Ugrás a tartalomra
normál Rendi Fotó galéria
2017. szeptember 11. 13:30
Budapest

A szociális testvérek nyári napjai

Szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén – a hagyományoknak megfelelően – Veni Sancte misével és az elmúlt nyárra történő visszatekintéssel kezdődött az új munkaév a Szociális Testvérek Társaságában. A Veni Sancte szentmisét Fehérváry Jákó OSB mutatta be.

Bár a szerzetességből nem lehet sem nyugdíjba, sem szabadságra menni, hiszen „a hivatás nem fel-fellobanó érzelem, hanem a léleknek természetfeletti állandó állapota”, ahogy a rendlapító Slachta Margit írja, a nyár a testvérek életében is alkalom volt a pihenésre, feltöltődésre és természetesen az ilyenkor pihenők, táborozók, lelkigyakorlatozók szolgálatára.

A 81 fős közösség tagjai rendkívül gazdag nyári programokat tudhatnak maguk mögött.

A társaság Élet a Szentlélekben című szabályzata a szentlelkes életet egyebek mellett a zarándokélethez hasonlítja. Életük minden napján indítástól indításig, feladattól feladatig zarándokolnak a testvérek, ezen a nyáron azonban – a társaság rendszerváltás utáni történetében első alkalommal – közösen indultak egy hétnapos olaszországi buszos zarándoklatra Varga Kapisztrán ferences szerzetespap vezetésével. A bencés lelkiségű közösség tagjai felkeresték Subiacóban a Szent Benedek barlangja fölött épült kolostort, elzarándokoltak Páduába és Assisibe, gyönyörködtek Aquileia korakeresztény mozaikjaiban és pár napot Róma forró kövein, az apostolok nyomdokain is járhattak. A zarándoklat két csúcspontja a Subiacóban és a Szent Péter-bazilikában II. János Pál pápa sírja felett mondott szentmise volt.

A testvérek többségének a nyáron lehetősége volt arra is, hogy az évi nyolcnapos lelkigyakorlatát elvégezze, és szerveztek, illetve vezettek személyesen kísért és közösségi lelkigyakorlatokat kültagjaiknak, női csoportoknak, pedagógusoknak, hivatásukat kereső fiatal lányoknak is.

Két fiatal testvér Angliában egy bencés kolostorban tölthetett két hetet. Megerősödtek abban, milyen kegyelem az, hogy Isten van az élet középpontjában, Ő az első és minden köré szerveződik, Belőle indul ki és Őbelé fut vissza minden.

Hat lelkes testvér szolgálta a legifjabb generáció több mint száz tagját a kadarkúti Lelkes Napokon. A bátorságról szóló egyhetes programon a testvérek lelkigondozóként, kiscsoportvezetőként, a háttérima-szolgálat szervezőiként és sekrestyésként voltak jelen, de három workshopot is tartottak a félelmekről, a genderről és a vértanúságról. A program Budapesten utcai evangelizációval zárult.

Hasonlóképpen közös szolgálat volt még a második alkalommal megrendezett Tiszafüredi Ifjúsági Találkozó és a Katolikus Szeretetszolgálat máriaremetei idősek otthonában a dolgozók gyermekei számára az egyik testvér által szervezett nyári tábor, aminek sajátos ajándéka volt az otthonban élő idősek és a gyerekek találkozása, az idősek bevonása a programba.

Ezek mellett itthon és külföldön (Lengyelországban, Kárpátalján, az Egyesült Államokban) számtalan ifjúsági, hittanos- és kézműves tábort, napközis tábort, családi tábort (pl. 200 fős unokatestvér-tábort) vezettek vagy segítettek a testvérek és a kültagok – nem egyszer hátrányos helyzetű, illetve nem vallásos hátterű fiatalok számára. Ki szaktudásán, ki lelkiségén, ki főzési, sütési tudományán keresztül adta bele szívét-lelkét, idejét ezekbe a szolgálatokba.

A testvérek szokásos feladataik mellett szakdolgozatot írtak, államvizsgáztak és államvizsgáztattak, különböző kurzusokon vettek részt, az ország különböző részeiben tartottak előadásokat, folytattak imaszolgálatot, emellett külföldi szakmai tapasztalatokkal is gazdagodtak. Ilyen volt például az egyik emberkereskedelem elleni küzdelemben is dolgozó testvérnek a Kaliforniában szerzett tapasztalata: két tanulmányi hetet töltött azzal, hogy megismerhesse, mit tesznek az ottani szerzetesnők a jelenkori rabszolgaság ellen.

A közösség belső életét építették a nyáron rendezett fórumok, találkozók, műhelymunkák. A tanács és a helyi elöljárók több napos találkozása mellett a különböző korosztályba tartozó testvérek is megosztották egymással életüket és tapasztalataikat, megbeszélték a közösség életét érintő legfontosabb témákat, ezzel is készülve a szeptemberi munkaév indítására.

A belső építkezés mellett külső építkezés, azaz felújítás is folyt a káposztásmegyeri plébánián élő testvéreknél, ahova a nyáron két újabb testvér költözött.
A szeretetteljes találkozások, a megszokottól eltérő szolgálatok önmagukban is segítették a feltöltődést, de emellett valódi nyaralásra, pihenésre is adódott lehetőség.


Veni Sancte Spiritus!

Adja Isten, hogy a testvérek életét mind jobban áthassa a Szentlélek szeretete, és életük valóban felebarátaik táplálékává lehessen, ahogy ezt a szabályzatukban lévő fohásszal kérik.

 

Forrás és fotó: Németh Emma–Fecske Orsolya/Szociális Testvérek Társasága/Magyar Kurír

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41