Ferenc pápa beszéde a dublini kapucinusok hajléktalanszállóján

2018. aug. 28. (kedd) 14:00
Dublin

A Szentatya szombaton délután tett látogatást a szerzetesrend által alapított és fenntartott jótékonysági intézményben, ahol a segítségre szoruló szegény családokkal is találkozott. Előre nem tervezett, spontán szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.

Utalt a kapucinus atya üdvözlő szavaira, miszerint a kapucinusok a néphez közelálló testvérek. Ha egy kapucinus közösség néha eltávolodik Isten népétől, elbukik. Ti azonban összhangban álltok velük, a szegényekkel. Megkaptátok a kegyelmet, hogy Jézus sebeit szemléljétek a rászorulókban, a szenvedőkben, a boldogtalanokban vagy azokban, akik tele vannak hibákkal, bűnökkel. Számotokra ők Krisztus teste, ez a ti tanúságtételetek és az egyháznak szüksége van erre. Köszönet érte – mondta a pápa.

A szegényekhez fordulva kiemelte a kapucinus intézményvezető szavait: nem kérnek semmit. Elfogadják az életet, ahogy van, vigaszt nyújtanak, megbocsátanak. Tanúságtételetek arra tanítja a papokat, hogy hallgassák meg az embereket, álljanak mellettük, bocsássanak meg nekik és ne kérdezgessenek túl sokat... ahogy Jézus tette.

A Szentatya köszönetet mondott a jelenlevőknek a szeretetért és a bizalomért, amellyel a kapucinus atyák felé fordulnak. Azért jönnek el a szerzetesekhez, mert ők úgy segítenek a rászorulóknak, hogy nem veszik el tőlük méltóságukat. Ti vagytok az egyház, Isten népe és Jézus veletek van. Ha kétségeitek, fájdalmaitok vannak, mondjátok el nekik és hallgassátok meg tanácsaikat, mert jót akarnak nektek. Imádkozzatok az egyházért, a papokért és a püspökökért. Végül a pápa kérte, hogy szívükben idézzék fel szeretteiket és ellenségeiket, vagy akiknek nem akarnak jót és mindezekre a személyekre is áldását adta.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41