Temesvári Károly Benedek atya, pálos szerzetes jubileumi szentmiséje

2017. aug. 28. (hétfő) 17:30
Márianosztra

Ötven éve tett örökfogadalmat Temesvári Károly Benedek atya, pálos szerzetes, Kóspallag plébánosa. Istennek szentelt életéért 2017. augusztus 28-án, Márianosztrán, a Magyarok Nagyasszonya Bazilikában jubileumi szentmise keretében, adott hálát, Dr. Beer Miklós váci megyés püspökkel - aki pálos konfrater (szerzetesrend tiszteletbeli tagja) - és szerzetes testvéreivel közösen.

Papi jelmondata: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” /Jn. 12,24/

A szentmise elején Püspök atya köszöntötte az ünnepeltet, aki Szent Ágoston liturgikus emléknapjáról is megemlékezve hangsúlyozta, hogy Benedek atya életét áthatja a „szentágostoni lelkület”, amely az Isten és embertársai iránti szeretetében, hűségében, az igazság utáni szomjúságában érhető tetten. Az ünnepeltből mindig derű és béke árad, figyel és felel a körülötte lévőkre - méltatta a főpásztor.

Benedek atya szentbeszédében kifejezte; mennyire örül az együtt ünneplésnek és az elmúlt ötven évért elsősorban a Jóistennek mond köszönetet, majd szülei iránti háláját fogalmazta meg. Arról az isteni kegyelemről beszélt, amit az élete folyamán személyes élményein keresztül megtapasztalt. P. Bolváry Pált idézve úgy fogalmazott: a szerzetesi élet jelentette számára a „töltekezést”, a lelkipásztori szolgálata pedig a „kirepülést”. Elmélkedésében többször emlékezett meg társáról, Szieberth Imre P. Andrásról, aki 1979-ben, 10 éves papi szolgálata után hunyt el. Beszéde végén az ötven éve tett fogadalmát megújítva, ígérte meg további hűségét, szeretetét és elköteleződését a Jóistennek.

A szentmise a Te Deum közös eléneklésével és püspöki áldással fejeződött be, ezt követően a templom mellett szeretetvendégségre került sor.

Benedek atya hivatástudata mindenkinek leckét ad alázatból, szeretetből, irgalomból. Megmutatja, hogy a nehézségek között, a világ morajló zajában, a legkisebb dolgokban is meg lehet találni a jóságos és irgalmas Istent. Hogy mindennap Isten országát építjük, legyünk bárkik e földi világban.

A jubiláns életéről az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

http://marianosztrakegyhely.hu/content/ave-regina-iv-vfolyam-4sz-m-szent-andr-s-hava

Forrás és fotó: Bölönyi Gabriella/Váci Egyházmegye

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41