Sacré Coeur Emlékpont nyílt

Budapest
Emlékpontot nyitottak a Sacré Coeur nővérek március 11-én Budapesten, a Szent Szív Társaság egykori Sophianum iskolája régi épületében, amely egyben a főváros első katolikus leánygimnáziuma is volt. A helyszínen kamarakiállítást rendeztek be, mely a társaság két, 1948-ban államosított gimnáziuma tárgyi emlékeit mutatja be.

 

A kiállítás az Ajtósi Dürer sori Philippineum és a Mikszáth téri Sophianum egykori, ma már szépkorban lévő növendékeinek aktív segítségével valósult meg.

Az ünnepélyes megnyitón, amelyen részt vettek Szent Szív Társaság jelenlegi nővérei is, a régi növendékek szeretettel emlékeztek vissza egykori nevelőikre, felelevenítették az iskolai hagyományokat, valamint több megrendítő történet is elhangzott a vészkorszakban üldözöttek, például a munkaszolgálatból elmenekültek bújtatásáról is.

A Szent Ignác-i lelkiségű, pápai jogú nemzetközi női apostoli szerzetesrendet Barat Szent Magdolna Zsófia alapította 1800-ban Párizsban.

Ma öt kontinensen, 41 országban közel kétezer Sacré Coeur nővér él és tevékenykedik; a rend anyaháza Rómában van. Magyarországon első házukat 1883-ban alapították, és Budapesten, az Ajtósi Dürer sor 21. sz. alatt szegényiskolaként nyitották meg. Ebből fejlődött ki a későbbi Philippineum. Második intézetüket 1914-ben nyitották meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán tér 1. – Múzeum u. 17. szám alatt, Sophianum néven.

A nővérek lelkigyakorlatos és pihenőháza a Szent József-villa volt Zugligetben (Budakeszi út 87.). 1944-ben a Sophianumban nyolcvan nő, negyven gyermek és tíz férfi, míg a Philippineumban kétszáz férfi és gyermek talált menedéket. Az utóbbival szomszédos épületben elszállásolt munkaszolgálatos század a nővérek közbenjárására jutott pápai védettséghez. A zugligeti villában többször meghiúsították a nyilasok behatolási kísérleteit, az épületben pedig körülbelül száz fő, jórészt a Notre Dame de Sion Nővérek sashegyi zárdájából oda menekült zsidó érte meg sértetlenül a háború végét.

1910-ben egy rendházban 60, 1938-ban két rendházban 98, a rend 1950-es feloszlatásakor pedig két rendházban 11 nővér élt. A legfőbb elöljárók utasítására a nővérek zöme nyugatra menekült.

A rendszerváltást követően, 1989-ban hárman tértek vissza Magyarországra. 1992-ben, a Zugligeti út 87. szám alatt újra noviciátust, illetve 1995-ben a Mese utcában kis zárdát nyitottak.

Jelenleg Magyarszéken egy, Budapesten két Sacré Coeur közösség működik és végzi apostoli küldetését a nevelés szolgálatában, amelyet három területen valósít meg: az iskolai nevelés által, a szegények felé való elköteleződéssel és a lelkiségi-pasztorális szolgálattal.

A meghitt ünnepséget szentmise zárta.

 

Forrás és fotó: Szent Szív Társaság – Sacré Coeur Nővérek/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41