Üléseztek a női és férfi szerzeteselöljárók

2022. ápr. 3. (vasárnap) 13:00 – 18:00
Budapest

Az MRK tavaszi plenáris ülése 2022. március 30-án volt, az FSZK ülése március 31-én került megrendezésre. Mindkettőnek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont.

A rendfőnöknők konferenciája közös zsolozsmával és szentmisével kezdődött, melyet Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatott be. Prédikációjában kiemelte, hogy a szerzetesnők az aranyfedezet az egyház szavai mögött. Azért kérte az imát, hogy a szerzetesnők egyre jobban Krisztus keresztjének közelében maradjanak és feltámadásának tanúi lehessenek.

A délelőtt folyamán Székely János a 2025-re meghirdetett jubileumi évről tartott lelki bevezetőt. Fontosnak tartja, hogy a remény zarándokai vagyunk. Halljuk meg a szegények, a teremtett világ hangját és ismerjük fel egyetemes meghívásunkat, amit az egyházban aktívan kaptunk. A szerzetesházaknak a békesség házainak kell lenniük, melyben az Úristen sétál, mint a paradicsomkertben kezdetben.

Ezután kiscsoportos reflexióra volt lehetőség ebben a témában.

Délután az elnöki beszámoló után a hivatásgondozásról, mint az egyik legaktuálisabb témáról folyt megbeszélés, majd dr. Németh Emma MRK elnök mutatta be a "Gazdaság a karizma és a küldetés szolgálatában" kiadványon keresztül a Szerzetesi Kongregáció irányelveit.

A plenáris a zárszámadás és a költségvetés megszavazásával végződött.

***

A férfi szerzeteselöljárók plenáris ülése bejelentkező körrel kezdődött, amelyben minden rendfőnök megosztotta, hogy mi foglalkoztatja most, és elmondta, hogy mi a rendje aktualitás helyzete, tevékenysége.

Majd az éves beszámoló és a 2022. évi tervezés napirendi pontja következett. Ezután az FSZK statútumának módosítása és megszavazása történt.

Hortobágyi Cirill FSZK elnök a „Gazdaság a karizma és a küldetés szolgálatában.” című dokumentum kapcsán beszélt anyagi kérdésekről, majd Vízi Elemér a Jezsuita Menekültszolgálat aktuális munkájáról.

A nap folyamán az elöljárók beszélgettek még a szinodalitás folyamatáról a rendekben, majd a hivatásgondozásról. A szinodális útról egyértelművé vált, hogy kezdetektől szerzetesi gyakorlat, eleve a rendek sajátja. Papként elsősorban az egyházközséggekkel való kapcsolatban szorgalmazzák a mostani szinodális folyamatot. 

 

 

Mészáros Anett/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41