Róma útmutatást ad a remetéknek

2022. már. 23. (szerda) 09:00
Róma

A huszadik században a remeteség láthatóan újjáéledt. Róma ezért úgy döntött, szabályozni kívánja e jelenséget, és útmutatást adott ki azoknak, akik az imádság és az elszigetelődés életét akarják élni.

Az elmúlt évtizedekben újra felbukkantak remeték, ezért a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a közelmúltban kiadta az első hivatalos dokumentumot ezzel a különleges, “a magány csendjében” megélt hivatással kapcsolatban. A 2021. szeptember 14-én kelt, egyelőre csak olasz nyelven megjelent szöveget a dikasztérium hamarosan franciául is közzéteszi – tudta meg az IMedia.

A remeteség az első évszázadokban még igen széles körben elterjedt volt, de a történelem során a remeték eltűntek. Újbóli megjelenésük a 20. században némi jogbizonytalansággal járt – magyarázta a megszentelt életért felelős dikasztériumból származó forrásunk. A Ponam in deserto viam (“Utat csinálok a pusztában”, Iz 43, 19) c. dokumentum tehát irányelveket ad meg, hogy szabályozza a jelenséget.

A Vatikáni Kongregáció a remeték tanúvallomásaira támaszkodva 46 paragrafusban dolgozta ki az Egyházi Törvénykönyv remetéknek szentelt egyetlen kánonját (603.sz.). A Vies Consacrées c. folyóirat pedig már elkészíttette e szöveg nem hivatalos fordítását, amelyet a püspökök ­ a remeték referensei ­ figyelmébe ajánl, akiknek a remeték “fiúi tisztelettel és engedelmességgel” tartoznak.

A remete pszichikai-érzelmi egyensúlya

Róma tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megállapítani a remeteségre jelentkező személy alkalmasságát, hiszen képesnek kell lennie arra, hogy elviselje a magány “megpróbáltatásait”. Az ajánlások között olvashatunk a felkészülés idejéről, az egészségre és érettségre fordított figyelemről és arról, hogy oda kell figyelni a pszichikai-érzelmi egyensúlyra is. Az is szükséges, hogy ellenőrizzék a jelentkező előéletét polgári jogi, büntetőjogi és kánonjogi szempontból.

A remete nem “félelemből vagy megvetésből” menekül a világ elől – mondja ki a szöveg -, hanem a “hiú dicsőség” ellen harcol azzal, hogy a világtól távol él. Aszkézisének, amely imádságból, tisztaságból, böjtből, józanságból és vezeklésből áll, nem “szubjektivitása” adja meg az értelmét, hanem annak keresése, ami az életben “az Egyedüli Szükséges”.

A Szentszék arra kéri a remetéket, hogy “napjukat és munkájukat rendezetten szervezzék meg, megfelelően pihenjenek, táplálkozásuk pedig legyen elegendő és mértékletes”. Mindezeket az elemeket egy személyes “életprogram” pontosítja. Ez utóbbinak kell többek között meghatároznia a remeteség helyét – ami különüljön el a világtól, de „ne legyen túlságosan elszigetelt” -, a remete imaéletét, kommunikációs eszközeit, megélhetésének módját és egészségügyi ellátását.

Nem lehet ugyan tudni, hány katolikus remete él a világon, az azonban látszik, hogy egyes egyházmegyék – például a dél-franciaországiak – több remetét vonzanak, mint mások. A remeteélet radikális választása – emeli ki a dikasztérium dokumentuma – arra emlékezteti az emberiséget, hogy “gyönyörű dolog egyedül Istenben élni”.

 

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aleteia/katolikus.ma

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41