Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2018. április 21. 14:15
Óbuda

Ábrahám Béla atya tartományfőnöki kinevezésének megerősítése

Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában április 21-én, szombaton Tadeusz Rozmus, római regionális elöljáró, Ángel Fernández Artime rendfőnök, Don Bosco tizedik utóda képviseletében hivatalosan meghosszabbította Ábrahám Béla atya tartományfőnöki megbízatását.

Az ünnepélyes esemény a 18 órakor kezdődő szentmise keretében zajlott. Béla atya rendtársai közül aki csak tehette, eljött, és a Szalézi Család tagjai - a Don Bosco Nővérek, a szalézi munkatársak és a voluntáriák - is képviseltették magukat.

Az ünnepélyes eseményt megtisztelték jelenlétükkel a politikai élet jeles képviselői is, akik személyes, baráti és munkakapcsolatban vannak a tartományfőnökkel: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Bús Balázs, Óbuda polgármestere.

A szentmisét Tadeusz Rozmus, a Közép-Kelt Európai Szalézi Régió megbízottja mutatta be Don Bosco olasz nyelvén – olaszul, Vitális Gábor tartományfőnöki vikárius fordítása mellett.

A regionális prédikációjában elmondta:
„Ez az ünnep azt jelzi, hogy Magyarországon Don Bosco lelkisége aktuális, karizmája pedig életképes, nevét ismerik az egész világon. A régióban, amelynek a Magyar Szalézi Tartomány is része, több mint 33 országban vannak jelen a szaléziak különböző kultúrákban, Írországtól Azerbajdzsánon és Szibérián át egészen Jakutföldig. Magyarországon a rend lendületben van, és a minőség és a lelkesedés nem függ a mennyiségtől Mert bár a szaléziak nincsenek nagyszámban jelen a magyar valóságban, jelenlétük az országban mégis értékes és fontos, szociálisan érzékenyek, a legelhagyatottabb fiatalok felé fordulnak és feszegetik lehetőségeik határait. A fiatalokba, a nevelésükbe befektetni a legjobb, legmegfelelőbb befektetés akár egy ország számára is – és ezt teszik a szaléziak is, törekednek rá, hogy Don Bosco küldetését előmozdítva becsületes állampolgárokat és jó keresztényeket neveljenek.

Azzal, hogy a rendfőnök megerősíti a tartományfőnököt tisztségében, megerősíti az ő hűségét és elköteleződését is a munkához. Ez egy nagyon jelentőségteljes, sok jelentéssel bíró, de ugyanakkor jogi gesztus is. Meghívás mindannyiunk számára személyesen, hogy ne csak azonosuljunk a szalézi karizmával és lelkiséggel, hanem képességeinkhez mérten egyre jobban kibontsuk és elmélyítsük. Mert mi, szaléziak nem önmagunkért vagyunk, hanem értetek, az országotokért, a magyar Egyházért, a magyar családokért, a fiatalokért, különösen a legszegényebbekért és legelhagyatottabbakért, és csak együtt érhetünk el fontos és lényeges célokat.

Kérjük a Szentlelket, hogy vezesse Béla atyát, hogy felelősségteljesen tudja irányítani a Magyar Szalézi Tartományt és folytassa tevékenységét, mint egykor az apostolok. Ma az Úr minket küld úgy, mint hajdan az apostolokat, ugyanolyan felelősségteljes feladatokra; kérjük ezért a Szentlelket, hogy ezeket a feladatokat meg is tudjuk valósítani.  Kérjük a Szentlelket, hogy segítse és vezesse a tartományfőnököt, aki Don Bosco tizedik utódától kapta a meghívást a feladatra, hogy tovább éltesse az ő lelkiségét.  És bár ebben a régióban több mint 27 különböző nyelven beszélnek a szaléziak, mégis mindannyian Don Bosco nyelvét beszélik.”

A szentbeszéd után következett a tartományfőnök hivatalbeli megerősítésének jogi része, majd folytatódott a szentmise

A szertartás végén a tartományfőnök megköszönte a mindenkinek, hogy eljött erre a szép ünnepre, majd röviden visszaemlékezett az elmúlt hat év legemlékezetesebb, legfontosabb, leginkább hálaadásra érdemes eseményére. Kiemelte a centenáriumi eseményeket, Don Bosco ereklyéjének magyarországi zarándoklatát és Sándor István boldoggáavatását. Rámutatott, hogy sokszor úgy látszik, hogy a tartományfőnöki munka csak a gazdasági ügyekből és feladatok megoldásából áll, és nagy a kísértés, hogy ez valóban így is legyen, de igyekezett ennek a kísértésnek ellenemondani. Viszont fontos feladat a feltételek biztosítása egy-egy programhoz és mindegyik ilyen világinak mondott feladatban is örömét lelheti az ember. Hangsúlyozta, hogy mindig igyekezett a lelkiismerete és az általa ismert tények szerint dönteni, ami nem volt mindig egyszerű. Köszönetet mondott rendtársainak és a Szalézi Családnak, akik imádságát, segítségét, jószándékát, nagyvonalúságát, kedvességét mindig érezhette, de a józan kritikát is, amire nagyon nagy szükség van, és külön köszönetet mondott azoknak a világiaknak, akikkel együtt dolgozhatott.

Bár jogilag egy tartományfőnöki kinevezés hat évre szól, de a rendfőnökkel történt megbeszélés alapján megbízatása csak 2020 elejéig szól, amikor a következő Egyetemes Káptalanon már egy újonnan kinevezett tartományfőnök fogja képviselni a Magyar Szalézi Tartományt. Rámutatott, hogy fontosnak tartja, hogy majd korrektül adja át a tartományt utódának és erre is fog törekedni.

 

Forrás és fotó: Szaléziak.HU

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41