Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetőinek találkozója

Budapest
Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői találkoztak március 19-én Pasaréten. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő Gondviselés Háza Gondozási Központ látta vendégül - a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája szervezésében - az intézmények vezetőit.

 

A találkozó az újonnan épült Pasaréti Közösségi Házban kezdődött, amit 2022-ben adtak át. A közösségi ház kápolnájában imádsággal és elmélkedéssel kezdődött a nap, amit Lengyel Donát ferences tartott, aki a Gondviselés Háza lelki vezetője. Elmélkedését a nagyböjti időre való tekintettel a keresztút négy stációjára fűzte fel. Az ágyon fekvő bénának pedig van embere – nem is egy. (Mk 2,1-12 // Lk 5,17-26 // Mt 9,1-8) Találékonyak, a barátjukért mindent megtesznek, még a ház tetejét is megbontják, hogy a gyógyító Jézus elé juttassák. Ők (Segítő) EMBEREK. 

 „ A szeretet találékony, mindig megtalálja a másik szívéhez vezető legrövidebb utat.” – mondta Donát testvér. A szociális, egészségügyi szférában dolgozók is ilyen EMBEREK kell, hogy legyenek – megtalálni a másik szívéhez vezető (sokszor nem biztos, hogy a legrövidebb) utat.

A napindító, ráhangoló elmélkedés után a résztvevők átmentek a Szilfa utcában található felújított épületbe, ami otthont ad a gondozási központnak és az óvodának is. Először rövid bepillantásra került sor az idősek torna foglalkozásába, amit a klub keretében szerveznek. Utána Tisch Katalin óvodavezető bemutatta a két csoportról négy csoportra bővült és teljesen megújult Testvérkék Óvodát, mely az épületben található másik intézmény. A két intézmény nem csak szimbolikusan, de a gyakorlatban is éli, hogy az élet eleje és vége a teremtett ember életének szerves része. Közös programokat szerveznek, óvodások karácsonykor betlehemes játékot mutatnak be az időseknek és van olyan foglalkozás, ahol idős pedagógus néni, aki maga is segítségre szorul, olvas mesét a gyerekeknek.

Ezalatt a gondos kezek által előadó teremmé alakított klubszobában, ahol először az idősek torna foglalkozása volt, folytatódott a találkozó Mészáros Ágnes intézményvezető előadásával, melyben bemutatta a Gondozási Központ a szociális ellátórendszerben és a kerületben elfoglalt helyét. Ismertette az intézmény működését, szolgáltatásait, szervezeti felépítését. A szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét, az igénybe vevők számát, életkor szerinti megoszlását, az ellátások sajátosságait, és az ápolási munka során felmerülő nehézségeket.  A vendégek megismerhették az intézmény külső kapcsolatrendszerét, a Pasaréti Plébániával, a Karitászokkal és a társintézményekkel  folytatott közös munkát, kapcsolódási pontokat, valamint a nappali ellátás-idősek klubja célját, tevékenységét, valamint a programok, foglalkozások szervezésének szakmai szempontjait is.     

A következő előadást dr. Vukovári Viktor ügyvéd, munkajogi szakjogász tartotta, aki a szociális ellátás egyes jogi aspektusairól beszélt a jelenlévőknek. Az előadás részben a jogi aktualitásokról szólt, beleértve ezen körbe az adatkezelés kérdését, az ún. Panasztörvény szerinti feladatokat, továbbá az elmúlt időszak munkajogi változásait is. Ezen túlmenően gondolatébresztő jelleggel szó esett egyes, így különösképpen a közzétételi, valamint az iratkezelési kérdésekről, nem mellesleg azon tendenciákról és kihívásokról, amelyek a szociális szférát érintik, és amelyekre mindenképpen érdemes felkészülni.

A vendéglátók ismét átrendezték a teret és mindenkit meghívtak egy közös ebédre, ami alatt heves beszélgetés folyt a sok közös problémáról. A résztvevők nagy része rendszeresen találkozik és ott folytatták a beszélgetést, ahol az előző találkozón abbamaradt. Minden asztalnál folytatódott a szakmai beszélgetés, majd az ebédet követő kávézás alatt a kertben is.

Ebéd szünet után Formanek Tamás, a nap szervezője a szerzetesi iroda részéről, bejelentette, hogy az iroda honlapján (szerzetesek.hu) új hírtégla jelent meg, a szociális intézményeink felirattal.

A szerzetes iroda az elmúlt évek során a szerzetesrendek és szerzetesek regisztrálásán túl az általuk fenntartott intézményeket és szolgáltatásokat is összegyűjtötte. A szerzetesi fenntartású intézmények Magyarország egész területén szétszórva találhatók. Jelenleg 52 szociális és egészségügyi szolgáltatást tart fenn 29 szerzetes közösség. Intézményhálózatuk sok szakirányt felölel. Idősek-, fogyatékkal élők, hajléktalanok ellátását, de bölcsődét, anyaotthonokat, családsegítő és gyermekjóléti intézményt is, ezen kívül gyermekek nappali ellátását is végzik. Egészségügyi intézményeket és kórházakat is találunk közöttük. 

Ezt követően bemutatkozott a Jó Pásztor Nővérek Kongregációja által fenntartott Jó Pásztor Anyaotthon. Az intézmény két telephelyen működik és 80 fő ellátására van engedélye. Nehéz helyzetbe került anyák és gyermekeik megsegítését végzik. Az ellátás során kiemelt céljuk, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, és a család működőképes maradjon, azaz megszűnjenek azok a tényezők, melyek a gyermek családon belül történő nevelését veszélyeztetik.

Bemutatkozott még a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központ. Dévai Marcell intézményvezető elmondta, hogy örömmel jelentkeztek be a találkozóra mert szerzetesi fenntartásba került az intézmény. A Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Szent Kamill Rehabilitációs Központ 2004. július 01-jén kezdte meg a Fogyatékos személyek nappali ellátását 25 fővel. 2020. március 18-ától a fenntartói jogokat a Kamilliánus Kolostor látja el. 

A találkozó résztvevői jelezték, mielőtt haza indultak, hogy nagyon fontosnak tartják az egymással való találkozást és a gyakorlati problémák megbeszélését. Fontosnak tartják az intézmények megismerését és a helyszíni szakmai találkozókat. Várják a következő találkozót.

 

 Írta és fotózta: Formanek Tamás/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41