Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2018. november 14. 17:30
Kőszeg

Kőszegi tornacsarnok ünnepélyes átadása

Átadták és megáldották november 14-én az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új tornacsarnokát Kőszegen. A domonkos nővérek beszámolóját olvashatjuk itt.

Mit tesz egy négyszázötven fős iskola, ha egy évig tornaterem nélkül kell működnie? Nos, a kreativitást, a jó kapcsolatokat és a türelmet segítségül hívva próbálja átvészelni a helyzetet. Vár és figyel. Figyeli, ahogy a régi, leromlott állapotú tornaterem eltűnik a munkagépek vasfogai között, ahogy óriási lyuk keletkezik a földben, majd betonoszlopok nőnek ki belőle, s lassan falai, ablakai lesznek. Sokévnyi álmodozás, tervezgetés és tizenhárom hónapnyi építkezés után az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának fenntartásában működő kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium végre birtokba vehette új tornatermét. 

November 14-én délelőtt érkezett el a várva várt pillanat. A tornateremben sportruhába öltözött diákok, a bejárata előtt vendégek gyülekeztek. Kakucs Petra nővér, az intézmény igazgatónője és Deák Hedvig nővér, a Domonkos Nővérek általános főnöknője – mint fenntartó - a kifeszített nemzeti színű szalag előtt üdvözölte Székely János szombathelyi megyéspüspököt, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Ágh Péter országgyűlési képviselőt, Básthy Béla alpolgármestert, Harangozó Vilmos esperes-plébánost, valamint Kőszeg város és a megye több oktatási intézményének képviselőit. 

A szalagátvágás után bent a tornateremben folytatódott az ünnepség. A köszöntő beszédek közül nagy népszerűségnek örvendtek Hedvig nővér szavai a gyerekek között: ő – a tréfás kollégák építkezés-Star Wars videójától ihletve – a Csillagok háborújához hasonlította az életünk küzdelmeit, melyekhez sportolással, az új tornateremben szerezhetünk edzettséget és építhetjük a jellemünket is. 

Soltész Miklós államtitkár a fiatalok elé idézte a fiatalon elhunyt olasz világi domonkos, Boldog Pier Giorgio Frassati alakját, arra bíztatva őket, hogy kövessék a példáját: Frassati egészen kis gyermek korától komolyan vette a keresztény hit követelményeit, és nem halogatta, hogy meg is valósítsa azt, amit keresztény hite kér: igyekezett jót tenni mindenkivel, erején felül is, és bátran kiállt a fasiszta diktatúra idején is hitéért. 

Ezt követően Székely János megyéspüspök megáldotta, és a hegymászó és természetszerető boldog Pier Giorgio oltalmába helyezte az épületet. 

Az iskola előző tornaterme még 1983-ban épült. Az épület állaga jelentősen leromlott az elmúlt évtizedekben, és közben az iskola tanulólétszáma is megnövekedett. Ez tette szükségessé olyan új tornacsarnok létesítését, amely alkalmas a testnevelési feladatokra és harmonikusan beleillik az idén 150 éves fennállását ünneplő iskola műemléki környezetébe. A létesítményt a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft tervezte, a kivitelezést pedig a győri székhelyű Mikolasek Kft végezte. A beruházás magába foglalta az új, „B típusú” tornacsarnokot, és az ehhez tartozó kiszolgáló helységeket; helyet kapott ezen kívül két új tanterem is, a tornacsarnok mellett pedig új szabadtéri kézilabdapálya, valamint parkoló is létesült. A tornacsarnok olyan minőségben készült, hogy nem csak testnevelésre, sportolásra, hanem nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Az építkezést a Magyar Kormány 1,2 milliárd forinttal, a fenntartó pedig 100 millió forinttal támogatta.

Az ünnep további részeként különböző sportágak képviselőit láthattuk: a kötélugrókat, táncosokat, kézilabdázókat és focistákat, a legkisebb triatlonisták biciklis bemutatót tartottak, a negyedikesek látványos sorversenyt mutattak be. Zárásként a hetedik évfolyam készült egy meglepetéssel: a domonkos rend címerét rakták ki óriási fekete-fehér lapokból. Ez a mozzanat kiválóan jelképezte a lényeget: a test és a lélek együtt alkotja az embert; a domonkos lelkiség, amit az iskola képvisel, nem marad a kápolna falai között. Magunkkal visszük a hétköznapi tevékenységekbe, a játékba, a versenyzésbe, így segít minden „árpád-házis” diákot és pedagógust Isten felé. 

