A ferencesek segítsenek békehidakat építeni

Róma
A Szentatya interjút adott az Assisi ferences kolostor folyóiratának, melyben arra kéri a ferenceseket, hogy legyenek a kiengesztelődés és a megbocsátás apostolai egy olyan világban, ahol sehol nem szűnik a háború. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, és Szent Ferencnek nagy szíve volt, és ő sem fáradt bele a megbocsátásba – fejtette ki a pápa.

 

Építsetek hidakat! Ferenc pápa újra arra szólít, hogy nyújtsuk ki kezünket ebben a történelmi pillanatban, melyben a világ számos pontján háború dúl. Ezt kéri abban az interjúban, amelyet a Szent Ferenc, Olaszország védőszentje – nevű lapnak adott, amelyet az Assisi ferencesek indítottak el idén, rögtön az első számban a pápa exkluzív megszólalásával. December 29-én fogadta a Vatikánban a Szentatya Carlos Trovarelli ferences miniszter generálist, Marco Moronit, a kolostor kusztosát, valamint Giulio Cesareót, a Szent Konvent kommunikációs igazgatóját, ekkor készült

Hídépítőkre van szükség

„A második világháború végétől napjainkig a világon nem szűntek meg a háborúk: jól látjuk ezt Palesztinában és Ukrajnában, melyek közel vannak hozzánk” – mondta el a pápa. „Oly sok a kegyetlenség, sok ember börtönben sínylődik politikai okok miatt, ezért kérek békehidakat. Ezt a kegyelmet kell kérnünk Szent Ferenctől, és nektek, ferenceseknek segítenetek kell ezeknek a hidaknak az építésében”. Assisi szentjének mai követőitől azt kéri Róma püspöke, hogy legyenek a kiengesztelődés és a béke apostolai, adjanak tanúságot a megbocsátásról, a jóságról.

Bocsássanak meg mindent

Egy ferences legyen mindig nagyon elfogadó a kiengesztelődés szentségében, bocsásson meg mindent. Az Úr soha nem fárad bele abba, hogy megbocsásson nekünk. Szent Ferencnek nagy szíve volt, és ő sem fáradt bele a megbocsátásába. A pápa számára, aki Assisi szentjének nevét vette föl, Szent Ferenc különleges: mert különlegesen utánozta, követte Krisztust. Minden szent, minden keresztény utánozni akarja az Urat, követni őt, de Szent Ferenc úgy vonult be a történelembe, mint aki a végsőkig követni akarta Jézus Krisztust, alázatosan, jóságosan. Ő az alázat és a jóság szentje.

A türelem szentje

Szent Ferenc az a szent, aki mindenkit összebékít, ő a türelem szentje – mondta el az interjúban a pápa, hozzátéve, hogy a testvérekkel sok türelemre volt szüksége. Szent Ferenc nem kér semmit., és mindenkinek felajánlja magát. A pápa végül örömét fejezte ki az idén Greccióból érkezett betlehemi jászol miatt, amelyet a Szent Péter téren állítottak föl. „Az első jászol megalkotása nagy intuíció volt, ezért Ferenc egyetemes szent, aki megmutatja nekünk, hogyan kövessük Jézus Krisztust.”

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41