Lengyelországban kegyhelyet szenteltek Edith Stein tiszteletére

2022. jan. 10. (hétfő) 08:30
Lengyelország


A sziléziai Lubliniec városban, ahonnan Edith Stein anyai nagyszülei származtak és amelyben a későbbi szent gyermekkorának egy részét töltötte, december 8-án szentély rangjára emeltek egy templomot az Auschwitzban mártírhalált szerzetesnő, a Keresztről nevezett Szent Benedikta Terézia kármelita nővér, Európa társvédőszentje tiszteletére.

A szertartásra, amelynek Jan Kopiec, Gliwice püspöke volt a főcelebránsa, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén került sor harminc évvel azután, hogy a világon elsőként a templomot a zsidó vallásból katolikus hitre tért vértanúnak dedikálták. A szentmise elején Rafał Grunert atya, a templom plébánosa bejelentette, hogy a jelenlévő hívekhez lélekben kapcsolódtak a betlehemi bencések, a Betegápoló Irgalmasrend Názáretben élő szerzetesei, valamint a német város, ahol Edith Stein megkeresztelkedett, Bad Bergzabern plébánosa. Rafał atya emlékeztetett rá, hogy a vértanút Szent II. János Pál 1987-ben Kölnben iktatta a boldogok közé, majd 1998-ban Rómában avatta szentté és 1999-ben tette meg Európa társvédőszentjévé. 2008 óta Szent Benedikta Terézia egyben a sziléziai Lubliniec védőszentje.

Edith Stein, a filozófia doktora, 1891. október 12-én, Jom Kippur, azaz az Engesztelés napján egy zsidó családban született Breslauban. Éppen száz évvel ezelőtt, 1922. január 1-jén vette fel a keresztséget. 1933. április 12-én, néhány nappal azután, hogy Hitler birodalmi kancellár lett, Edith írt egy levelet XI. Piusz pápának és államtitkárának, Eugenio Pacelli bíborosnak, kérve őket, hogy emeljék fel szavukat a zsidóüldözés ellen. 1933. október 14-én lépett be a kölni kármelita kolostorba, ahol 1938-ban tett örökfogadalmat. A keresztről nevezett Teréz Benedikta nevet kapta, és életét a zsidó és a német népért ajánlotta fel. Tudományos munkát végzett, a lelki élet nagyjainak írásait tanulmányozta. 1938-ban a zsidóüldözés miatt elhagyta hazáját és a hollandiai Echt karmelita kolostorába nyert felvételt. Itt írta meg Keresztes Szent Jánosról szóló, A Kereszt tudománya című könyvét. Amikor a holland püspöki konferencia 1942-ben nyilvánosan elítélte a nácizmust és a főpásztorok állásfoglalását minden templomban felolvasták, Hitler megparancsolta minden zsidó letartóztatását, beleértve a más vallásra térteket is. Edithet és nővérét, a szintén megkeresztelkedett Rosát is elfogták és Auschwitzba deportálták, ahol 1942. augusztus 9-én kivégezték őket.

Mivel Edith Stein az auschwitzi gázkamrában lelte halálát, majd elhamvasztották, így holttestének nincsenek ereklyéi, de a kegyhely rangjára emelt templomban kiállították annak a szerzetesi ruhának a maradványait, amelyet a Kármelbe lépésekor viselt – olvassuk Włodzimierz Rędzioch lengyel Vatikán szakértő cikkében, amely a La Nuova Bussola Quotidiana, Az Új mindennapi iránytű c. olasz katolikus hírportálon jelent meg 2021. december 29-én.  

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41