Online köznevelési konferencia

2021. már. 3. (szerda) 09:00
Mindenhol

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájában működő Köznevelési munkacsoport tagjai és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium két tanára online konferenciát szervezett február 24-én „Lelkigyakorlatok az iskolában” címmel”.  

A szerzetesi fenntartású iskolák diák lelkigyakorlatokat szervező tanárait, hitoktatóit hívták meg a szakmai találkozóra. A téma iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy 20 szerzetesi iskolafenntartó 84 pedagógusa regisztrált és vett részt az online térben zajló rendezvényen.

A konferencián hét különböző rend pedagógusai osztották meg tapasztalataikat az iskolai lelkigyakorlatokkal kapcsolatban, majd egy egyházmegyei fenntartású iskola igazgatónője is tanúságot tett róla, hogy hátrányos helyzetű kistelepülésen is lehetségesek a csodák, amennyiben elfogadnak segítséget, és nyitottak az új módszerekre. Az előadásokat követő kérdések értékes párbeszédre adtak lehetőséget az előadókkal.

Mindezeket kiscsoportos munka követte, amikor a résztvevők arra a kérdésre reflektáltak, hogy „Ha magamra és iskolámra, annak lelkigyakorlataira gondolok, mit kérnék, mi segítene, és mit tudok én felajánlani?”

A résztvevők pozitív visszajelzései, lelkesedése megerősítette a szervezőket abban, hogy az elindult közös gondolkodást, tapasztalatcserét folytatni kell a jövőben, mert égetően szükség van rá.

Fontos terve még a szervezőknek egy diák lelkigyakorlatos csoportvezető képzés kidolgozása pedagógusok számára, hogy ezzel is segítsék az iskolai lelkinapok, lelkigyakorlatok szervezését, színvonalas kivitelezését. Természetesen a későbbiekben nem csak szerzetesi, hanem egyéb egyházi iskolák tanárai számára is felkínálnák e képzést.

 

Pető Éva/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41