Zarándoktábor

2020. máj. 8. (péntek) 09:30
Mindenhol

"A LÉLEK OTT FÚJ, AHOL AKAR"

ZARÁNDOKTÁBOR FELSŐ TAGOZATOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE

Mi a Zarándoktábor célja?

A Zarándoktábor célja, hogy a fiatalok a zarándoklás testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi önmagukhoz és embertársaikhoz. A természet szépsége és csendje, az imádság és lelki elmélyülés, valamint az egymással való találkozás által tapasztalják meg Isten jelenlétét és gondviselését az életükben. A fizikai akadályok, nehézségek, saját korlátaik legyőzése felkészítse a fiatalokat arra, hogy az élet kihívásai között bátran megállják a helyüket, céltudatosan és bizalommal induljanak a jövőbe, s homo viatorként, azaz útonlévő emberként járják tovább az élet zarándokútját, akik tudják, hogy földi életükben személyes küldetésük van.

Miről szól a Zarándoktábor?

A Zarándoktábor egyhetes, 6 éjszakás közösségi gyalogos zarándoklat, amelyen az utat a csoport tagjai együtt haladva teszik meg.

A zarándoklaton a résztvevők külső útjuk mellett belső utat is járnak. A zarándoklat lelki ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgozott lelki program adja. A program nem kész válaszokat kíván adni a fiatalokat és a keresztény embert foglalkoztató kérdésekre, hanem első sorban olyan támpontokat, melyek segítik az elmélyülést, továbbgondolkodásra és személyes válaszadásra ösztönöznek.

A zarándoklat első napján a kiindulópontra való megérkezésen túl a zarándoklatra való testi-lelki ráhangolódásé a főszerep. A középső 5 napjára 15 és 25 km közötti napi távokat tervezünk. Az utolsó éjszakát a csoport már Pannonhalmán tölti, hogy legyen idő a megérkezésre, a szent helyen való elidőzésre, az élmények feldolgozására, s a hazautazásra is.

Ki szervezi a Zarándoktábort?

A Zarándoktábor szervezését a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálja, s az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja .A Zarándoktábor program az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosság által indított Vándortábor program keretein belül valósul meg.

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája összefogja, képviseli, segíti a magyarországi rendeket és azok együttműködését szociális, közoktatási, hivatásgondozási, gazdasági, lelkigyakorlatos és képzési területeken. (További részletek: www.szerzetesek.hu)

Mikor zajlanak a zarándoklatok?

Az első egyhetes turnus 2020. június 18-én, csütörtökön indul. Ezt követően júl. 31-ig minden héten hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken indulhatnak csoportok a Tihany-Pannonhalma útvonalon. A járványügyi helyzetre való tekintettel fenntartjuk annak lehetőségét is, hogy a program projektvezetőjével (Virág Benedek projektvezeto@zarandoktabor.hu +36 20 445 5327) való külön egyeztetés mellett a meghirdetett turnusoktól eltérő indulási időpontban indulhassanak csoportok a nyári időszakban (június, július, augusztus).  

Milyen útvonalon lehet zarándokolni?

A Zarándoktábor útvonala Tihanytól Pannonhalmáig vezet. A Zarándoktábor jelzett túra- ill zarándokútvonalakon halad, a csoportok várhatóan egy hét alatt kb. 110 kilométert tesznek meg, a napi táv a zarándoklat középső 5 napján 15 és 25 km között lesz. Tihany és Pannonhalma között már sok éves hagyománya van a közösségi ill. egyéni zarándoklatoknak.  A Zarándoktábor idei próbaútvonalát a már működő csoportos zarándoklatok (Barátok Útja, Szent Benedek zarándoklat) ill. a térségben vezető kijelölt turista- és zarándokutak (Szent Jakab zarándokút) nyomvonalának tanulmányozása és a zarándokutakat szervező közösségekkel való konzultáció és tapasztalatcsere után jelöltük ki.

