A pápa méltatta a Jézus kistestvérei női szerzetesrend „néma munkáját”

Róma
Ferenc pápa hétfőn a Jézus kistestvérei női szerzetesrend tagjaihoz szólva arra buzdította őket, hogy folytassák „néma munkájukat” a külsőségektől és a szegények iránti közönytől szennyezett világban, Szent Charles de Foucauld, az „Egyetemes Testvér” példáját követve, aki ihlette a rend alapítónőjét.

 

Ferenc pápa hétfőn a Vatikánban köszöntötte a Jézus kistestvérei női szerzetesrend képviselőit, akik 12. nagykáptalanjukra gyűltek össze Rómában. A rend hivatása, hogy szemlélődő szerzetesi életet éljenek kis közösségekben, megosztva az Örömhírt mindazokkal, akik körül veszik őket. A szerzetesközösséget 1939-ben alapította a francia származású Madeleine Hutin, akit Szent Charles de Foucauld, egy francia katonatiszt és felfedező élete és írásai ihlettek, aki 1886-ban megtért, miközben Marokkóban teljesített katonai szolgálatot, trappista szerzetes lett és a szentföldi zarándoklata után Marokkóban telepedett le, ahol a szegényeket szolgálta. Beszédében Ferenc pápa köszönetet mondott az újonnan megválasztott főelöljárónőnek, Eugeniya-Kubwimana nővérnek, és háláját fejezte ki a leköszönő Dolors Francesca nővérnek és asszisztenseinek a megbízatásuk alatt végzett munkájáért.

Szent Charles de Foucauld lábnyomában járva

A pápa a nagykáptalanon megvitatott, a kongregáció előtt álló új kihívások kezelését célzó fontos döntésekre hivatkozva, ideértve a hivatások hiányát, egyes házaik bezárását, tagjainak növekvő átlagéletkorát, a pápa arra biztatta a nővéreket, hogy folytassák „csendes munkájukat” Szent Charles de Foucauld nyomdokaiban. A 2022-ben szentté avatott Foucauld írásaiból merítve három iránymutatást emelt ki a Jézus és a szamáriai asszony találkozásáról szóló evangéliumi történet alapján (Jn 4,29), utalva a nagykáptalanra választott témára is.

Isten keresése

Az első irányelv a legfontosabb: Isten keresése – mondta a pápa. A szamáriai asszonyhoz hasonlóan „Jézus felajánlja nektek is a szeretetét, és rajtatok múlik, hogy elfogadjátok-e a kihívást, félretéve az önreferencialitás nehéz amforáit, illetve a nyilvánvaló megoldások és a pesszimizmus szokását, amelyet Isten és az ember ellensége mindig igyekszik sugalmazni, különösen azoknak, akik ajándékként felajánlották életüket.” „Igéjének fényében képesek lesztek megkülönböztetni Jézus vágyait, majd szabadabban és könnyebben újra elindulni a falvak és a városok felé, ahová küldetést kaptok, önmagatokat kiüresítve és az Úrral eltelve.”

Alázatosan tanúságot tenni az Evangéliumról a rászorulóknak

Ferenc pápa ezt követően megfogalmazta a második iránymutatást: a tanúságtételt az Evangéliumról, megajándékozva másokat vele szavakkal, a szeretet cselekedeteivel és a testvéri, az imádkozó és az Istent imádó jelenléttel, amely a Jézus kistestvérei női szerzetesrend karizmájának középpontjában áll. A pápa ismét felidézte Szent Charles de Foucauld szavait, amelyek arra buzdították a keresztényeket, hogy hirdessék „az Evangéliumot a háztetőkről”, „engedjék, hogy Jézus teljes személyükből sugározzon”, és szenteljék magukat másoknak „imával, jósággal és példaadással”. Rámutatott, ahogy az „Egyetemes Testvér” hangsúlyozta: „Nem elég adni azoknak, akik kérnek: adnunk kell a rászorulóknak (...), anélkül, hogy megvárnánk, hogy kérjenek”. Ferenc pápa utalt rá, hogy ez a „jellemző vonása” a „legkisebbekről gondoskodó közelségüknek, akikben jelen van az Úr”. Kiemelte, hogy ez manapság még értékesebb „egy olyan társadalomban, mint a miénk, ahol a rendelkezésre álló eszközök bősége ellenére ahelyett, hogy megsokszoroznák a jó cselekedeteket, a szívek mintha megkeményednének és bezárulnának.” „Finom közelségetek legyen enyhe kihívás a közömbösséggel szemben, a testvériség tanúságtétele, édes kiáltás, amely arra emlékezteti a világot, ahogy azt az „Egyetemes Testvér” írta, hogy „mindenki... a legszegényebb, a legundorítóbb, egy újszülött, egy lepusztult öregember, a legkevésbé intelligens emberi lény, a legelvetemültebb ember, egy idióta, egy őrült, egy bűnös, a legnagyobb bűnös... mind Isten, a Magasságos gyermeke”.

Szeressük az elrejtett életet a látszat által szennyezett társadalomban

Végezetül Ferenc pápa felhívta a figyelmet az „elrejtett élet szeretetére”, amelyben kicsivé tesszük magunkat, hogy „osztozzunk a kicsinyek életében”, amely a Szent Charles de Foucauld által ihletett Jézus kistestvérei női szerzetesrend karizmájának másik jellemzője. Arra hívta a nővéreket, hogy továbbra is ápolják ezt, mint „erőteljes próféciát korunkban, amelyet a látszat világa és a „smink-kultúra” beszennyezett”. Megjegyezte, hogy az elrejtett élet az „Isten igazi útja”. „Úgy tűnik, hogy a megjelenés és a feltűnés iránti nagy figyelem miatt a „smink-kultúrát” éljük: mindenki sminket visel, normális, hogy a nők ezt teszik, de mindenki, mindenki sminket visel, hogy jobbnak látszódjon, mint ami, és ez nem az Úrtól való” – nyomatékosította a pápa.

Maradjatok egyszerűek és nagylelkűek, szeressétek Krisztust és a szegényeket

Mivel a kongregáció nehéz időkkel és súlyos problémákkal néz szembe, Ferenc pápa arra biztatta a Jézus kistestvérei szerzetesrend nővéreit, hogy maradjanak „egyszerűek és nagylelkűek, szeressék Krisztust és a szegényeket” Szent Charles de Foucauld nyomdokaiban járva. Végül köszönetet mondott a római egyházmegyében végzett „néma munkájukért”, amelyet a leginkább peremre szorultak javára tesznek.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítása itt olvasható: www.magyarkurir.hu

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41