Beszélgetések az Eucharisztiáról szerzetesekkel

2019. okt. 25. (péntek) 08:15
Gödöllő

Az oltár és az emberek szolgálatában 

Második beszélgetőtársam Lukács Gábor Imre premontrei szerzetespap volt, aki a Gödöllői Premontrei Apátság tagja.

-A premontrei rendet Szent Norbert alapította. Monstranciával (szentségmutatóval) a kezében ábrázolják. Miért?

-Szent Norbert 1121-ban alapította a premontrei rendet, és a monstrancia a kezében egy jelkép. Azt jelzi, hogy volt egy Antwerpenben születő eretnekség, amely az Egyház számos tanítását tagadta, semmibe vette a szentségeket és különösen a szentmise és az Oltáriszentség ellen kelt ki, sokakat megzavarva. Ennek legyőzésére Szent Norbertet hívta be a város püspöke, Burchard, Később ezt a kettőt összekötötték, hogy az ábrázolásából rögtön nyilvánvalóvá váljon, mi volt az ő fő tevékenysége akkor.

-Az Eucharisztia hogyan jelenik meg a rend karizmájában, lelkiségében?

-Mi, premontreiek azt mondjuk, hogy eucharisztikus rend a miénk. Az Eucharisztia különös tiszteletben áll nálunk. Ha a rend lelkiségét nézzük, akkor azt a tevékenysége is megmutatja. Szent Norbert ötvözte a rendi életet és a pasztorációt először. Az emberek közötti élet fontos nekünk, a mindennapjaikban való részvétel, és nem a teljesen elkülönült élet. Rendi életünk forrása és központja a liturgia. A premontrei rendben ezt láttam meg először, ezért vonzott. Észrevettem azt, hogy itt valami olyan munka folyik, ami páratlan, ami máshol nem ilyen hangsúlyos.

-A Premontrei Iskolaközpontban hogyan lehet a diákokat arra vezetni, hogy az Eucharisztia az életükben fontos szerepet töltsön be?

-Az iskolában megpróbáltam, hogy az ún. plébániai életet bevigyem. Szerintem ebből manapság sokan kimaradnak. Azért mert vagy nincs plébános, vagy van, de nem ott él. Ezt a szentségimádással kezdtük el, amikor meghirdették a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Mi ezt úgy valósítjuk meg, hogy minden csütörtökön, a harmadik órai szünetben tízperces szentségimádás van. Ez nem hosszú, de annyira elég, hogy megismerkednek a diákok azokkal az imádságokkal, amivel elkezdődik és lezárul az imádás. Kapunk egy szentségi áldást a végén, és ezen kívül csöndes elmélkedésből áll. Egyre népszerűbb. Nyitva hagyjuk a kápolna ajtaját, hogy kihallatszon az orgonaszó és a tömjén illata is kiszivárogjon. Október hónapban pedig rózsafüzért imádkozunk, minden nap egy tizedet. Ez öt nap alatt kiad egy teljes rózsafüzért, és mind a négy titok sorra kerül. Ennek még nagyobb a népszerűsége. Valahogy a rózsafüzér verhetetlen az ájtatosságok között.

Az első pénteket is bevezettük. Előző nap, csütörtökön szentgyónási lehetőséget biztosítunk, pénteken pedig a tanítás megkezdése előtt szentmise van a kápolnába. Mini plébániai életet az iskolában, ami hátha valamit elindít a lelkükben és utána remélem, jobban tudnak csatlakozni a saját egyházközségükhöz.

-A szerzetesközösségetekben mit jelent az Eukarisztiában jelen lévő Krisztussal való élet?

-Rendünk mindig nagy hangsúlyt fektetett a szentmisére: ünnepélyesen mutatjuk be, a lehető legszebb módon. Ez a legfontosabb számunkra. A zsolozsmát pedig mindig énekeljük. Ezeken kívül hetente egyszer van közös szentségimádás, amúgy meg bárki, bármikor bemehet imádkozni a rendi kápolnába.

-Neked személy szerint volt-e mélyebb élményed az Eucharisztiával kapcsolatban?

-Mint általában az élmények, nehezen megfogalmazhatóak, mert azt a részét érintik meg a léleknek, és az érzelmeknek, amit más nem tud elérni. Nekem ez inkább a szentmiséhez kötődik, ott már voltak olyan élményeim, igen. Mikor úgy éreztem, mintha a mennyországban lennék. Akkor lelassul, megnyugszik minden.

-A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus hogyan érinti a premontreieket?

-Örültünk, amikor kiderült, hogy a világkongresszus Magyarországon lesz. Kicsit olyan az egész, mint egy körmenet. Kivisszük az emberek közé, megmutatjuk mindenkinek, hogy ki a legdrágább kincsünk. Minden egyes rendnek, amennyire magáénak érzi, annyi haszna is lesz belőle. A premontrei rend 900 éves.  2015-2021-ig hat éven keresztül felkészülünk az alapítási ünnepünkre. Minden évnek van egy tematikus programja. Később derült ki a kongresszus helye. Így a kettő csodásan egymásba fonódik.

-Szerinted min kéne változtatni az egyháznak, nekünk, hogy az Eucharisztiában minél többen felismerjék Krisztust?

-Először is komolyan kell vennünk a szentmisét. Magyarországon még talán nem olyan nagy a baj, de nyugaton néha beszámolnak ismerőseim olyanról, hogy nem tudták, ez most szentmise volt, vagy valami más. A szentmise életünk forrása és csúcsa, nem pedig egy pasztorációs eszköz. Másrészt az is nagyon számít, hogy a pap mennyire veszi komolyan a szentmisét, és az Oltáriszentség iránt milyen tisztelettel van. Ez hatással van a hívekre is. Ha azt látják, hogy számára ez nem fontos, és úgy beszél róla, úgy is misézik, akkor a hívek számára sem lesz az. Egyre ritkább az a plébánia, ahol heti rendszerességgel van szentségimádás a plébános vezetésével. Illetve a másik, hogy az áldozás módját rehabilitálni kellene. Láttam néhány helyen, hogyan áldoznak. Mintha egy chipset, kekszet vennének magukhoz. Tiszteletnek nyoma sincs. Ilyenkor sajnos nem tudom elhinni, hogy valóban hiszik a valóságos jelenlétet. Szerintem kifejezőbb módja a szentáldozásnak, ha térdelve, nyelvre vesszük magunkhoz. Ezért az ilyen jellegű tanítás is fontos véleményem szerint.

-A premontrei rend missziós nyilatkozatában ezt olvassuk: „A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberiséget a szegénység, a vendégszeretet, a kiengesztelődés és béke szellemében az Egyház és a világ javára. Különösen oda szól a küldetésünk, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust.”

-Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a liturgiában és a magán imában kapott kegyelmek és megtapasztalások szerint élünk, és azt adjuk át a ránk bízottaknak.

 

Beszélgetés és fotó: Mészáros Anett/MSZKI

 

További információk a rendről: premontrei.hu

A Katolikus Katekizmus az Eucharisztiáról: https://archiv.katolikus.hu/kek/kek01322.html

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41