Ferenc pápa májusi imaszándéka a szerzetesekért

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

 

Ferenc pápa e havi imaszándékában arra kér bennünket, hogy imádkozzunk a szerzetesekért, valamint a szeminaristákért.
„Minden hivatás” - emlékeztet bennünket – „olyan, mint egy csiszolatlan gyémánt, amelyet szüntelenül fényesíteni kell", a folyamatos növekedés útján. Mert „a képzés nem ér véget egy bizonyos pillanatban, hanem az egész életen át tart”. A Pápa Videója, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített, segít elgondolkodni üzenetének számos vonatkozásán – a közösségi élet fontosságán, az imádságon, az evangéliumról való tanúságtétel iránti elkötelezettségen, a mások életéhez való közelségen. Mindezeket a dolgokat egy olyan integrált képzés során tanuljuk meg, amely „a szemináriumban és a noviciátusban kezdődik, közvetlen kapcsolatban a többi ember életével”.

 

Szentlélek, aki arra ösztönzöd az Egyházat,

hogy küldetésében tanúságot tegyen

és mindig megújult lelkesedéssel hirdesse

a Jézussal való találkozásból fakadó örömöt:

Ma a szerzetesekért és a papnövendékekért imádkozunk Hozzád.

A meghívásukra adott válaszuk

egész életük során a személyiségük minden dimenzióját felölelő

folyamatos felkészülést igényel a keresztény érettségre.

Add, hogy képzésük emberi oldala

nyújtson számukra önismeretet, önmaguk elfogadását és önuralmat,

hogy elérjék a lelki-érzelmi érettség megfelelő szintjét,

hogy önmaguk hiteles ajándékává váljanak mások számára.

Pasztorális képzésük által nyíljanak meg arra,

hogy rendelkezésre álljanak a másokkal való szolgálatra és együttműködésre,

és Jézus példája nyomán különös szeretetet és együttérzést ápoljanak

a szegények és a perifériára szorultak iránt.

Lelki képzésük az ima és a kísérés által nyissa meg őket Isten felé,

hogy közelebbről megismerjék, mélyebben szeressék és szorosabban kövessék őt,

ezáltal mély és személyes barátságot alakítsanak ki Jézussal,

és megismerjék Isten akaratát az életükben,

és hogy közösségi életükben előre haladjanak

a szentség iskolájában a másokkal való kapcsolatuk során

korunk emberének problémáira, sebeire

és szükségleteire való mély odafigyelésben.


Ámen

 

Forrás: kattima.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41