Sacré Coeur Emlékpont nyílt

Budapest
Emlékpontot nyitottak a Sacré Coeur nővérek március 11-én Budapesten, a Szent Szív Társaság egykori Sophianum iskolája régi épületében, amely egyben a főváros első katolikus leánygimnáziuma is volt. A helyszínen kamarakiállítást rendeztek be, mely a társaság két, 1948-ban államosított gimnáziuma tárgyi emlékeit mutatja be.

 

A kiállítás az Ajtósi Dürer sori Philippineum és a Mikszáth téri Sophianum egykori, ma már szépkorban lévő növendékeinek aktív segítségével valósult meg.

Az ünnepélyes megnyitón, amelyen részt vettek Szent Szív Társaság jelenlegi nővérei is, a régi növendékek szeretettel emlékeztek vissza egykori nevelőikre, felelevenítették az iskolai hagyományokat, valamint több megrendítő történet is elhangzott a vészkorszakban üldözöttek, például a munkaszolgálatból elmenekültek bújtatásáról is.

A Szent Ignác-i lelkiségű, pápai jogú nemzetközi női apostoli szerzetesrendet Barat Szent Magdolna Zsófia alapította 1800-ban Párizsban.

Ma öt kontinensen, 41 országban közel kétezer Sacré Coeur nővér él és tevékenykedik; a rend anyaháza Rómában van. Magyarországon első házukat 1883-ban alapították, és Budapesten, az Ajtósi Dürer sor 21. sz. alatt szegényiskolaként nyitották meg. Ebből fejlődött ki a későbbi Philippineum. Második intézetüket 1914-ben nyitották meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán tér 1. – Múzeum u. 17. szám alatt, Sophianum néven.

A nővérek lelkigyakorlatos és pihenőháza a Szent József-villa volt Zugligetben (Budakeszi út 87.). 1944-ben a Sophianumban nyolcvan nő, negyven gyermek és tíz férfi, míg a Philippineumban kétszáz férfi és gyermek talált menedéket. Az utóbbival szomszédos épületben elszállásolt munkaszolgálatos század a nővérek közbenjárására jutott pápai védettséghez. A zugligeti villában többször meghiúsították a nyilasok behatolási kísérleteit, az épületben pedig körülbelül száz fő, jórészt a Notre Dame de Sion Nővérek sashegyi zárdájából oda menekült zsidó érte meg sértetlenül a háború végét.

1910-ben egy rendházban 60, 1938-ban két rendházban 98, a rend 1950-es feloszlatásakor pedig két rendházban 11 nővér élt. A legfőbb elöljárók utasítására a nővérek zöme nyugatra menekült.

A rendszerváltást követően, 1989-ban hárman tértek vissza Magyarországra. 1992-ben, a Zugligeti út 87. szám alatt újra noviciátust, illetve 1995-ben a Mese utcában kis zárdát nyitottak.

Jelenleg Magyarszéken egy, Budapesten két Sacré Coeur közösség működik és végzi apostoli küldetését a nevelés szolgálatában, amelyet három területen valósít meg: az iskolai nevelés által, a szegények felé való elköteleződéssel és a lelkiségi-pasztorális szolgálattal.

A meghitt ünnepséget szentmise zárta.

 

Forrás és fotó: Szent Szív Társaság – Sacré Coeur Nővérek/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41