Istennek szenteltségünk megújítása

2015. feb. 1. (vasárnap) 16:00
Budapest, Örökimádás-templom

Megújítottuk Istennek szenteltségünket Gyertyaszentelő Boldogasszony előestéjén, február 1-jén a budapesti Örökimádás-templomban bemutatott szentmisén. A szentmisét Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mutatta be, aki nagy örömmel köszöntött minket.

A prédikáció után kis mécsesekkel kezünkben  megújítottuk Istennek szenteltségünket, együtt fennhangon, mégis mindenki egyes szám első személyben mondta ki a megújító szót: akarom!

Testvéreim és nővéreim, Istenünk különleges módon lefoglalt titeket magának, ti pedig egykor teljesen neki szenteltétek életeteket. Most az Úr és hívő testvéreitek előtt újítsátok meg elkötelezettségeteket!

Akarjátok-e Isten segítségével élni a megszentelt tisztaságot, engedelmességet, szegénységet az alapítóitoknak adott karizma szellemében Jézus Krisztus és Szűz Mária példája nyomán?

Akarom!

Akartok-e az evangéliumot és az egyház által elfogadott szabályzatotokat megtartva az igazi isten- és emberszeretetre erősen és állhatatosan törekedni?

Akarok!

Akarjátok-e a Szentlélek segítségével egész életeteket nagylelkűen a testvéri szeretetre és Isten népének szolgálatára szentelni, Jézus nevéért, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak?

Akarom!

Akartok-e mint vándorok és jövevények ebben a világban, szegénységben és alázatosságban a mi Urunknak és egyházának szolgálni, és Isten országának örömhíréről minden ember előtt tanúságot tenni?

Akarok!

Aki elkezdte bennetek a jót, fejezze is be Jézus Krisztus eljövetelének napjára!

Ezután mindannyian az oltár köré raktuk le égő mécseseinket, kifejezve ezzel azt is, hogy az Úr első szeretetére, és az erre adott válaszunkra hálával emlékszünk vissza; a jelenünket megújult szenvedéllyel éljük meg, és a jövőt reménnyel öleljük át!

Fotók:Gieszer Richárd

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41