Tisztaság, szegénység, engedelmesség

2021. máj. 13. (csütörtök) 10:15
Szécsény

A három millió koldus országa – így festett Magyarország a vesztes I. világháború és a trianoni diktátum után.

P. Oslay Oswald ferences tartományfőnök a tettek mezejére lépett.

P. Oslay Oswald mély gondolkodású, kiváló szónok volt. Azok közé tartozott, akik a szavak mellett a cselekvés erejét sem becsülték le. Sőt. Amikor magyarok millióinak segítségre volt szüksége akcióba lendült… Páhok Mária Franciska és Kroumann Mária Magdolna nővérekkel 1927-ben Egerben megalapították a Szegénygondozó Nővérek szerzetesközösséget.

Egri Norma a lelkekben

Oslay Oswald célja az volt, hogy összekapcsolja az egyházi karitatív tevékenységeket és az önkéntes társadalmi mozgalmakat. Rengeteget foglalkozott az emberi élet problémáival. Az a társadalmi kihívás foglalkoztatta, hogyan lehet megoldani a szegények ügyét. Így született meg lelkében az Egri Norma vagy Magyar Norma. Ahogy egy tanulmányában fogalmazott a rendalapító, az elégedetlenség szülte ezt a normát, amelyet a modern szociális jótékonyság miatt érzett.

A tettek mezején

1928-ban, amikor a gyöngyösi káptalant a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett ferences tartomány főnökévé választották, elkezdte ennek megvalósítását. A szociális tevékenység megújítását három szervezeti forma együttműködésében látta. A Szegényügyi Hivatal, az Adománygyűjtó Hölgybizottság és a Szegénygondozó Nővérek intézményének felállítását sürgette. 1928 novemberében az egri érsekség jóváhagyta a Ferences Szegénygondozó Nővérek kongregációját és erről tájékoztatta a Vatikánt is. 1931-ben nem választották meg újból P. Oswaldot tartományfőnöknek, hanem Szécsénybe helyezték, hogy minden energiáját a szegényügy megoldására fordíthassa.

Becsapták, nem értették, lefokozták

Sokként érte a közösséget és a közéletet, hogy 1938 nyarán a Ferences-rend római elöljárója hivatalos indoklás nélkül felmentette Oswald atyát a Szent Ferenc-rendi Mária Szegénygondozó Nővérek Társulatának igazgatói posztjáról. Egy szerzetestársa feljegyzéséből az derült ki, hogy „Sajátos elgondolásait és meglátásait kevesen értették meg, és nem egy alattvalója élt vissza bizalmával. Nagyvonalúságát egyesek úgy követték, hogy elfeledkeztek a szegénységről és az alázatról, meg az engedelmességről.” Rövid betegség után 1962 szeptemberében hunyt el.

Étel, tiszta ruha, emberi méltóság

Amíg Oswald atya dolgozhatott normája megvalósításán, a szervezést és megvalósítást a szegénygondozó nővérek végezték. Felkarolták azokat, akik leginkább a társadalmi perifériára szorultak: a koldusokat, hajléktalanokat, öregeket, nincsteleneket. Gyalog, kerékpáron járták a falvakat, tanyákat, városokat, a cigánynegyedeket. Akciójuk sok jóérzésű embert mozgatott meg, akik csatlakoztak hozzájuk. 1936-ra országos méretű hálózattá fejlődött a kezdeményezés. Külön figyelmet fordítottak a nővérek azokra, akik szégyellték a helyzetüket és nem mertek segítséget kérni. A bajai ház működéséről írt visszaemlékezésből kiderült, hogy sok esetben embertelen körülmények közül menekítették ki a rászorulókat. Földbe vájt barlangokból, istállókból, kriptákból emelték ki a hajlékot keresőket. Megszabadították őket a férgektől, tetvektől, poloskáktól, tiszta ruhát és ételt adtak nekik, aki beteg volt segítették a felépülését. A szegények nemcsak ételt, tiszta ruhát kaptak, hanem figyelmet és esélyt, hogy visszanyerjék emberi méltóságukat is.

Titokban, külföldön működő nővérek

1950-ben 42 közösségben 250 nővér segítette a rászorulókat. Ekkor azonban a kommunista államhatalom feloszlatta a szerzetesközösségeket. Új tagokat csak titokban tudtak felvenni a közösségbe, amelynek tagjai plébániákon, kórházakban, szociális otthonokban éltek tovább hivatásuknak. Többen Ausztriában telepedtek le, új közösséget alapítottak és szeretetotthonokban házigondozóként tevékenykedtek.

Újrakezdés

Magyarországon 1990 után éledt újjá a közösség. Esztergomban nyílt az első rendházuk, amely a központjuk is lett. Siófokon és Szécsényben nyílt ezután új ház. Előbbiben elsősorban a hajléktalanokat és a mélyszegénységben élőket segítik. Szécsényben súlyosan beteg, idős embereket ápolnak, gondoznak. Assisi Szent Ferenc családjának egy kis magyar ága ma is számos településen tevékenyen részt vesz a segítségnyújtásban. A nővérek hármas fogadalmát – tisztaság, szegénység, engedelmesség – jelképezi a kordára kötött három csomó. A Szegénygondozó Nővérek közösségeit az egyszerűség, testvériség és a vidámság jellemzi. Lelkiségük középpontjában az Eucharisztia tisztelete áll.

A társadalom leírta őket

A szécsényi Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége mindennapjairól Takács Mária Klarissza ferences szegénygondozó nővér korábban a következőket mondta el. Ferences lelkiségben élik a mindennapokat. Intézményükben többnyire olyan embereket ápolnak, akik Alzheimer-kórral élnek és már súlyos állapotban vannak. „Fontosnak tartjuk, hogy az emberi méltóságukat érezzék” – mondta el Takács Mária Klarissza. „Ők azok, akik a társadalomban végképp le vannak írva. Pedig annyi szépséget tükröznek Istenből! Annyira letisztultak, a tekintetük, a mosolyuk. Van olyan lakónk, aki gyönyörűen mosolyog, nem tud már beszélni, de mosolyog. Vagy beszélni nem tud, de egyszer csak elkezd mondani egy imát, mert az olyan mélyen rögzült benne. Vagy nem tudja, milyen nap van, de az imaórán végigimádkozza szépen a rózsafüzért, vagy azt tudja, hogy Krisztus testét veszi magához, de ha megkérdezed, van-e gyermeke, nem tudja megmondani. Nagyon nagy titok ez.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés keretében - Erdő Péter bíboros kérésére - alakult meg a Karitatív Bizottság. A Bizottság tagjai az Országos Katolikus Karitász, a budapesti Szent Erzsébet Karitász Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Egyed Közösség, a Csak Egyet Szolgálat és a Ferences Szegénygondozó Nővérek, akik egy nagyszabású karitatív akciót szerveznek majd a NEK jegyében.

 

Forrás és fotó: www.iec2020.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41