Forrás: domonkos nővérek/ Magyar Kurír

Fotó: Ágh Péter

A tornaterem boldog Pier Giorgio Frassati világi domonkos testvér oltalma alatt áll:

BOLDOG PIER GIORGIO FRASSATI (1901-1925)

Pier Giorgio, akit II. János Pál pápa a „nyolc boldogság férfijának” nevezett, az olaszországi Torinóban született 1901. április 6-án. Édesapja, jogász, később a La Stampa olasz napilap tulajdonosa és főszerkesztője, édesanyja a kor tehetséges festője volt.
A róla készült fotókon mindig mosolygós Pier Giorgionak nem volt könnyű, és áldozatoktól mentes élete. A látszólag harmonikus családi élet csak a külvilág számára megalkotott álca volt. Édesapja komoly terveket szőtt egyetlen fia számára, mindenekelőtt utódját látta benne a szerkesztői székben. Ezért nehezen viselte, hogy a fia nem mutatott kellő érdeklődést az újságírás iránt.
Húgával, Lucianaval rendkívül szoros kapcsolat fűzte őket egymáshoz. Kezdetben magántanulók voltak, de mikor mindketten megbuktak az év végi vizsgálókon, a szüleik iskolába íratták őket. Pier Giorgio, miután a helyi iskolában is megbukott, a jezsuitákhoz került. A tanulás mellett itt érlelődött meg hite, és kezdett el komolyabban a vallással foglalkozni. A szentmisehallgatás, szentáldozás és a rózsafüzér imádkozása napjainak szerves részét alkották. Istenkapcsolatából merített erőt ahhoz, hogy átlendüljön a mindennapok nehézségein, de ez lendítette őt előre a szeretetcselekedetek gyakorlásában is. Bár családja tehetős volt, neki szinte soha nem volt pénze. Egyrészt, mert a szüleitől csak ritkán kapott zsebpénzt, másrészt, mert amije volt, azt szétosztotta a nélkülözők között. Rendszeresen kijárt Torino szegénynegyedeibe, hogy gondoskodjon azokról, akiknek semmijük sem volt.
Fontosak voltak számára az emberi kapcsolatok. Barátaival gyakran tett hosszabb túrákat a hegyekbe. Minden erejével azon volt, hogy a hozzá közel állókat Istenhez is közelebb vigye. Mély, személyes imaéletének gyümölcseit megosztotta az általa alapított kis közösségek tagjaival.
Érettségi után úgy döntött, hogy nem a papi hivatást választja, bányamérnöknek kezdett tanulni. 1922-ben a domonkos harmadrend tagja lett, és Savonarola után a Girolamo nevet vette fel.
Fiatalon, 1925. július 4-én hunyt el gyermekbénulásban. Betegségéről családja csak az utolsó napokban szerzett tudomást. Pier Giorgio halálának híre mindenkit megdöbbentett, de még nagyobb volt a család döbbenete, mikor meglátták azt a több ezer, nagyrészt szegény és nincstelen embert, akik elmentek, hogy leróják végső tiszteletüket Pier Giorgio földi maradványai előtt. Ekkor jutott szülei tudomására fiuk karitatív tevékenysége.
Boldoggá avatására 1990-ben került sor. Emléknapja július 4. Életének üzenete minden fiatal számára követendő példa kell, hogy legyen:
„Mi, akik Isten kegyelme által katolikusok vagyunk, nem pazarolhatjuk el a legszebb éveinket, mint ahogy azt sok boldogtalan fiatal teszi, akik csupán azzal vannak elfoglalva, hogy kiélvezzék az életben a jó dolgokat. Ám ezek valójában nem hoznak nekik semmi jót, csak a mai erkölcstelenség gyümölcse terem számukra. Felkészülve kell várnunk, és tudnunk kell kezelni a küzdelmeket, melyeket el kell viselnünk, hogy beteljesítsük a célunkat. (…) Ehhez a következőkre van szükségünk: állandó imára, hogy elnyerjük Isten kegyelmét, mely nélkül minden erőfeszítésünk hiábavaló, továbbá fegyelemre, szervezettségre (…), végül pedig fel kell áldozni saját vágyainkat, mert enélkül nem fogjuk elérni célunkat.”

Forrás: domonkos nővérek

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41