Krisztus gyógyító jelenléte a szentmise igeliturgiájában

2022. már. 16. (szerda) 08:30
Róma

Március 11-én pénteken délelőtt tartotta meg P. Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a Pápai Ház szónoka első nagyböjti prédikációját Ferenc pápa, a Római Kúria tagjai és a főbb szerzetesrendek elöljárói jelenlétében a VI. Pál aulában. A „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” (Mt 26,26) címmel az Eucharisztia titkáról tartott ötrészes sorozatának első alkalmával a szónok a szentmise első részét alkotó igeliturgiáról és abban is főként Isten Szavának hatékonyságáról elmélkedett.

Az emberiséget sújtó világjárvány rossz hatásai mellett legalább a hitre gyakorolt pozitív vonását kell megemlíteni – kezdte beszédét Cantalamessa atya. Ennek egyik jele volt, ahogy a szónokkal együtt két éve milliók követték Ferenc pápa hétköznap reggeli miséit a Szent Márta házból. Több helyi egyház pedig idén katekézis sorozatot szentel az Eucharisztia témájának és többek között ezért döntött úgy a Pápai Ház szónoka, hogy a mostani Nagyböjt prédikációit a szentmise titka újra átelmélkedésének szenteli. Az Eucharisztia minden liturgikus időszak központja, melynek naponkénti ünneplése az ismétlés, a megszokottság és a rutin veszélyeit hordozza. Figyelembe kell venni Szent II. János Pál pápa felhívását, aki 2003-ban az Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában azt kérte, hogy mindig tartsuk ébren az „eucharisztikus meglepődésünket”.

Napjainkban a háború szörnyűségei közepette az Eucharisztiáról beszélni nem egy, a valóságtól elvonatkoztatott, esetleges dolog, hiszen az Eucharisztia annak a történelmi  eseménynek a jelenléte, mely éppen a győztesek és vesztesek közötti szerepet forgatta fel egyszer s mindenkorra. A kereszten függő Krisztus legyőzöttként lett győztes, ahogy Szent Ágoston tanította: „Victor quia victima”, „győztes, mert áldozat”. Ebben az formában éppen az Eucharisztia a történelem értelmezési kulcsa, mert arról biztosít, hogy Jézus velünk van, nem csak szándéka szerint, hanem valóságosan, hiszen most is megismétli: „Bízzatok, mert én legyőztem a világot” (Jn 16,33).    

A Pápai Ház szónoka első nagy témájában az Eucharisztia üdvösségtörténeti helyéről szólt. Nem egy helyet foglal el, hanem az egészet. Az Eucharisztia együtt él az üdvtörténettel, mégpedig három különféle módon. Az Ószövetségben jelen van mint előkép, az Újszövetségnek már eseménye lesz, majd az Egyház idejében szentségként működik. Az előkép elővételezi és előkészíti az eseményt, a szentség pedig meghosszabbítja, jelenvalóvá teszi az eseményt. Ószövetségi előképek a manna, Melkizedek és Izsák áldozata, amit oly szépen megénekel Aquinói Szent Tamás úrnapi éneke: „az angyalok kenyerének előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt”. Krisztus eljöttével, halála és feltámadása titkával az Eucharisztia többé már nem előkép, hanem valóságos esemény, mely „egyszer s mindenkorra” megtörtént az „idők teljességében” (vö Zsid 9,26). Végül az Egyház életében az Eucharisztia szentséggé válik a Krisztus alapította teste és vére szentségében. A kapucinus szónok szerint alapvető fontosságú az esemény és a szentség megkülönböztetése, ahogy Szent Ágoston tette. Eszerint Krisztus egyszer halt meg értünk, az igaz a bűnösökért, mindazonáltal a szentség időszakosan megújul, mintha többször megismételné azt, ami a történelemben csak egyszer történt meg.

Ám még sincs ellentét az esemény és a szentség között, mintha a szentség hamis, míg az esemény igaz lenne. Ami ugyanis a történelmi valóságban egyszer történt meg, azt a szentség többször megújítja, renovat. A történelem feltárja, ami egykor és ahogyan történt, a liturgia pedig úgy jár el, hogy a múlt ne merüljön feledésbe; nem abban az értelemben, hogy megismétli az eseményt (non faciendo), hanem úgy, hogy celebrálja, megünnepli (sed celebrando). Krisztus egyetlen keresztáldozata és a szentmise közötti kapcsolat értelmezése adta történelmileg a legtöbb félreértést katolikusok és protestánsok között. Szent Ágoston két igéje – a megújítani és a celebrálni / ünnepelni – a leghelyesebbek, feltéve, ha egymás fényében értelmezik: a mise a kereszt-esemény megújítása, nem pedig megismétlése, vagyis az ünneplés megújítja azt és nem pusztán csak megemlékezik róla. Cantalamessa atya megemlítette a megjeleníteni ma leginkább közösen elfogadott ökumenikus kifejezését, amit már VI. Pál pápa is használt a Mysterium fidei enciklikájában, főként annak újra-megjeleníteni értelmében.                                         

A történelem szerint egyetlen Eucharisztia volt, amit Krisztus valósított meg halálával és feltámadásával, a liturgia szerint pedig a szentség révén annyi Eucharisztia van, ahányszor ünneplik az idők végezetéig. Az esemény egyszer – semel –, a szentség mindahányszor – quotiescumque – megvalósul, és így az Eucharisztia szentsége révén mi titokzatosan az esemény kortársaivá válunk: az esemény megjelenik számunkra, mi pedig az eseménynek. Cantalamessa atya első nagyböjti prédikációjának befejező részét szombati adásunkban sugározzuk.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41