Héray Márton FSO újmiséje

Győr
Július 9-én mutatta be újmiséjét a győri Szent Imre-templomban Héray Márton atya, a Krisztus Ügye Lelki Család tagja, akit július 1-jén szentelt pappá az ausztriai Bregenzben Georg Gänswein érsek. Márton atya a Szent Imre-templomban „nőtt fel”, énekelt a scholában, évekig ministrált. A templomi közösség hosszú idő elteltével újra újmisést ünnepelhetett.

 

Július 9-én újmisét ünnepelt a Szent Imre-egyházközség. Hála Istennek ez nem ritka esemény, mert a győri kispapok gyakorta töltik nálunk hosszabb-rövidebb lelkipásztori gyakorlatukat és általában vissza szoktak látogatni hozzánk szentelésük után. De rég nem ünnepelhettünk olyan újmisést, akit közülünk hívott meg az oltár szolgálatára az Úr.

Érettségi után Marci egyetemen kezdett tanulni, de aztán hamarosan elszólította onnan az Úr. Bátyja, András atya a Krisztus Ügye Lelki Család tagjaként szolgált, így nyilván az ő példája (és imája) is segítette Marcit, hogy amikor megérintette az Úr hívása, ő is ezt a közösséget választotta családjául. 2017 áprilisában Budapesten tette le első fogadalomtételét és öltötte magára a közösség kórusruháját, amely ünnepen a Szent Imrés hívek is szép számban jelen voltak.

Tanulmányait Rómában végezte, majd 2022. június 18-án az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros, érsek szentelte diakónussá. Diakónusi évét a bécsi kórházlelkészségen töltötte  és ott kezdi meg újmisés papi szolgálatát is.  

2023. július 1-jén érkezett el a papszentelés napja. Márton atyát a bregenzi Jézus Szíve-plébániatemplomban Georg Gänswein érsek (akit leginkább mint XVI. Benedek pápa magántitkárát ismerünk) szentelte fel kézrátétele és imádsága által.

Márton atya rendi és papi küldetéséről szólva Gänswein érsek így kezdte beszédét: „Ma, itt és most történik meg, hogy Márton diakónus személyében a papság találkozik a megszentelt élet karizmájával. Isten szentségi közreműködésének és az emberi cselekvésnek az imaéletben, az isteni titkokról való elmélkedésben és a lelkipásztori munkában kell kibontakoznia.”

Később a szenvedésről szólva arról beszélt, hogy a mai ember megszüntetni akarja a szenvedést. De ez lehetetlen és nem is lehet cél, hiszen „a szeretet magában foglalja a szenvedés gyümölcsöző átalakítását, amely nélkül nem lehetséges szívbéli megtérés, amely által Isten szeretetébe vonzódunk.” A pap szerepéről szólva így folytatta a gondolatot: a pap küldetésének meghatározó része, hogy megértse az emberek szenvedését, hogy osztozzon benne, hogy együtt szenvedjen vele, és azt Krisztusra, az ő megváltó szeretetére bízza. ”. Idéznénk még Márton atya szavait: „Papnak lenni gyönyörű. Érzem, milyen sokan vágynak egy papra. Az Istennel való találkozást keresik benne.”

Márton atya első ünnepélyes szentmiséjét július 2-án délelőtt 10 órakor mutatta be, szintén Bregenzben, az Antonius kirche-ben. Az újmisés szónok, Peter Willi atya szentbeszédében egyebek között a Krisztus Ügye Lelki Család alapítójának, Júlia anyának szavait idézte: „Az Egyháznak nagy szüksége van szent papokra, olyan emberekre, akik teljesen és osztatlanul Krisztusnak adják magukat.” Külön öröm volt a szentmise végén magyarul énekelni a Boldogasszony, Anyánk éneket (részben ezt viszonozva énekeltük a Szent Imrében tartott újmise befejező énekeként a Großer Gott, wir loben dich éneket). Hála és köszönet érte, hogy ha nem is nagy számban, de a Szent Imre-templomból is eljuthattunk néhányan Márton atya papszentelésére és első szentmiséjére.

Július 9-én aztán kétszer is újmisére telt meg a Szent Imre-templom. A délelőtti újmisére Márton atyát elkísérték szerzetes testvérei és nővérei a Krisztus Ügye Lelki Családból, valamint Bécsből érkezett fiatal ismerősei is. A szentbeszédet Héray András FSO atya mondta. András atya édesapjukhoz is fordulva (aki a szentelésen nem lehetett jelen) felidézte a közösség szép szokását, amely szerint az újmisés kelyhet fiuk papszentelése előtt egy hosszabb időre megkapják a szülők, hogy imádságukkal töltsék meg a kelyhet. Majd idézte szüleik 52 évvel ezelőtti esküvőjük szentbeszédéből Gyimóthy Károly atya mondatait, amelyek szorosan kapcsolódnak az érsek szentelési misén mondott gondolataihoz: „Szeretni annyit jelent, mint áldozatot hozni azért, akit szeretünk. Ne ijedjetek meg ettől a szótól, hát ne féljetek, hát mind az, ami nagy, konkrét és pozitív eredmény, az mind áldozatból születik, mind áldozatból fakad. A hűséges szív szavai Krisztus keresztje fölött hangzanak majd el néhány perc múlva ajkatokról. A kereszt az Isten szeretetének áldozata, amelyből az emberiség megváltása fakad. Kereszt nélkül nem lenne üdvösség, nem lenne megváltás, nem lenne örök élet.”  

A szentmisén közreműködő Szent Imre-schola első felszentelt valamikori tagját is köszöntötte az újmisés Márton atya személyében. A koncelebráló atyák ünnepélyes újmisés megáldása után került sor a megható pillanatra, amikor Márton atya édesapját részesítette újmisés áldásban.

Az este hat órai szentmisére ismét megtelt a templom. A délelőttihez hasonlóan András atya volt az ünnepi szónok a délelőttihez hasonló ünnepélyességgel bemutatott szentmisén. Szokatlan módon az egyházközség ajándékát mindjárt a szentmise elején átadta Tamás atya az újmisésnek, aki nyomban kicsomagolta azt, hogy aztán ezzel a kehellyel (amelybe a Szent Imre-templom nevét gravírozták) mutassa be a szentmisét Márton atya, fel is avatva a kelyhet. Az esti szentmisén részt vett az egyházmegye frissen szentelt diakónusa, Horváth Csaba is, többek között az Evangélium éneklésével gazdagítva a liturgiát. 

Mindkét újmise végén hosszú sorokban várakoztak a szentimrés hívek és a meghívott vendégek az újmisés áldásra, amelyért a mondás szerint egy új csizmát is érdemes elkoptatni.

Imádkozzunk továbbra is Márton atyáért, kérjük életére, szolgálatára Isten áldását, amely kísérje el őt élete, szolgálata minden napján, egyben imádkozzunk új papi, szerzetesi hivatásokért, s különösen azért, hogy egyházközségünkből is hívjon meg újabb fiatalokat szolgálatára az Úr!

Szöveg: Vaday Tamás / Szent Imre-plébánia, Győr
Fotó: Josef Güfel (papszentelés); Vaday Katalin és Vaday Tamás 
Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda (km)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41