Modern világban modern eszközökkel szolgálják Istent

Pünkösd a Szociális Testvérek Társaságának nagy ünnepe, a Szentlélek szimbóluma, amelyet a testvérek viselnek, jelzi az avatatlan szemlélőnek is a szentlelkes elkötelezettséget. Idén a kolozsvári Szentlélek Házban, a kerületi központban ünnepeltek a testvérek, a május 19-i ünnepi szentmisén a Társaság központi elöljárója, Kővári Magdolna testvér, akinek az erdélyi kerület testvérei nevében Gábor Csilla köszönte meg, hogy a nagy ünnep alkalmával ,,minket választott”. A Társaságban való elköteleződése 25. évfordulóját ünnepelte Imre Edit.

 

A szociális testvérek hivatása, hogy tanúságot tegyenek Isten megszentelő szeretetéről. A Társaság tagjai radikális evangéliumi életre törekednek, részt vesznek az egyház szociális küldetésében, a szeretet, az igazságosság, a béke eszközei, a remény hordozói, a szegények és az elnyomottak szolgálói kívánnak lenni. Szentlélekben gyökerező és bencés lelkiségükkel szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, egészségügyi, kulturális, mozgalmi és közéleti területeken munkálkodnak a kor igényeinek megfelelő eszközökkel. „A rend lelkisége négy alappillérre épül: szociális, bencés, szentlelkes és modern”, fogalmazta meg egy korábbi interjúban Homa Ildikó, az erdélyi kerület elöljárója.

A Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai, családtagok, barátok, érdeklődők gyűltek össze pünkösd ünnepén a kolozsvári ház kápolnájába, ahol Nóda Mózes mutatta be az ünnepi szentmisét, a Szentlélek megújító hatását emelte ki, és arra buzdította a jelenlevőket, hogy a Lélek ajándékait megkapó apostolokhoz hasonlóan legyenek az öröm, a nyitottság elkötelezettjei, hogy a szomjas világnak mérlegelés, előítéletek nélkül tudják, merjék elvinni az örömhírt. Hiszen a Lélek képes a fáradt szívet örömre hangolni, az ökölbe szorult kezet kisimítani.

Imre Edit fogadalmát megújítva ünnepelte a 25. éve vállalt és azóta következetesen járt úton való elköteleződését, Kővári Magdolna általános elöljárótól gyűrűt kapott, és az égő gyertyát tartva fogadta az áldást, amelyet Nóda Mózes közvetített.

Az ünnepség liturgikus részének végén Homa Ildikó, az erdélyi kerület elöljárója baráti, közvetlen szavakkal köszöntötte a Társaság tagjait és barátait, s a kötetlen folytatásra invitálta őket. Jó volt együtt látni a Társaság Csíkszeredában és Kolozsváron különböző területeken tevékenykedő testvéreket, a kolozsvári Szent Benedek bentlakás növendékeit, a Társaság jelöltjét és az érdeklődő fiatalokat, illetve a kültagokat örülni egymásnak, a vendégeiknek, a jó időnek, a kertben pünkösdi pompában ragyogó rózsáknak és az élet zökkenőin is átsegítő, érezhetően áradó Lélek ajándékainak.

 

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41