Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2016. november 8. 11:30
Róma

Új jezsuita provinciális: P. Vízi Elemér

Az újonnan választott jezsuita általános rendfőnök, P. Arturo Sosa november 7-án kihirdette következő magyar provinciális nevét: P. Vízi Elemér személyében. A kihirdetés az éppen most zajló 36. Általános Rendgyűlésen történt.

A provinciális beiktatása várhatóan 2017 elején lesz.

Vízi Elemér 1974. február 24-én született Csíkszeredában. 1980-1992 között Csíkdánfalván végezte általános iskoláját, illetve Gyulafehérvárott középiskoláját. 1992-1994 között a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán tanult filozófiát, majd 1994-1998 között a németországi Freiburg-ban teológiát. 1998-2000 szentelési előkészületként hat hónapot töltött Gries-ben, P. Jálics Ferencnél, majd pasztorális gyakorlatot ill. továbbképzést végzett Székelykeresztúron, St. Peter im Schwarzwald-ban, és végül diakónusként Sepsiszentgyörgyön.

Csíkdánfalván szentelték pappá 2000. július 30-án. Ezt követően 2000-2003 között Gyulafehérvárott érseki titkárként szolgált. 2003. szeptember 15-én lépett be a szegedi jezsuita noviciátusba, ahol fogadalmait 2005. szeptember 6-án tette le.

2005-2006-ban a kanadai Toronto melletti Guelph-ben vett részt a Regis College 9 hónapos lelkivezetés-képzésén. 2006-2007 között a novíciusmester sociusa (helyettese) Budapesten, majd 2008-óta a Manréza lelkigyakorlatos központ igazgatója Dobogókőn. 2010 óta vezeti az Ignáci Lelkiségi Központot. A lelkigyakorlatok kísérése és a lelkivezetés mellett a személyesen kísért lelkigyakorlatok kultúrájának meghonosítása képezte szolgálatának fő irányát. 2011-től többedmagával elindította és vezeti a lelkigyakorlat-kísérő és lelkivezető képzést.

2013-2014 között végzi el terciáját Dublin-ban, ebből két hónapot Nepálban, Kathmandu-ban. 2014 óta a provinciális sociusa. 2015-ben tette le ünnepélyes fogadalmait. Jelenleg a magyar provincia küldötteként a rend október 2-án kezdődött 36. Általános Rendgyűlésén vesz részt Rómában.

A Provinciális feladata

A jezsuita rend rendtartományokra, provinciákra tagolt, amely általában egy-egy országot fed le. Esetünkben a magyar provincia sajátossága, hogy határon túli szolgálatokban is jelen van. A provinciát a hat évre kinevezett provinciális vezeti, kinevezése nem meghosszabbítható. A provinciális a rendi közösség és szolgálata egyszemélyi vezetője, akinek munkáját a konzultus segíti.

A Provinciális kinevezési folyamata

A többlépcsős folyamat első részében a helyi közösségekben a rendtagok beszélgetésekben és imában fogalmazzák meg az új provinciális “arcélét”, azaz, hogy milyen kihívásokat látnak a következő évekre és abban milyen adottságokkal kell az új vezetőnek rendelkeznie. Miután ezt leírták és elküldték a provinciálisnak, akkor tőle az egyes jezsuiták külön kapnak megszólítást, hogy a közösen végzett reflexió alapján most egyénileg fontolják meg és imádkozzák át, hogy melyik három jezsuitát tudnák javasolni az új provinciálisnak. Az ezen javaslatokból kialakuló “terna”, az a három név, amelyet imádságos közösségi megfontolás után javasol egy provincia az általános rendfőnöknek (P. Generális), hogy közülük válassza ki a lehetséges új provinciálist. A P. Generális – tanácsadói segítségével – kiválasztott személyt ezen folyamat alapján nevezi ki új provinciálisnak.

Forrás: jezsuita.hu

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41