Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2018. szeptember 9. 10:00
Róma

Bencés apátnőket fogadott Ferenc pápa

A Szentatya szombaton a Konzisztórium-teremben találkozott öt kontinens 120 bencés szerzetesnőjével, akik a Bencés Szerzetesnők Nemzetközi Egyesülete szimpóziumán vesznek részt Rómában. A tanácskozás témája Szent Benedek regulájából származik: „Mindenkit fogadjanak be mint Krisztust.”

A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a szimpózium kiváló alkalom arra, hogy közösen imádkozzanak és elmélkedjenek arról, hogy Szent Benedek lelkisége 1500 évvel később miként van jelen továbbra is és működik ma is. A mai világban sokan keresik, hogy megéljék saját életükben Krisztus gyengédségét, együttérzését, irgalmát és befogadását. A bencés nővérek pedig értékes ajándékot adnak ezeknek az embereknek tanúságtételük által, amikor Isten gyengédségének eszközeivé válnak a rászorulók számára. A különböző vallási hagyományú személyek befogadása hozzájárul ahhoz, hogy lelki kenettel előmozdítják az ökumenizmust és a vallási párbeszédet. A bencés helyeket évszázadok óta a befogadás, az ima és a nagylelkű vendégfogadás helyszíneiként ismerik – mutatott rá Ferenc pápa. Annak a reményének adott hangot, hogy monostoraikban folytatják ezt az alapvető evangéliumi tevékenységet.

Az „Ora et labora” bencés mottó az imát helyezi a szerzetesnők életének középpontjába. A szentmise és a zsolozsma mindennapi ünneplése az egyházi élet szívébe helyezi a nővéreket. Mindennapi imáik gazdagítják az egyház „lélegzését”. Imájuk dicsőítés, amellyel hangot adnak az egész emberiségnek és a teremtett világnak. Imájuk köszönet az Úr számtalan és folyamatos ajándékaiért. Imájuk könyörgés korunk emberének, különösen is a szegények szenvedése és aggodalmai miatt. Imájuk közbenjárás az igazságtalanul szenvedőkért, a háborúk és az erőszak, valamint a méltóságuk megsértése miatt gyötrődökért. A bencés szerzetesnők személyesen nem találkoznak ezekkel a személyekkel, de testvéreik  a hitben és Krisztus testében. Imájuk értéke felbecsülhetetlen, nagyon értékes ajándék – nyomatékosította Ferenc pápa. Isten mindig meghallgatja az alázatos és együttérzéssel teli szív imáit.

A pápa ezután külön köszönetet mondott a bencés nővéreknek azért, hogy óvják a környezetet és elkötelezik magukat a Föld javainak védelmében, hogy mindenki osztozhasson bennük. Monostoraik gyakran csodálatos környezetben találhatók, ahová az emberek azért mennek, hogy imádkozzanak, csendre leljenek és a teremtett világ csodáiról elmélkedjenek. A Szentatya arra buzdította a bencés szerzetesnőket, hogy folytassák ezt a szolgálatukat.

A közösségi életükről szólva kiemelte, hogy az tanúságot tesz a szeretet és a kölcsönös tisztelet fontosságáról. Mivel számos eltérő helyről érkeznek a kölcsönös befogadás elsődleges jellemzőjük, amelyet a világnak felmutatnak, amely nehezen tudja megélni ezt az értéket. Imáik, tevékenységük, vendégszeretetük, nagylelkűségük kifejezésre juttatja a szeretetközösséget a sokszínűségben. Ez pedig Isten e világ iránti reményét tükrözi: az egységet, amely a békéből, a kölcsönös befogadásból és a testvéri szeretetből tevődik össze. Végül Ferenc pápa szerint értékes ajándékot jelentenek az egyház életének a jóságról, a hitről, a nagylelkűségről való női tanúságtételükkel és az Egyház Anyja, Szűz Mária követésével.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41