Ugrás a tartalomra
oktatási segédanyag Hazai
2020. május 8. 9:30
Mindenhol

Zarándoktábor

"A LÉLEK OTT FÚJ, AHOL AKAR"

ZARÁNDOKTÁBOR FELSŐ TAGOZATOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE

Mi a Zarándoktábor célja?

A Zarándoktábor célja, hogy a fiatalok a zarándoklás testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi önmagukhoz és embertársaikhoz. A természet szépsége és csendje, az imádság és lelki elmélyülés, valamint az egymással való találkozás által tapasztalják meg Isten jelenlétét és gondviselését az életükben. A fizikai akadályok, nehézségek, saját korlátaik legyőzése felkészítse a fiatalokat arra, hogy az élet kihívásai között bátran megállják a helyüket, céltudatosan és bizalommal induljanak a jövőbe, s homo viatorként, azaz útonlévő emberként járják tovább az élet zarándokútját, akik tudják, hogy földi életükben személyes küldetésük van.

Miről szól a Zarándoktábor?

A Zarándoktábor egyhetes, 6 éjszakás közösségi gyalogos zarándoklat, amelyen az utat a csoport tagjai együtt haladva teszik meg.

A zarándoklaton a résztvevők külső útjuk mellett belső utat is járnak. A zarándoklat lelki ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgozott lelki program adja. A program nem kész válaszokat kíván adni a fiatalokat és a keresztény embert foglalkoztató kérdésekre, hanem első sorban olyan támpontokat, melyek segítik az elmélyülést, továbbgondolkodásra és személyes válaszadásra ösztönöznek.

A zarándoklat első napján a kiindulópontra való megérkezésen túl a zarándoklatra való testi-lelki ráhangolódásé a főszerep. A középső 5 napjára 15 és 25 km közötti napi távokat tervezünk. Az utolsó éjszakát a csoport már Pannonhalmán tölti, hogy legyen idő a megérkezésre, a szent helyen való elidőzésre, az élmények feldolgozására, s a hazautazásra is.

Ki szervezi a Zarándoktábort?

A Zarándoktábor szervezését a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálja, s az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja .A Zarándoktábor program az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosság által indított Vándortábor program keretein belül valósul meg.

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája összefogja, képviseli, segíti a magyarországi rendeket és azok együttműködését szociális, közoktatási, hivatásgondozási, gazdasági, lelkigyakorlatos és képzési területeken. (További részletek: www.szerzetesek.hu)

Mikor zajlanak a zarándoklatok?

Az első egyhetes turnus 2020. június 18-én, csütörtökön indul. Ezt követően júl. 31-ig minden héten hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken indulhatnak csoportok a Tihany-Pannonhalma útvonalon. A járványügyi helyzetre való tekintettel fenntartjuk annak lehetőségét is, hogy a program projektvezetőjével (Virág Benedek projektvezeto@zarandoktabor.hu +36 20 445 5327) való külön egyeztetés mellett a meghirdetett turnusoktól eltérő indulási időpontban indulhassanak csoportok a nyári időszakban (június, július, augusztus).  

Milyen útvonalon lehet zarándokolni?

A Zarándoktábor útvonala Tihanytól Pannonhalmáig vezet. A Zarándoktábor jelzett túra- ill zarándokútvonalakon halad, a csoportok várhatóan egy hét alatt kb. 110 kilométert tesznek meg, a napi táv a zarándoklat középső 5 napján 15 és 25 km között lesz. Tihany és Pannonhalma között már sok éves hagyománya van a közösségi ill. egyéni zarándoklatoknak.  A Zarándoktábor idei próbaútvonalát a már működő csoportos zarándoklatok (Barátok Útja, Szent Benedek zarándoklat) ill. a térségben vezető kijelölt turista- és zarándokutak (Szent Jakab zarándokút) nyomvonalának tanulmányozása és a zarándokutakat szervező közösségekkel való konzultáció és tapasztalatcsere után jelöltük ki.

