Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2015. október 31. 10:00
Budapest

Aki látta az igaz lelket

A Belvárosi Szent Mihály-templomban a Congregatio Jesu szerzetesrend, előző nevén az Angolkisasszonyok emlékeztek alapítójuk, Ward Mária 400 esztendővel ezelőtti látomására. Az ünnepi szentmisét Bíró László püspök celebrálta.

Knáb Judit, a rend magyarországi tartományfőnöke fogadta a délelőtt 10 órás misére érkezőket a rendház melletti Szent Mihály-templomban. Köszöntőjében úgy fogalmazott: három szó miatt fontos a látomás megünneplése, ezek az őszinteség, az áttetszőség és az igazlelkűség.

Ward Máriát kevéssé ismerik Magyarországon, ugyanis kevés magyar nyelvű kiadvány jelent meg róla, s a Congregatio Jesu szerzetesrendnek is kevés a hazai tagja, ahhoz, hogy széles körben hirdessük rendalapítónk életét – mondta a tartományfőnöknő, s mindenki figyelmébe ajánlotta a most megjelent Szabadon, őszintén, igazságban című ifjúsági levélregényt.

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense a szentmisét az Evangélium terjedéséért ajánlotta fel, amiért Ward Mária maga is küzdött. A püspök kiemelte: olyan személyiség alakját idézik meg látomásának négyszázadik évfordulójának alkalmából, aki nagyban hozzájárult az európai szent fogalmának csiszolásához. Szentbeszédében Bíró László kitért a szentírási olvasmányra, Ward Mária életére, továbbá látomására. A Szent Jakab leveléből vett szakasz kapcsán, amely szerint „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá”, megjegyezte: a keresztény ember hivatása, hogy megjelenítse a világosságot, maga körül fényt árasszon. Ward Mária ilyenné próbált válni. Bíró László kifejtette, Jakab levele azt is megfogalmazza, mi módon válhatunk világossággá: „A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg” (Jak 1,22). A továbbiakban felelevenítette Ábrahám és Izsák történetét az Ószövetségből, hozzáfűzve: amikor 1631-ben feloszlatták Ward Mária rendjét, akkor mint Izsákot, a jövő ígéretével tették próbára. Kevesen élték csak meg azt a szabadságot, amit Ábrahám is megélt – mutatott rá Bíró László, aki a következőkben Máté evangéliumának végét idézte: „A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra helyre, ahová Jézus rendelte őket, és amikor meglátták, imádatára leborultak előtte.” A püspök felhívta a figyelmet: az apostolok leborultak Krisztus előtt, majd rámutatott: itt kezdődik minden evangelizációs tevékenység. Ezt követően XVI. Benedek pápa gondolatát hozta elő, miszerint az imádás érdek nélküli imádság, Istent mindig imádás illeti. Majd visszatérve az evangéliumi eseményre megállapította: amikor megsejtik, kicsoda Jézus Krisztus, akkor leborulnak előtte, dicsőítik. Itt kezdődik minden vallásosság. Ebből fakad, hogy képesek teljesíteni megbízatásukat. „Magában foglalja ez a bibliai rész mindazt, amit Ward Mária teljesített saját korában” – szögezte le Bíró László, feltéve a kérdést: Ki ez az ember, akinek a látomást ünnepeljük ma? Válaszában emlékezetes epizódokat említett a rendalapító életéből.

Gyermekkorának jellemzője az angliai katolikusüldözés volt. Aki papot rejtegetett, vagy miséztek a házában, az bűnhődött. Szülei, nagyszülei közéjük tartoztak. Nagymamája 11 esztendőt ült börtönben, csak azért, mert nem tagadta meg katolikus hitét. Ez az emlék is közrejátszott abban, hogy gyerekkorától nővér szeretett volna lenni – méghozzá a szigorúbb fajtából való. Mivel Angliában erre nem adatott lehetőség, elutazott a kontinensre, Flandriában lépett a klarisszák közé. Hamarosan megszületett benne egy új rend alapításának vágya, amely Loyolai Szent Ignác jezsuita lelkiségét követi, s amelyik nem a befelé fordulás közössége. Azt mondta, ne csak a magatok megszépülésére törekedjetek Isten kegyelméből, hanem ugyanebből a kegyelemből induljatok el, felelősséget vállalva mások megszépítésére. Büszkén mondhatjuk, Pázmány Péter éleslátásának köszönhetően már az alapító életében, 1628-ban behívta a rendet Magyarországra – világított rá a püspök, így folytatva: két évre rá azonban a pápa betiltotta a közösséget. Ward Máriának, akár Ábrahámnak, fel kellett áldoznia Izsákot, a jövő ígéretét. Fáradhatatlanul utazott, közbenjárt a Szentatyánál, végül erőfeszítéseinek hála, még életében engedélyezték, hogy újra közösségi életet kezdhessenek.

Mi az a látomás, amit 400 év után ünnepelünk, és ünnepelnünk is kell? – tette fel az újabb kérdést Bíró László, s kifejtette: az igaz lelket látta Ward Mária, korát megelőzve egy új életszentség eszméjét. Amely nem a maga gyönyörködtetését keresi, hanem eltölti a világot. Az Istennel való igazi találkozás mindig magával hozza a küldetést, az evangelizáció kötelességét. Ki is mondja látomásában, hogy az életszentség az nem egy élettelen valami, nem kivetkőzés emberi voltunkból. A szent az, aki az örök igét megtestesíti, követi. Ezt ismerte fel látomásában Ward Mária. A szent egyesül Istennel és elindul a másik ember felé, nem zárkózik önmagába, hanem felelősséget vállal másokért – hangsúlyozta Bíró László, ekképpen zárva szentbeszédét: Az a hivatásunk mindannyiunknak, hogy megéljük azt az életszentséget, amit Ward Mária megfogalmazott látomásában.

Fotó: Harmat Attila/Congregatio Jesu

Forrás: Ditzendy Attila/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41