30 éves fogadalmi évfordulót ünnepeltek a pálos nővérek

2022. jan. 20. (csütörtök) 10:45
Erdőkürt

Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta és Jézus Öt Szent Sebéről nevezett Mária Euzébia nővér Erdőkürtön a Magyarok Nagyasszonya-monostorban ünnepelte a kerek évfordulót január 20-án. A szertartást Puskás Antal, a pálos rend tartományfőnöke mutatta be Borsos József emeritus tartományfőnökkel együtt, aki a pálos nővérek közösségét alapítása óta kísérte és támogatta.

A Magyar Pálos Rend alapító szentjének Esztergomi Boldog Özsébet tartja, akinek a liturgikus ünnepe a rendben és a magyar egyházban január 20-án van.

Két jubiláns nővérünk 30 évvel ezelőtt tette le egyszerű fogadalmait, 1992. január 20-án. A három evangéliumi tanács (tisztaság, szegénység, engedelmesség) mellé még egy negyedik fogadalmat is tesznek a nővérek, az engesztelésre. Egész életüket odaadják az Úrnak, hogy Istent megdicsőítsék és a magyar emberekért közbenjárjanak. Ez a közbenjárás és tanúságtétel nem zajos, hangos, feltűnést keltő, hanem csendes. A rejtekben a nővérek imában hordozzák egész hazánkat, lehetőleg minél több kegyelmet és erőt kérve mindenkinek.

„Amit fogadtam az Úrnak” (Zsolt 115,14) – imádkozza a zsoltáros. Két alapító nővérünk szívvel, lélekkel teljesítette ezeket a sorokat, és nekünk, fiataloknak példát adnak egész életükkel, hogy amit fogadtunk az Isten megdicsőítése és viszontszeretése mellett, magyar hazánknak és a benne élő embereknek is szükséges. „Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.” Az Úr meghívta őket 30 évvel ezelőtt, hogy „Vele legyenek” (Mk 3,13) és fogadalmaikkal kegyelmet kiesdve közbenjárjanak magyar hazánkért.

A szentmise végén körmenetben kivonultak a kertbe, ahol a nemrég felállított Remete Szent Pál-szobrot áldotta meg Antal atya. A szobrot Tóth Dávid verőcei szobrászművész készítette. Nagy szaktudása mellett elmélkedve, átimádkozva faragta, gondosan előkészült, mielőtt hozzákezdett volna. Nem csak információk beszerzésével, hanem sokkal inkább figyelve a Szentlélek indítására, Lélekkel faragta ezt a művészi szobrot. A szobor Remete Szent Pált állva ábrázolja, égre emelt tekintettel, vállán a holló ül, amely a legendája szerint kenyeret vitt számára mindennap. Szent Pál lábánál egy oroszlán fekszik.

József atya a szobor megáldása után áldást adott a Remete Szent Pál-ereklyével a nővérekre. A nővérek közössége a két jubiláns nővérrel együtt este rövid szertartás keretében együtt újították meg a fogadalmaikat és adtak hálát az Úrnak, a 115. zsoltár szavait énekelve:

„Mit adhatnék én az Úrnak
a sok jóért, amit nekem juttatott

…Amit fogadtam az Úrnak,
megadom egész népének színe előtt.
Az Úr házának udvarán…”

 

Szerző: Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezett Mária Teréz nővér

Fotó: Pálos nővérek

 

Forrás. www.magyarkurir.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41