Szabó Alajos verbita atya 90. születésnapi köszöntése

2022. már. 10. (csütörtök) 08:00
Szentpéterfa

2022. március 6-án vasárnap ünnepelte a Szentpéterfai Plébánia közössége Szabó Alajos verbita atya 90. születésnapját és vasmiséjét.

Március 6-án, vasárnap töltötte be 90. életévét Szabó Alajos verbita atya, aki vaskeresztesi plébánosként vonult nyugdíjba 2007-ben, és utána is segítette ott és Felsőcsatáron az új plébános munkáját 2015-ig.

Szabó Alajos SVD életútja röviden:
A felvidéki Galántán született (Pozsony megye) 1932. március 6-án. Elemi iskoláit (1-2.) Galántán és Pozsonyeperjesen (3-5.) végezte, majd a polgári éveket (6-8.) már Kőszegen kezdte meg már missziós (verbita) növendékként. Ezt a II. Világháború hamar megszakította, a frontot (2 év) otthon vészelte át. Galánta ismét Csehszlovákia része lett a háborút követően. Így ott szlovák iskolába folytatta tanulmányait, de 1947-ben sikerült átszöknie Magyarországra, s a verbiták által vezetett Budatétényben (7-8.), majd Kiskunfélegyházán (gimnázium) tanult, mígnem a szerzetesrendek többségét, így a verbitákat is fel nem oszlatták. Ekkor került az esztergomi ferences gimnáziumba, ahol 1952-ben érettségizett (70 éve!).

Főiskolai tanulmányait az egri érseki szemináriumban végezte. Egerben szentelték pappá 65 éve, 1957. június 16-án. Vízumot és engedélyt kapott, hogy 10 év után hazalátogasson Galántára, s ott mutatta be első szentmiséjét (primícia).

Kápláni helyei: Kápolna (1957-59), Jászberény (1959-60), Geszteréd (1960-64), Polgár (1964-67), Heves (1967-68), Sajószentpéter (1968-77). 1977-ben nevezték ki plébánossá Hangácsra, amit 1990-ig látott el Boldva, Nyomár és Sajóecseg filiákkal. Az kápláni és plébánosi évei alatt is, az akkori állami tiltás ellenére mégis sok fiatalt tanított a hitre, vezetett közelebb az Istenhez. Kirándultak, ifjúsági programokat szervezett számukra.
1990-93 között plébános Füzesabonyban, ekkor már felfedett verbita szerzetespapként, hiszen a rendszerváltásig csak titokban élhette meg verbita hivatását. Itt ellátta verbita társaival Mezőszemerét, Szihalmot és Egerfarmost. 1993-ban Hajóson plébános, majd 1994-96 között Novajon, mellette a verbita egri kispapok prefektusa, ezt folytatta 1996-ban Budatétényen. 1997-98 között Ásotthalmon a lelkigyakorlatos ház gondnoka, majd 1998-99 között ismét Kőszegre került, ahol a Szent Jakab templom templomigazgatója volt. Innen került Szántó János verbita atya helyére Vaskeresztesre plébánosnak, ellátva Felsőcsatárt is 2007-ig. 2007-ben ünnepelte 75. születésnapját és aranymiséjét (papszentelés 50. évf.) Vaskeresztesen.

2007 augusztusától a Pinka menti 6 nemzetiségi községet egy Plébániává vonták össze Szentpéterfa központtal. Ekkor Lojzi atya vállalta, hogy tovább segíti az új plébánost, amíg egészsége, ereje engedi. 7 közös év után 2014 év végén költözött el a Kőszegre a verbiták Szent Imre Házába, ahol jelenleg is él. (A Missziósház mostani komplett felújítása miatt jelenleg Kőszegszerdahelyen.)

Az egyik önéletrajzában így fogalmazott: „Valaha misszióba vágytam. Az Isten ezt jelölte ki nekem missziónak.” 

Isten éltesse Lojzi atyát jó erőben, vidámságban és sok kegyelemben!

 

Részletek a plébánia facebook oldalán találhatók:

https://www.facebook.com/szentpeterfaiplebania.rk/posts/1992610524256301?comment_id=1992617677588919&notif_id=1646600331490543&notif_t=feed_comment&ref=notif 

 

Forrás és fotó: martinus.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41