Kreatív hűséggel közel a szenvedő világhoz

2018. okt. 24. (szerda) 09:00
Róma

A pápa október 22-én, hétfőn fogadta kihallgatáson a passzionista szerzeteseket, akik október 6-27. között tartják nagykáptalanjukat Rómában. A rendet 1720-ban alapította Keresztes Szent Pál. A Szentatya arra buzdította őket, hogy legyenek a kiengesztelődés kiszolgáltatói, mert az egyháznak szüksége van erre a szolgálatra: meghallgatni az embereket anélkül, hogy elítélné őket, befogadni őket irgalommal, valamint szembenézni az új kihívásokkal, mint a migráció, a szekularizáció és a digitális világ.

Ferenc pápa beszédében kérte a passzionistákat, hogy segítsék elő a lelki gyógyulást és a kiengesztelődést, amelyre nagy szüksége van a régi és új sebektől szenvedő mai világnak. Szenteljék magukat különösen is a legszegényebbeknek a legelhagyatottabb helyeken. Kiemelte, hogy értékes tanúságtételt jelent az emberekhez való közelségük, amely hagyományosan a népmissziókban, a lelkivezetésben és a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásában jut kifejeződésre. Az egyháznak olyan szolgákra van szüksége, akik gyengédséggel szólnak az emberekhez, ítélkezés nélkül meghallgatják és irgalommal befogadják őket. Az egyház ma erős hívást érez arra, hogy kilépjen önmagából és elmenjen a földrajzi és egzisztenciális perifériákra.

A változásoknak ebben a időszakában, ami elsősorban korszakváltás, arra kaptak meghívást a passzionista szerzetesek, hogy figyeljék a jelent és a Szentlélek cselekedeteit, fürkészve az idők jeleit. Új helyzetek új válaszokat igényelnek – hangsúlyozta a pápa. Keresztes Szent Pál kreatívan válaszolt kora szükségleteire. Regulájában felismerte, hogy „Isten szeretete nagyon találékony és nem igazán a szavak, hanem inkább a tettek és a szeretetteljes példamutatás által mutatkozik meg”. A passzionisták üzenetének ereje és egyszerűsége, amely a kereszten kinyilatkoztatást nyert isteni szeretet, ma is szólni tud a társadalomhoz, amely megtanulta, hogy ne a szavaknak, hanem a tényeknek higgyen. Sok istenkereső fiatalnak Jézus szenvedése a remény és a bátorság forrása lehet, ami megtanítja nekik, hogy Isten mindenkit egyenként és a végsőkig szeret – zárta beszédét Ferenc pápa a passzionista rend nagykáptalanjának résztvevőihez.

Forrás és fotó: http://www.vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41