Az útvonal bencés érintettségű, hiszen a Tihanyi Bencés Apátságtól indul, majd a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor érintésével ér a Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz, mely 996-os alapításától kezdve folyamatosan bencés monostorként működik, s Magyarország egyik kiemelkedő történelmi, egyházi és kulturális központja. Az apátság bazilikája Szent Márton, Magyarország védőszentjének tiszteletére van felszentelve. Az út túlnyomó részt a Szent Jakab út vonalvezetését követi,  Tihanyból Aszófő, Örvényes, Vászoly, Vöröstó, Nagyvázsony, Úrkút, Városlőd, Bakonybél, Fenyőfő, Bakonyszentlászló, Gic és Ravazd érintésével vezet Pannonhalmára. 

Kik jelentkezhetnek a Zarándoktáborokra?

Felső tagozatos és középiskolás diákok (7-12. évfolyam) csoportjai a következő intézmények, személyek szervezésében az alábbi feltételek szerint:

Célcsoport:

12-18 éves fiatalok, akik alapvető keresztény hittani ismeretekkel már rendelkeznek, s vallásukat gyakorolják, fizikailag terhelhetők, s önként és szabadon vállalják, hogy a zarándoklaton részt vesznek. (Az önkéntes alapú részvételt  különösen fontosnak tartjuk, hogy a lelki program sikeresen működhessen és a program elérje a célját.)

egyházi fenntartású iskolák tanulói
alapfokú és középfokú köznevelési intézmények (beleértve az önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények keresztény hittanra járó tanulói
plébániai, egyházközségi hittancsoportok, keresztény közösségek tagjai

Csoportvezető:

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

pedagógus
hitoktató (plébániai, iskolai)
egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)

aki a fenti kiírásnak megfelelő ifjúsági csoportot toboroz, s a csoportot a Zarándoktáborban vezetőként kíséri.
aki vállalja, hogy a programon való részvétel feltételeként a Zarándoktábor Zarándoktábor-vezető képzését 2020. tavaszán elvégzi (időpont: máj.22-23-24. és jún. 13.),
akit plébánosa, lelkésze írásban a Zarándoktábor csoportvezetői szolgálatára ajánl (plébánosi, lelkészi ajánlás)

Csoportkísérő:

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

pedagógus
hitoktató (plébániai, iskolai)
egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)
aki a Zarándoktáborban a csoportvezető munkáját kísérőként segíti

Ajánljuk a zarándoklatot:

iskolai és plébániai hittancsoportoknak
keresztény iskolai közösségeknek, osztályoknak, csoportoknak
egyházi közösségeknek, plébániai ifjúsági csoportoknak
cserkészeknek, regnumosoknak, más hitéleten alapuló keresztény ifjúsági közösségeknek, zarándokközösségeknek

Hol lehet jelentkezni?

Jelentkezés a honlap online felületén keresztül lehetséges 2020. január 27-től május 30-ig. 

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezési időszak 2020. január 27. 18:00-tól május 30-ig tart.

Mik a jelentkezés feltételei?

Felső tagozatos és középiskolás diákok csoportja jelentkezhet az alábbi feltételek szerint:

A zarándoktáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal. (Az aláírt nyilatkozatokat a táborvezető köteles összegyűjteni és a táborozás elején a Zarándoktábor útfelelősének átadni. A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a táborozás megkezdését megelőző négy napnál !)
Minden csoportban kell lennie legalább egy „Zarándoktábor-vezető” tanúsítvánnyal rendelkező vezetőnek. A táborra jelentkező vezetők és csoportjuk jelentkezése akkor válik véglegessé és érvényessé, ha a vezető a képzést sikeresen elvégzi.
A csoport minimális létszáma 8 diák és 1 felnőtt, maximális létszáma 36 diák és 4 felnőtt. 

A jelentkezéseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a jelentkezés sorrendjében fogadja és rögzíti.

Egy személy legfeljebb 3 csoportot regisztrálhat.

Hogyan lehet jelentkezni?

A Zarándoktáborokra a csoportvezető tud jelentkezni a honlapon keresztül, az alábbi lépéseket követve:

Regisztráció és további információ a zarandoktabor.hu/jelentkezesi-felhivas oldalon.

 

Forrás és fotó: zarandoktabor.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41