Ugrás a tartalomra
normál Rendi Fotó galéria
2017. július 12. 11:15
St. Louis

Philippine Duchesne az indiánok között

A Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) nemzetközi szerzetesrend jubileumi évet kezdett 2017 nyarán. Gazdag programokkal ünnepeljük egy teljes éven át, hogy Szent Rose Philippine Duchesne nővérük négy társával 1818-ban az Amerikai Egyesült Államokba érkezett, hogy Jézus Szent Szívének szeretetét terjessze a lánynevelésen keresztül az Újvilágban. Ugyanez év szeptember 14-én megalapították az első ingyenes iskolát a Missouri folyó nyugati partján, amely a mai napig működik, egy St. Charles nevű kisvárosban.

Ez az év alkalmat ad arra, hogy Philippine Duchesne személyét, gazdag örökségét jobban megismerjük és keressük, hogy mire hív ma minket ennek a szent nőnek az életpéldája, a határokat átlépő és hihetetlen nehézségeket legyőző bátorsága, hite, mélyen Istenben gyökerező élete.

Az apostoli tűztől égő Szent Rose Philippine Duchese nővér gyermekkori álma volt, hogy az indián őslakosok közé vigye az evangéliumot. 1804-ben lépett be a Szent Szív Társaságba Franciaországban, 1818-ban a Társaság Amerikában történő alapításának vezéralakja volt, de csak 1841-ben teljesült álma, hogy az indiánok közé vigye Krisztus örömhírét. Ekkor nyílt rá lehetőség, hogy három rendtársával egy jezsuita missziós csoporthoz csatlakozzon, akik a Kansas államban létesített indián rezervátumba,  a Potawatomi törzs tagjaihoz mentek. Ekkor már 70 éves volt Philippine nővér. Mindössze egy évet tölthetett szeretett indiánjai között,  mert a betegsége miatt vissza kellett térnie Missouri államba. Ám ez a kis idő elég volt arra, hogy máig fenntartsák emlékét. Személyisége, hite századokon átívelő mély nyomot hagyott. Az indiánok a következő spirituális nevet adták neki: „Az asszony, aki mindig imádkozik.”

A jubileumi év kezdetének nagyszabású rendezvénye volt az a Spirituális Fórum, amelyet a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) USA-Kanada tartománya rendezett meg 2017. július 12 és 16 között az USA-ban, St. Louisban,  a város Jezsuita Egyetemén. Az összesen 360 résztvevő kétharmada Sacré Coeur nővér volt 35 különböző országból, valamint társult tagjaink, régi növendékeink, és az USA-Kanada tartomány fenntartásában működő 24 középiskolában dolgozó tanárok és 40 végzős diák.

A kiterjedt Sacré Coeur család csodálatos ünnepe volt ez az öt nap. A Fórum programját Szent Philippine Duchesne  életét, lelkiségét, lelki örökségét bemutató előadások, számos választási lehetőséget kínáló workshopok, közös imádságok, gyönyörű  liturgiák, ünneplések, kiscsoportos megosztások, rengeteg éltető találkozás, beszélgetés gazdagította.

A Spirituális Fórum után  július 17-18-án a résztvevőkből hatvanan elzarándokoltak a Kansas államban található emlékhelyekre, a volt indián rezervátumokba, ahol  nővéreink az indián lányok számára nyitott iskolákban 38 évig (1841-1879) neveltek, tanítottak a Potawatomi indiánok (őslakosok)  nagy szeretétől övezve.

E törzs két tagja a Spirituális Fórum és a zarándoklat alatt is velünk voltak, tanúságot téve róla, hogy a Sacré Coeur nővérek emléke a mai napig él közöttük.

További információ és fotók: rscjinternational.org

Pető Éva

Sacré Coeur nővér

A jubileumi év imája:

Élő Isten Lelke

lélegzeted a vizek felett lebegett a teremtés kezdetén
és egy napon a te szenvedélyes leheleted
érintette meg Philippine Duchesne szívét.

Te hívtad, hogy átkeljen a vizeken az Új Világba,
hogy hozza el együttérzésed és szereteted üzenetét
egy olyan föld népeihez, akik már kedvesek voltak a szívednek.

Nem ismerte az ország nyelvét,
a szív nyelvét beszélte -
a szeretetét és az imádságét,
a figyelmességét és a nyitottságét,
a kitartásét és az élő hitét.

A magok, amit ő vetett el, kisarjadtak,
és a Szent Szív családja mindenhol jelen van a világban.
Áldd meg most mindig-új világunkat
Philippine szellemével, a nagylelkű bátorsággal.

Öntsd belénk az ő vágyát, hogy határokon keljünk át,
különösen ott, ahová nem ér el a remény.
Újítsd meg Egyházad missziós lelkületét
és add nekünk Philippine buzgóságát

hogy együttérzésedet és szeretetedet elvigyük a föld végső határáig.

A te nevedben kérjük ezt, Szentháromság Isten
akinek szeretete nem ismeri a határokat,

és aki küldesz minket, hogy megmutassuk ezt a szeretetet a világ szívében

most és mindörökké.


Ámen

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41