Boldog Özséb rendalapítóra emlékeztek a pálosok Márianosztrán

2018. jan. 24. (szerda) 10:00
Márianosztra

Boldog Özséb halálának 748. évfordulójára emlékeztek a pálosok Márianosztrán, a Magyarok Nagyasszonya-bazilikában január 24-én. Az ünnepi szentmise celebránsa és szónoka Beer Miklós püspök, pálos konfráter volt.

Szeretett hely a pálosok számára Márianosztra: ez az 1352-ben, Nagy Lajos által alapított templom és kolostor a rend ma is működő állomáshelyei közül a legrégebbi kegyhely, ahol már a szocializmus évei alatt is összegyűltek az illegalitásban fogadalmat tett testvérek és atyák. A rend 1989-ben visszakapta a templomot, majd 2005-ben a plébániaépületet, és elkezdődött a pálos konvent márianosztrai életének harmadik korszaka.

Már évek óta itt mutat be szentmisét a közösség kiemelkedő ünnepükön, Esztergomi Boldog Özséb halálának évfordulóján, amit minden évben a január 20-ához legközelebb eső szerdán ülnek meg.

A rendalapító 1270. január 20-án halt meg a pilisi Klastrompusztán. A pálos rend számos tagja, a konfráterek, valamint a rend barátai, köztük a MotorkerékPálosok évről évre összegyűlnek Márianosztrán Boldog Özséb emléknapján.

A zarándokokat Vízi András, a márianosztrai pálos közösség elöljárója köszöntötte. A szentmise főcelebránsa és szónoka Beer Miklós püspök, pálos konfráter volt; koncelebrált számos pálos atya és paptestvér, akik Magyarország különböző területeiről, Erdélyből és a Felvidékről érkeztek.

Beer Miklós személyes vallomással kezdte szentbeszédét: „Mindig megilletődve jövök Márianosztrára. Ez az a hely, ahol Isten nekem – ahogy sokunknak – megmutatta személyes küldetésem útját. Számolom az éveket. Fiatal plébánosként itt kezdtem lelkipásztori életemet, és most, amikor püspöki szolgálatom végéhez közeledek, különös meghatottságot jelent itt hálát adni hivatásomért.”

Mit vár tőlem Isten, mit akar általam megvalósítani csodálatos tervéből? Ezeket a kérdéseket mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak – hangsúlyozta a főpásztor. – Mindnyájan azért vagyunk ma itt, hogy engedjük munkálkodni a Szentlelket, magunkban, mely segít megérteni a jeleket, melyek egyértelművé teszik, mi a hivatásunk.

Beer Miklós az olvasmányhoz kapcsolódva Illés példáját idézte: a csendben figyelő, az irányítást elengedő, az önmagát átadó ember tudja meghallani Isten útmutatást adó szavát, és az Úrhoz forduló ember érti meg, Isten számít rá. Akkor válik felnőtté hitünk, ha megértjük és elfogadjuk, hogy Istennek terve van velünk. A főpásztor arra buzdított, keressük ezt a csendet, hogy meg tudjuk élni a legszemélyesebb találkozást Teremtőnkkel és Megváltónkkal. Ebben a találkozásban azt is megtapasztaljuk, nem okosságunk, ügyességünk, erőnk függvénye küldetésünk teljesítése, hiszen ezen az úton mellettünk van kegyelmével az Úr.

Egész történelmünk mutatja, hogy Ő mellettünk áll – mutatott rá a főpásztor arra, hogy népünk életének embert próbáló időszakaiban mindig is voltak meghívottak, akik Boldog Özsébhez hasonlóan vállalták az országépítés feladatát. „Ez a templom is tanúskodik arról, hogy az egymást követő nemzedékek felelni tudtak a kor kihívásaira. Engesztelő szolgálat, odaadott élet volt az eszközük” – emlékeztetett a püspök.

Ahogy történelmünkbe tekintünk, látjuk, Isten küldetése mindig új és új helyekre visz, s mint minden ismeretlennel kapcsolatban, félelem is él emiatt az emberben. Mostani helyzetünk is aggodalommal tölti el szívünket. Nem tudjuk, mi lesz öt-tíz év múlva – a váci megyéspüspök itt Ferenc pápát idézte: fontos, hogy merjük bevallani gyengeségünket, és tudnunk kell, nem vagyunk csak saját erőnkre utalva. „Megismertük Jézus feltámadásának erejét, ez ad bátorítást, hogy vállaljuk, amit tennünk kell a visegrádi négyek közösségében, Európában és a világban. Az irány világos, Jézust követve, rá tekintve kell haladnunk, sorsközösséget vállalva azokkal, akikkel élünk, köztük is a leginkább rászorulókkal. Értsük meg Isten szándékát, higgyük el, hogy bízik bennünk, és merjük ma is vállalni a küldetést, hogy reményt adjunk népünknek, Európának, az emberiség nagy családjának.”

A szentmise után az oltár köré állva a konfráterek, a pálos rend tiszteletbeli tagjai megújították fogadalmukat. „Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok nektek, hogy ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és királynőm, te ajánld fel imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jó cselekedeteim minden értékét neked adom” – imádkozták.

Az ünnep végén Csóka János, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke köszönetét tolmácsolva arról beszélt, milyen öröm és megerősítés a rend számára megélni, hogy együtt ünnepelhetnek barátaikkal. A tartományfőnök azt is bejelentette, hogy megújult a mindennapi lelki útravalót tartalmazó pálos mobil applikáció.

Forrás és fotó: Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41