Az apostoli nunciussal ünnepeltek a budapesti szerzetesközösségek

Budapest
A megszentelt élet napja alkalmából Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén, február 1-jén a pasaréti Páduai Szent Antal-templomban gyűltek össze a budapesti szerzetesközösségek képviselői közös zsolozsmára, gyertyaszentelésre és koncelebrált szentmisére, amelyet Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa mutatott be.

 

Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa részt vett a közös zsolozsmán, majd az azt követő szertartás elején megszentelte a templomban jelen lévő szerzetesek és a pasaréti hívek gyertyáit, mécseseit, amelyeket az idén száz éves fennállását ünneplő Szociális Testvérek Társasága tagjai osztottak ki és gyújtottak meg.

A szertartáson Dobszay Benedek OFM beszélt röviden az ünnepről: „Negyven nappal ezelőtt örömmel ünnepeltük Krisztus születését, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Látszólag ezzel az ószövetségi törvény teljesült, de voltaképpen az Úr találkozott hívő népével. Azok a jámbor öregek pedig, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott szintén a Szentlélek által megvilágosítva felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtött egybe. Most Krisztushoz járulunk, hogy felismerjük őt a kenyértörésben, s egykor majd nyilvánvaló dicsőségében.”

Az apostoli nuncius a továbbiakban padsoronként haladva megáldotta a híveket, majd az oltárhoz vonult, és elhelyezte a kezében lévő égő gyertyát az áldoztatórácsnál; őt követte az asszisztencia, majd a misére egybegyűltek is elhelyezték mécseseiket.

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén bemutatott szentmisén Michael Wallace Banach nuncius homíliája elején megköszönte a szerzetesek meghívását. A prédikáció szövege itt olvasható el: https://szerzetesek.hu/hirtegla/michael-w-banach-nuncius-beszede-megszentelt-elet-napjan

A szentmise végén Németh Emma szociális testvér, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) elnöke megköszönte az apostoli nuncius szolgálatát. 

A szertartás után a pasaréti templom előtt Michael Wallace Banach kézfogással és néhány szóval üdvözölte a híveket, szerzeteseket; majd agapé keretében is találkozott velük a Pasaréti Közösségi Házban, ahol Németh Emma SSS bemutatta a szerzetes-elöljárók irodájának új munkatársait – köztük az új vezetőt, Knáb Juditot, a Congregatio Jesu (régebbi nevükön angolkisasszonyok) szerzetesrend tagját, aki tíz évvel ezelőtt a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) elnökségi tagjaként részt vállalt az iroda létrehozásában.  A szerzetesi iroda munkatársai január 16-án búcsúztatták el az eddigi vezetőt, Kiss Didák ferences testvért és az iroda nyugdíjba vonuló titkársági asszisztensét, Pető Éva RSCJ nővért.

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Forrás: magyarkurir

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41