A Monteverginei apátság alapításának 900. évfordulója

Róma
A pápa hétfőn délelőtt audiencián fogadta a Monteverginei apátság küldöttségét az intézmény jeles évfordulója alkalmából. A Nápolytól keletre fekvő bencés apátságot 1124-ben Vercelli Szent Vilmos hozta létre.

 

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa a Monteverginei apátság apátjához, szerzeteseihez és munkatársaihoz intézett beszédében emlékeztetett, hogy történetük kiindulópontjában nem csodák vagy rendkívüli események állnak, hanem egy pásztor, Avellino püspökének terve, aki templomot akart építeni azon a magaslati helyen, amely egy kis csoportot gyűjthetett egybe Isten szolgálatára. Az ima, az evangelizáció és a szeretet központjává kívánta tenni. „Ezért találkozásunk alkalmával szeretném hangsúlyozni e két dimenzió fontosságát életetekben és apostoli tevékenységetekben. Ezt néhány Szent Ágostonnak tulajdonított szóval teszem: «Esto donum Deo ut sis donum Dei», Tegyétek magatokat ajándékká Istennek, hogy Isten ajándéka legyetek” – fogalmazott a pápa.

Tedd magad „ajándékká Istennek”

Tedd magad „ajándékká Istennek”. Ez a szerzetesi hivatás lényege, amely minden cselekedet alapjává Isten művét teszi, vagyis az imát. A magasan fekvő Monteverginei Mária-kegyhely, mint egy kilátó, Irpinia egész területéről látható, és a hívek gyakran gyalog sereglenek oda, hogy vigasztalást és reményt találjanak, új erőt nyerjenek a zarándoklat során. Őket köszönti a nagy, mandula szemű, a könnyek és imák befogadására kész Istenszülő ikonja, térdén a Gyermek Jézust, az emberré lett Isten Fiát tartva. „Ajándékká válni Istennek” annyit jelent, imádkozunk azért, hogy nekünk is ilyen nagy és jó szemünk legyen, és azért, hogy mindenki, akivel találkozunk, jelen legyen a szívünkben, mint Szűz Mária és az Úr szívében.

A pápa utalt rá, hogy a II. világháború idején a Torinói Lepelt titokban a kegyhelyen rejtették el, a bombázás veszélyétől védve. Ez is egy gyönyörű kép az elsődleges hivatásotokról: őrizzétek Krisztus képmását magatokban, hogy meg tudjátok mutatni testvéreiteknek.

„Isten ajándékának lenni”

„Isten ajándékának lenni” – Ferenc pápa beszédének második pontját illetően hangsúlyozta: nagylelkűen ajándékozzuk magunkat azoknak, akik felkeresik a kegyhelyet, hogy az Eucharisztia és a kiengesztelődés szentségeihez járulva a figyelem és az imádság által azt érezzék, hogy az Istenszülő befogadja és szívén viseli őket. A szerzetesek fizikailag távol vannak a világtól, de lelkileg nagyon közel állnak annak problémáihoz és szorongásaihoz, őrzői a csendben az Úrral való szeretetközösségnek, és egyben nagylelkű vendégei mások fogadásában (vö. Regula 53,1). Ez késztethet arra, hogy Isten jelenlétének élő és beszédes jelei legyetek azok számára, akikkel találkoztok. Ezért a pápa azt javasolta a szerzeteseknek, hogy ne engedjenek a kísértésnek, hogy alkalmazkodjatok a világ mentalitásához és stílusához, engedjék, hogy Isten folyamatosan formálja őket, megújítva a szívüket és növekedjenek Benne (vö. Róm 12,2), hogy azok, akik felkeresik őket a világosságot keresve, ne csalódjanak – zárta beszédét Ferenc pápa a Monteverginei apátság küldöttségéhez.

 

Forrás és fotó: vaticannews

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41