Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2018. április 21. 14:15
Óbuda

Ábrahám Béla atya tartományfőnöki kinevezésének megerősítése

Óbudán, a Segítő Szűz Mária-kápolnában április 21-én, szombaton Tadeusz Rozmus, római regionális elöljáró, Ángel Fernández Artime rendfőnök, Don Bosco tizedik utóda képviseletében hivatalosan meghosszabbította Ábrahám Béla atya tartományfőnöki megbízatását.

Az ünnepélyes esemény a 18 órakor kezdődő szentmise keretében zajlott. Béla atya rendtársai közül aki csak tehette, eljött, és a Szalézi Család tagjai - a Don Bosco Nővérek, a szalézi munkatársak és a voluntáriák - is képviseltették magukat.

Az ünnepélyes eseményt megtisztelték jelenlétükkel a politikai élet jeles képviselői is, akik személyes, baráti és munkakapcsolatban vannak a tartományfőnökkel: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Bús Balázs, Óbuda polgármestere.

A szentmisét Tadeusz Rozmus, a Közép-Kelt Európai Szalézi Régió megbízottja mutatta be Don Bosco olasz nyelvén – olaszul, Vitális Gábor tartományfőnöki vikárius fordítása mellett.

A regionális prédikációjában elmondta:
„Ez az ünnep azt jelzi, hogy Magyarországon Don Bosco lelkisége aktuális, karizmája pedig életképes, nevét ismerik az egész világon. A régióban, amelynek a Magyar Szalézi Tartomány is része, több mint 33 országban vannak jelen a szaléziak különböző kultúrákban, Írországtól Azerbajdzsánon és Szibérián át egészen Jakutföldig. Magyarországon a rend lendületben van, és a minőség és a lelkesedés nem függ a mennyiségtől Mert bár a szaléziak nincsenek nagyszámban jelen a magyar valóságban, jelenlétük az országban mégis értékes és fontos, szociálisan érzékenyek, a legelhagyatottabb fiatalok felé fordulnak és feszegetik lehetőségeik határait. A fiatalokba, a nevelésükbe befektetni a legjobb, legmegfelelőbb befektetés akár egy ország számára is – és ezt teszik a szaléziak is, törekednek rá, hogy Don Bosco küldetését előmozdítva becsületes állampolgárokat és jó keresztényeket neveljenek.

Azzal, hogy a rendfőnök megerősíti a tartományfőnököt tisztségében, megerősíti az ő hűségét és elköteleződését is a munkához. Ez egy nagyon jelentőségteljes, sok jelentéssel bíró, de ugyanakkor jogi gesztus is. Meghívás mindannyiunk számára személyesen, hogy ne csak azonosuljunk a szalézi karizmával és lelkiséggel, hanem képességeinkhez mérten egyre jobban kibontsuk és elmélyítsük. Mert mi, szaléziak nem önmagunkért vagyunk, hanem értetek, az országotokért, a magyar Egyházért, a magyar családokért, a fiatalokért, különösen a legszegényebbekért és legelhagyatottabbakért, és csak együtt érhetünk el fontos és lényeges célokat.

Kérjük a Szentlelket, hogy vezesse Béla atyát, hogy felelősségteljesen tudja irányítani a Magyar Szalézi Tartományt és folytassa tevékenységét, mint egykor az apostolok. Ma az Úr minket küld úgy, mint hajdan az apostolokat, ugyanolyan felelősségteljes feladatokra; kérjük ezért a Szentlelket, hogy ezeket a feladatokat meg is tudjuk valósítani.  Kérjük a Szentlelket, hogy segítse és vezesse a tartományfőnököt, aki Don Bosco tizedik utódától kapta a meghívást a feladatra, hogy tovább éltesse az ő lelkiségét.  És bár ebben a régióban több mint 27 különböző nyelven beszélnek a szaléziak, mégis mindannyian Don Bosco nyelvét beszélik.”

A szentbeszéd után következett a tartományfőnök hivatalbeli megerősítésének jogi része, majd folytatódott a szentmise

A szertartás végén a tartományfőnök megköszönte a mindenkinek, hogy eljött erre a szép ünnepre, majd röviden visszaemlékezett az elmúlt hat év legemlékezetesebb, legfontosabb, leginkább hálaadásra érdemes eseményére. Kiemelte a centenáriumi eseményeket, Don Bosco ereklyéjének magyarországi zarándoklatát és Sándor István boldoggáavatását. Rámutatott, hogy sokszor úgy látszik, hogy a tartományfőnöki munka csak a gazdasági ügyekből és feladatok megoldásából áll, és nagy a kísértés, hogy ez valóban így is legyen, de igyekezett ennek a kísértésnek ellenemondani. Viszont fontos feladat a feltételek biztosítása egy-egy programhoz és mindegyik ilyen világinak mondott feladatban is örömét lelheti az ember. Hangsúlyozta, hogy mindig igyekezett a lelkiismerete és az általa ismert tények szerint dönteni, ami nem volt mindig egyszerű. Köszönetet mondott rendtársainak és a Szalézi Családnak, akik imádságát, segítségét, jószándékát, nagyvonalúságát, kedvességét mindig érezhette, de a józan kritikát is, amire nagyon nagy szükség van, és külön köszönetet mondott azoknak a világiaknak, akikkel együtt dolgozhatott.

Bár jogilag egy tartományfőnöki kinevezés hat évre szól, de a rendfőnökkel történt megbeszélés alapján megbízatása csak 2020 elejéig szól, amikor a következő Egyetemes Káptalanon már egy újonnan kinevezett tartományfőnök fogja képviselni a Magyar Szalézi Tartományt. Rámutatott, hogy fontosnak tartja, hogy majd korrektül adja át a tartományt utódának és erre is fog törekedni.

 

Forrás és fotó: Szaléziak.HU

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41