Az útvonal bencés érintettségű, hiszen a Tihanyi Bencés Apátságtól indul, majd a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor érintésével ér a Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz, mely 996-os alapításától kezdve folyamatosan bencés monostorként működik, s Magyarország egyik kiemelkedő történelmi, egyházi és kulturális központja. Az apátság bazilikája Szent Márton, Magyarország védőszentjének tiszteletére van felszentelve. Az út túlnyomó részt a Szent Jakab út vonalvezetését követi,  Tihanyból Aszófő, Örvényes, Vászoly, Vöröstó, Nagyvázsony, Úrkút, Városlőd, Bakonybél, Fenyőfő, Bakonyszentlászló, Gic és Ravazd érintésével vezet Pannonhalmára. 

Kik jelentkezhetnek a Zarándoktáborokra?

Felső tagozatos és középiskolás diákok (7-12. évfolyam) csoportjai a következő intézmények, személyek szervezésében az alábbi feltételek szerint:

Célcsoport:

12-18 éves fiatalok, akik alapvető keresztény hittani ismeretekkel már rendelkeznek, s vallásukat gyakorolják, fizikailag terhelhetők, s önként és szabadon vállalják, hogy a zarándoklaton részt vesznek. (Az önkéntes alapú részvételt  különösen fontosnak tartjuk, hogy a lelki program sikeresen működhessen és a program elérje a célját.)

egyházi fenntartású iskolák tanulói
alapfokú és középfokú köznevelési intézmények (beleértve az önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények keresztény hittanra járó tanulói
plébániai, egyházközségi hittancsoportok, keresztény közösségek tagjai

Csoportvezető:

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

pedagógus
hitoktató (plébániai, iskolai)
egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)

aki a fenti kiírásnak megfelelő ifjúsági csoportot toboroz, s a csoportot a Zarándoktáborban vezetőként kíséri.
aki vállalja, hogy a programon való részvétel feltételeként a Zarándoktábor Zarándoktábor-vezető képzését 2020. tavaszán elvégzi (időpont: máj.22-23-24. és jún. 13.),
akit plébánosa, lelkésze írásban a Zarándoktábor csoportvezetői szolgálatára ajánl (plébánosi, lelkészi ajánlás)

Csoportkísérő:

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

pedagógus
hitoktató (plébániai, iskolai)
egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)
aki a Zarándoktáborban a csoportvezető munkáját kísérőként segíti

Ajánljuk a zarándoklatot:

iskolai és plébániai hittancsoportoknak
keresztény iskolai közösségeknek, osztályoknak, csoportoknak
egyházi közösségeknek, plébániai ifjúsági csoportoknak
cserkészeknek, regnumosoknak, más hitéleten alapuló keresztény ifjúsági közösségeknek, zarándokközösségeknek

Hol lehet jelentkezni?

Jelentkezés a honlap online felületén keresztül lehetséges 2020. január 27-től május 30-ig. 

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezési időszak 2020. január 27. 18:00-tól május 30-ig tart.

Mik a jelentkezés feltételei?

Felső tagozatos és középiskolás diákok csoportja jelentkezhet az alábbi feltételek szerint:

A zarándoktáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal. (Az aláírt nyilatkozatokat a táborvezető köteles összegyűjteni és a táborozás elején a Zarándoktábor útfelelősének átadni. A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a táborozás megkezdését megelőző négy napnál !)
Minden csoportban kell lennie legalább egy „Zarándoktábor-vezető” tanúsítvánnyal rendelkező vezetőnek. A táborra jelentkező vezetők és csoportjuk jelentkezése akkor válik véglegessé és érvényessé, ha a vezető a képzést sikeresen elvégzi.
A csoport minimális létszáma 8 diák és 1 felnőtt, maximális létszáma 36 diák és 4 felnőtt. 

A jelentkezéseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a jelentkezés sorrendjében fogadja és rögzíti.

Egy személy legfeljebb 3 csoportot regisztrálhat.

Hogyan lehet jelentkezni?

A Zarándoktáborokra a csoportvezető tud jelentkezni a honlapon keresztül, az alábbi lépéseket követve:

Regisztráció és további információ a zarandoktabor.hu/jelentkezesi-felhivas oldalon.

 

Forrás és fotó: zarandoktabor.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41