Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2015. november 6. 10:00
Szolnok

Szalézi Pedagógia Konferencia Szolnokon

Szolnokon tartották a Don Bosco Szaléziak november 6-án az idei Szalézi Pedagógia Konferenciát. A helyválasztásban jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a 2013-ban boldoggá avatott Sándor István szalézi szerzetes testvér Szolnok szülötte.

A konferenciának a Szolnoki Főiskola Campusának 460 fős nagy előadója adott helyet. A kiváló technikai adottságokkal rendelkező termet megtöltötték a szalézi intézmények pedagógusai, valamint az aktuális témák és a szalézi pedagógia iránt érdeklődők.

A bevezetőben Ábrahám Béla tartományfőnök és Molnár Iván önkormányzati képviselő üdvözölte a pedagógusokat, majd elsőnek Dr. Görföl Tibor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára kapott szót, aki Milyen jövője lehet a kereszténységnek? (Kereszténység a modernitás európai kultúrájában) címmel tartott érdekfeszítő előadást. A kiválóan felépített, lelkes előadásban felvázolta a kereszténység jelen állapotát, kitérve sok elgondolkodtató körülményre, végül pedig meghatározta a kereszténység jövőjét meghatározó tényezőket.

Ábrahám Béla tartományfőnök előadásában Boldog Sándor István életútját, pedagógussá érlelődésének folyamatát tárta a hallgatóság elé. Kihangsúlyozta, hogy a szalézi vértanú rövid életében hirdette, hogy nem a környezet és nem az emberek véleménye számít megítélésünkkor, hanem hogy szorgalommal, a hivatást felismerve mivé válhatunk.

Gärtner Julianna, a Boldogasszony Tanító Nővérei Tiszaparti Római Katolikus. Általános Iskola és Gimnáziumából a lelkiség és a szakmaiság összefüggéseiről beszélt a nevelés-oktatás gyakorlatában, ráirányítva a figyelmet, hogy a pedagógusnak prófétai hivatása van: tanúságot tesz valakiről, aki nagyobb nála. Kihangsúlyozta, hogy a pedagógus nem tényeket ad át, hanem önmagát adja tanítványainak, és ha ez hiteles, ha azt adja, amit él, akkor képes Istent is közvetíteni. Nem csak a szavaival, de személyével és cselekedeteivel is hat.

A konferencia utolsó előadója, Vitális Gábor szalézi atya, tartományi vikárius a szalézi pedagógia kihívásairól szólt a szerzetesek évében Európában és hazánkban. Kiemelte, hogy a szalézi/vallásos nevelés nem csak információt akar közölni, de szüksége van az olyan fiatalokra, akik ismerik a vallásos értékeket, és át tudják azokat adni. A diákok hitre nevelésének eszközei a fiatalok bevonása, a türelmes meghallgatás, a rejtett nevelés, a közösségi terek újragondolása/fölfedezése. A vallásos nevelés eszköze korunk többrétegű vallásosságában nem a teológiai ismeretek, hanem a hit átadása, a vallásos gondolkodás értékének megéreztetése.

A konferencia elméleti részének befejeztével a résztvevők átsétáltak a szolnoki Belvárosi Templomba, ahol Máthé György esperes, főpébános fogadta őket és mutatta be templomát, és azt, hogyan ápolják Sándor István és más helyi gyökerű vértanúk emlékét. A jelenlevők a kereszteltek templomi anyakönyvében megtekinthették azt a bejegyzést, amely arról tanúskodik, hogy 1914. október 29-én itt keresztelték meg Sándor Istvánt.  A közös imádság után a konferencia résztvevőinek jelenlétében Ábrahám Béla jelenlegi, és Havasi József korábbi tartományfőnök megkoszorúzta Boldog Sándor Istvánnak a templom előtti téren álló, egészalakos szobrát.  

Az évente megrendezett szakmai fórum célja, hogy erősítse a szalézi identitást az országban található szalézi intézményekben tanító pedagógusokban, elmélyítse a rendalapító pedagógiájának megismerését és foglalkozzon társadalmi környezetünk lényeges változásaival. A Don Bosco Szaléziak fenntartásában egy óvoda, hat iskola és egy főiskolai fiúkollégium található, a Don Bosco Nővérek pedig két óvodában és egy főiskolai leánykollégiumban működnek.

 

Forrás: Szaléziak.HU

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41