Online köznevelési konferencia

2021. már. 3. (szerda) 09:00
Mindenhol

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájában működő Köznevelési munkacsoport tagjai és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium két tanára online konferenciát szervezett február 24-én „Lelkigyakorlatok az iskolában” címmel”.  

A szerzetesi fenntartású iskolák diák lelkigyakorlatokat szervező tanárait, hitoktatóit hívták meg a szakmai találkozóra. A téma iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy 20 szerzetesi iskolafenntartó 84 pedagógusa regisztrált és vett részt az online térben zajló rendezvényen.

A konferencián hét különböző rend pedagógusai osztották meg tapasztalataikat az iskolai lelkigyakorlatokkal kapcsolatban, majd egy egyházmegyei fenntartású iskola igazgatónője is tanúságot tett róla, hogy hátrányos helyzetű kistelepülésen is lehetségesek a csodák, amennyiben elfogadnak segítséget, és nyitottak az új módszerekre. Az előadásokat követő kérdések értékes párbeszédre adtak lehetőséget az előadókkal.

Mindezeket kiscsoportos munka követte, amikor a résztvevők arra a kérdésre reflektáltak, hogy „Ha magamra és iskolámra, annak lelkigyakorlataira gondolok, mit kérnék, mi segítene, és mit tudok én felajánlani?”

A résztvevők pozitív visszajelzései, lelkesedése megerősítette a szervezőket abban, hogy az elindult közös gondolkodást, tapasztalatcserét folytatni kell a jövőben, mert égetően szükség van rá.

Fontos terve még a szervezőknek egy diák lelkigyakorlatos csoportvezető képzés kidolgozása pedagógusok számára, hogy ezzel is segítsék az iskolai lelkinapok, lelkigyakorlatok szervezését, színvonalas kivitelezését. Természetesen a későbbiekben nem csak szerzetesi, hanem egyéb egyházi iskolák tanárai számára is felkínálnák e képzést.

 

Pető Éva/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41