „Könyörgés a magyarságért” imaalkalmakat, az évi egy tucatnyi hangversenyt, az Apátság Galériájában és a Rege Cukrászdában megrendezett kiállításokat, a „Tihanyi Kalendáriumot”, Richárd atya fényképalbumait, lelkiségi, kulturális írásait és az általa vezetett márciusi szentföldi zarándoklatokat.

Korzenszky Richárd munkásságát 2003-ban Fraknói Vilmos-díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal, 2011-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével, 2012-ben pedig Magyar Örökség díjjal ismerték el.

A tihanyi bencés közösség továbbra is számít Richárd atya szerteágazó, értékes szolgálatára és bölcsességére.


Forrás: Tihanyi Bencés Apátság/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41