Bencés apátnőket fogadott Ferenc pápa

2018. szep. 9. (vasárnap) 10:00
Róma

A Szentatya szombaton a Konzisztórium-teremben találkozott öt kontinens 120 bencés szerzetesnőjével, akik a Bencés Szerzetesnők Nemzetközi Egyesülete szimpóziumán vesznek részt Rómában. A tanácskozás témája Szent Benedek regulájából származik: „Mindenkit fogadjanak be mint Krisztust.”

A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a szimpózium kiváló alkalom arra, hogy közösen imádkozzanak és elmélkedjenek arról, hogy Szent Benedek lelkisége 1500 évvel később miként van jelen továbbra is és működik ma is. A mai világban sokan keresik, hogy megéljék saját életükben Krisztus gyengédségét, együttérzését, irgalmát és befogadását. A bencés nővérek pedig értékes ajándékot adnak ezeknek az embereknek tanúságtételük által, amikor Isten gyengédségének eszközeivé válnak a rászorulók számára. A különböző vallási hagyományú személyek befogadása hozzájárul ahhoz, hogy lelki kenettel előmozdítják az ökumenizmust és a vallási párbeszédet. A bencés helyeket évszázadok óta a befogadás, az ima és a nagylelkű vendégfogadás helyszíneiként ismerik – mutatott rá Ferenc pápa. Annak a reményének adott hangot, hogy monostoraikban folytatják ezt az alapvető evangéliumi tevékenységet.

Az „Ora et labora” bencés mottó az imát helyezi a szerzetesnők életének középpontjába. A szentmise és a zsolozsma mindennapi ünneplése az egyházi élet szívébe helyezi a nővéreket. Mindennapi imáik gazdagítják az egyház „lélegzését”. Imájuk dicsőítés, amellyel hangot adnak az egész emberiségnek és a teremtett világnak. Imájuk köszönet az Úr számtalan és folyamatos ajándékaiért. Imájuk könyörgés korunk emberének, különösen is a szegények szenvedése és aggodalmai miatt. Imájuk közbenjárás az igazságtalanul szenvedőkért, a háborúk és az erőszak, valamint a méltóságuk megsértése miatt gyötrődökért. A bencés szerzetesnők személyesen nem találkoznak ezekkel a személyekkel, de testvéreik  a hitben és Krisztus testében. Imájuk értéke felbecsülhetetlen, nagyon értékes ajándék – nyomatékosította Ferenc pápa. Isten mindig meghallgatja az alázatos és együttérzéssel teli szív imáit.

A pápa ezután külön köszönetet mondott a bencés nővéreknek azért, hogy óvják a környezetet és elkötelezik magukat a Föld javainak védelmében, hogy mindenki osztozhasson bennük. Monostoraik gyakran csodálatos környezetben találhatók, ahová az emberek azért mennek, hogy imádkozzanak, csendre leljenek és a teremtett világ csodáiról elmélkedjenek. A Szentatya arra buzdította a bencés szerzetesnőket, hogy folytassák ezt a szolgálatukat.

A közösségi életükről szólva kiemelte, hogy az tanúságot tesz a szeretet és a kölcsönös tisztelet fontosságáról. Mivel számos eltérő helyről érkeznek a kölcsönös befogadás elsődleges jellemzőjük, amelyet a világnak felmutatnak, amely nehezen tudja megélni ezt az értéket. Imáik, tevékenységük, vendégszeretetük, nagylelkűségük kifejezésre juttatja a szeretetközösséget a sokszínűségben. Ez pedig Isten e világ iránti reményét tükrözi: az egységet, amely a békéből, a kölcsönös befogadásból és a testvéri szeretetből tevődik össze. Végül Ferenc pápa szerint értékes ajándékot jelentenek az egyház életének a jóságról, a hitről, a nagylelkűségről való női tanúságtételükkel és az Egyház Anyja, Szűz Mária követésével.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41