A feltámadás bizonyítottan megtörtént, de döntenünk kell, mit kezdünk vele

2021. ápr. 22. (csütörtök) 11:00
Sümeg

Húsvét reggelén az üres barlangsír és előtte az elhengerített kő képe fogadja a tanítványokat. A sírban halotti leplek és a fejkendő „külön összehajtva”. De mit magyaráz meg ez a látvány? Mária Magdolna felületes pillantással lát (blepó, gör.). Péter apostol csak szemléli a dolgokat (theóreó, gör.). Csak János lát a hit benső szemével (horaó, gör.), ahogyan Isten lát, és eljut a hitre. Vajon mi vezette el a szeretett tanítványt a teljes felismerésig, miután szemügyre vette a gyolcsokat? A feltámadás fizikai bizonyítékairól és a görög szöveg eredeti jelentéséről kérdeztük Barsi Balázs ferences szerzetest.

– A húsvéti üres sírban a tanítványok megtalálják a Mester halotti lepleit. János látta a külön összehajtott fejkendőt, és hitt. Milyen üzenetet hordozott ez a jel a feltámadás bizonyítékaként?

– Nagyon nagy jelentősége van. Fuillett francia egzegéta magyarázza ezt a perikópát. Szerinte a görögöt nem csak úgy lehet fordítani, hogy „külön összehajtva”, hanem „ugyanott, csak ellentétes irányban becsavarva”. Amit a szeretett tanítvány látott és a hit között oksági kapcsolat van. János nem azért hitt, mert látta Jézust. Ő a lepleket látta, és hitt. 

– Jézus talán azzal foglalkozott volna a feltámadásakor, hogy gondosan összehajtogatta a lepleket, amelybe zsidó szokás szerint begöngyölték a halott testét korábban?

– Ez a kérdés már kisministráns koromtól foglalkoztatott. Ha az „összehajtott” helyett a „begöngyölve” jelentésen indulunk el, kitisztul a kép előttünk. A „szudárion”-t, az izzadságtörlő kendőt becsavarták, és felkötötték Jézus arcát, hogy szépen merevedjen meg. A nagy lepelt pedig alulról és felülről rátették. Az üres sírban a nagy lepel beesve volt, és kidomborodott, kidudorodott gyűrűszerűen a begöngyölt szudárion. Ez nem „egy külön helyen”, hanem „azon a bizonyos helyen” volt található.

– Miért vannak mégis, akik még ezek után is kételkednek a feltámadás valódiságában, hiszen ez a kép egyértelműen jelezné, hogy Jézus mintegy áthatolt az anyagon, amelybe őt betekerték? A szudárion az általa felszívott veríték és vér elegye miatt kikeményedett és megőrizte a fejformát.

– Ezt az egészet kitalálni nem lehet. Ha az apostolok ellopták volna Jézus testét, akkor se tudták volna a feltámadásnak ezt a módját kitalálni. Jézus feltámadása kitalálhatatlan. Amikor korábban Jézus feltámasztja Lázárt ugyanerre a földi életre, akkor szól a jelenlévőknek, hogy oldják le a lepleket a barátjáról. Ha az Úr Jézus kijött volna az ő földi testében, akkor ezek a leplek össze-vissza lettek volna a sírban, ahogyan ő éppen lehántotta magáról azokat. De nem így volt. Ki az, aki Jézus feltámadásának mikéntjét így kitalálta volna? 

– A mai emberek olvassák a feltámadás „beszámolóját”, ennek ellenére vannak, akik mégsem hisznek. Miért lehet ez?

– Léteznek történelmi és fizikai pillanatok, amelyek elvezetnek oda, hogy a feltámadás megtörtént. Az embernek mégis döntenie kell. Azt nem mondhatja, hogy ez nem így van, vagy hogy azt kitalálták. Legfeljebb azt jelentheti ki – mert mindenkinek megvan a szabadsága erre –,  hogy nem érdekli ez az egész, és él, ahogyan kedve tartja. 

– A zsidók tudták egyáltalán értelmezni Jézus feltámadását?

– A zsidók azt tudták, hogy van világvégi feltámadás. Jézusban – aki egy a holtak közül – a világvégi dicsőséges föltámadás történt meg előre. Ezt viszont egy zsidó nem tudta kitalálni. Ezért nagyon fontos, hogy a rózsafüzérben ne azt mondjuk, hogy Jézus „feltámadt a halálból”, hanem hogy „feltámadt a halottak közül”. „Ex mortuis”,ahogyan a Hiszekegyben is valljuk: a halottak közül! Megtörtént az emberiség világvégi feltámadása egy személyben.

– Miben más a lázári és a jézusi feltámadás?

– Jézus dicsőséges testben támadt fel, Lázár ebbe a földi világba és testbe tért vissza Jézus szavára. Az anyagnak egy új állapota van jelen Jézusnál. Ennek az anyagnak már más kapcsolata van a földi anyagokkal: a körbeölelő leplekkel is és az utolsó vacsora ajtajaival is. János apostol Mária közeléből szaladt az üres sírhoz, mert „attól az órától fogva a házába fogadta őt a tanítvány”. A szeretett tanítvány a főpap ismerőse volt, vagyis azért nem akármilyen galileai halászokról van itt szó. Egyikük-másikuk görögül is beszélt. Máriának lehetett János házában egy külön szobája, ahova a kereszt alól bevezethette őt a tanítvány. Ebben a légkörben szólalhat meg végre a Szűzanya, és azt mondhatta: „Ja? Zárt ajtók mellett megjelent Jézus? A szűzi méhem zárt ajtaja mellett is így jelent meg annak idején!” A hittitkokat nem szabad szétszednünk, mert különben puszta mesévé válnak, és a vége a hitetlenség lesz.

Gável András

Forrás és fotó: vasarnap.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41