Ugrás a tartalomra
normál Hazai
2018. szeptember 8. 10:15
Székesfehérvár

Tanúságtételek az imáról

A Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) programjai közt Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója volt annak a beszélgetésnek a házigazdája, mely az imádságról szólt, szeptember 8-án.

Az igazgató beszélgetőtársai Magyar Mirjam OP nővér, Baán Izsák OSB bencés szerzetes, Tornyai Gábor plébános és az egész rendezvény világi fővédnöke Hirtling István színművész voltak. A beszélgetésnek a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvara adott otthont.

Rövid éneklés és a Hirtling István által felolvasott 86. zsoltár – Dávid király imája után Smohay András egy rövid, ám különös kérdéssel fordult a beszélgetés résztvevőihez. Szoktak-e imádkozni? A mikrofont nevetések közt adogatták egymásnak a megszólítottak, végül Hirtling István kezdte a válaszadást. Mint mondta úgy gondolja, az ember mindig imádkozik. Önkéntelenül is. Hozzátette: léte az imádság. Baán Izsák azzal az élményével kezdte a válaszadást, hogy amennyiben gyerekektől kérdezi, vajon egy szerzetes mennyit imádkozik, rendre azt a választ szokta kapni, legalább nyolc-kilenc órát. Mint mondta, „hivatalosan” három és fél óra a helyes válasz, de hozzátette – van, hogy 24-et, van, hogy egyet se. Mirjam nővér hasonló élményekről és időkről számolt be, hozzátéve – valóban egész életét átszővi az imádság, hiszen Fehérvárra való indulásuk előtt is imádkozott, kérve a szerencsés megérkezést, de imádkozik az ember egy-egy esemény előtt is. Tornyai Gábor atya oldva a kérdés komoly, ám különös jellegét mosolyogva megjegyezte, nehéz válaszolnia, hiszen plébániájáról többen is a hallgatóság soraiban ülnek. Komolyra fordítva a szót azonban felvetette, vajon mi számít imának? Csak az elmondott zsolozsma?

Smohay András következő kérdése az imádságos élet lelkiségére vonatkozott Tornyai Gábor válaszából megtudhattuk, hogy ő a Kármel lekiségét érzi magához közel. Mirjam nővér arról beszélt, hogy rendjében azt mondják, nekik Szent Domonkostól kapott hagyományuk van. A rendalapítóról pedig azt szokták mondani, mindig Istennel, vagy Istenről beszélt. Utóbbi nála nem a szenteskedést jelentette, hanem azt, hogy minden beszélgetést Istenről való beszélgetéssé tudott formálni. A hitigazságok szemlélése az imádság célja. Magyar Mirjam OP arra is felhívta a figyelmet, hogy talán kevesen tudják, de a rózsafűzér elmondása is a domonkosoktól ered. Izsák testvér a munkát, melyet Istenért végzünk épp úgy imának tekinti, mint a lectio divinát, a Szentírás imádságos olvasását, a személyes imát is. Hirtling István – „Thália papja” arról szólt, hogy a színész a színpadról különböző módon tudja közvetíteni egy-egy darab tartalmát.

Szóba került az Egyház mai helyzete is. Smohay András egy kutatás eredményét mutatta, melyből kiderült, hogy a cseh fiatalok 80 százaléka például soha nem imádkozik. A lengyeleknél ez 20 százalék, a magyarok körülbelül az európai országok között e tekintetben a középmezőnyben helyezkednek el. Felvetette tehát a kérdést, mit tehet az Egyház, milyen új utakat kell találnia a társadalom felé. 

Tornyai Gábor atya válasza szerint nekünk, keresztényeknek kell megértenünk, Európa miért utasítja el az imát, vele együtt Istent is. Be kell látnunk, hogy mindenki a kerek és teljes életre törekszik - folytatta. A nem hívő is. Azt kell hitelesen megmutatnunk, hogy minezt Isten adja nekünk. Mirjam nővér arra figyelmeztetett, hogy mindenkinek van transzcendens élménye. A kérdés csupán az, vajon válaszolunk-e rá. Fontosnak tartotta azt is figyelembe venni, lát-e a mai fiatal imádkozó embert. Ha a válasz nem, akkor azt sem látja, hogy mekkora öröm Istennel beszélgetni… Baán Izsák mindezt saját történetével erősítette meg. Elmondta: egy nem hívő lány járt náluk a bakonybéli monostorban. Hallotta esti imájukat, éneküket és elsírta magát. Utóbb azt mondta a lány, megérezte, elhitte, része lett valaminek, megérezte az ima erejét. Izsák testvér a muszlimok példáját hozta fel. Ők naponta meghatározott időben meghatározott formában szabályokat követve imádkoznak. A keresztényeknél nem lehet feladat. Az ima személyes, intim beszélgetés Istennel.

Fotó: Lambert Attila

Forrás: Bókay László/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41